Koordinátor/ka & metodik/ička kreativního učení v Jihočeském kraji.

pozice vyhlášena 1. 8. 2023

V rámci titulu bude dlouhodobě rozvíjen kulturní a kreativní sektor a podporována spolupráce s aktéry dalších odvětví. Zřízení pozice regionálního koordinátora/ky pro kreativní učení je prvním krokem k systematické podpoře kreativního učení v Jihočeském kraji.

Cílem je postupný vznik zastřešující platformy v Jihočeském kraji a zahájení její činnosti.
Její náplní bude rozvíjení spolupráci mezi školami a profesionály z KKO, podpora zapojených aktérů, zvyšování jejich kvalifikace a podpora mezioborové (věda, sociální sektor, podnikání) spolupráce, stejně jako iniciace vzniku nových projektů kreativního učení.

Pozice koordinátora/metodika je ideální pro osobnost schopnou spolupráce s více aktéry (město, kraj, univerzita, školy, umělci, čeští i zahraniční partneři a experti apod.), kterou baví  nastavovat prostředí pro spolupráci, facilitovat celý proces a podporovat zúčastněné aktéry. Hledáme profesionála/ku z kulturních a kreativních odvětví, který/á bude mít v rámci projektu manažerskou a facilitační roli. Pozice je vhodná pro jednu osobu na 1,0 úvazku nebo 2 osoby s rozdělenou kompetencí “koordinátor” a “metodik” na dva částečné úvazky.

Přihlášky přijímáme do:
 16. 8. 2023

 

Koordinátor/ka & metodik/ička bude součástí týmu, který je zodpovědný za implementaci titulu Evropské hlavní město kultury města České Budějovice na EHMK 2028. V průběhu projektu je zajištěno a vyžadováno další vzdělávání a v případě oboustranné spokojenosti počítáme s možností dlouhodobé spolupráce až do roku 2028.

 

Náplň práce:

 • komunikace se zapojenými institucemi a navazování aktivních vztahů s dalšími dotčenými aktéry v regionu, na národní úrovni i v zahraničí,
 • nastavení a podpora funkčního prostředí pro spolupráci škol, kulturních organizací, jednotlivců (např. umělců) z KKO (facilitace plánování, design procesů, iniciace a podpora spolupráce)
 • koordinace a vedení komunity zapojených aktérů
 • příprava setkání, sdílení dobré praxe, náplně a programu školení, workshopů, kulatých stolů, podpora profesního rozvoje a motivace,
 • spolupráce na přípravě a zadávání výzkumů potřeb, analýzy prostředí a mapování současného stavu, vyhodnocení,
 • spolupráce na přípravě a implementaci strategie rozvoje kreativního učení a spolupráce se školami / mladým publikem v Jihočeském kraji v rámci Evropského hlavního města kultury 2028,
 • příprava pilotního programu pro lektory a školy (ve spolupráci s odborníky na kreativní učení),
 • implementace pilotních programů do škol, evaluace pilotních projektů.
 

Termín nástupu
mezi 1. 9. a 1. 10. 2023

 

Platové podmínky: 

 • HPP, 48 000 Kč/měs. (hrubého), zaměstnání v rámci zapsaného ústavu České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028
 • smlouva na dobu určitou (1. 9. / 1. 10. 2023 – 30. 6. 2024 na základě trvání projektu, po jeho skončení počítáme s možným prodloužením)

Místo výkonu práce:

 • České Budějovice, Jihočeský kraj (částečně možný HO)

Požadované zkušenosti:

 • s projektovým řízením 
 • na pozici kurátor / dramaturg
 • pracovní zkušenosti z oblasti KKO
 • vytváření sítí, partnerství v rámci kulturního sektoru / vzdělávání 

(v rámci projektu na jejich rozvoj bude také zaměřeno další vzdělávání)

Znalosti:

 • základní orientace v problematice kreativního učení
 • základní orientace v prostředí KKO / vzdělávání Jihočeského kraje a potřebách jednotlivých aktérů
 • orientace ve vzdělávacím, sociálním a kulturním kontextu ČR
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • dobrá znalost práce na PC a v online prostředí

Schopnosti:

 • koncepční myšlení, kreativita, samostatného řešení problémů,
 • orientace na proces – flexibilita, odolnost, akceptace nejistoty v rámci procesu,
 • schopnost facilitace, komunikace, leadershipu
 • schopnost a ochota se dále učit, vzdělávat a předávat své znalosti dál
 • jasný a srozumitelný písemný projev a komunikační schopnosti v českém i anglickém jazyce
 

V případě zájmu nám prosím zašlete:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis obsahující stručné shrnutí vlastních zkušeností a kompetencí potřebných k výkonu této pozice


Kontaktní osoba
Barbora Geny
hr@budejovice2028.cz
 

 • Vyhlášení výběrového řízení: 1. 8. 2023
 • Přijetí přihlášek: do 16. 8. 2023
 • Ukončení výběrového řízení: 31. 8. 2023
 

Zřízení této pozice vzniká na základě podpory z Národního plánu obnovy pro podporu kreativního učení (Okruh 3. SPOLUPRÁCE KULTURNÍCH INSTITUCÍ A ŠKOL) pro období 09/2023 - 06/2024. 👉🏾 LINK

Více o plánech spojených s rozvojem kreativního učení v rámci Českých Budějovic – Evropského hlavního města kultury 2028 najdete ve vítězné přihlášce (projekt Creative minds).


Odesláním životopisu uděluje zájemce souhlas se zpracováním osobních údajů v něm poskytnutých společnosti České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028, z. u., nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice, IČO 19311052.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem soukromé komunikace se zájemcem ohledně pracovní pozice v rámci projektu České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028. Zpracovávání bude probíhat do odvolání souhlasu. Odesláním životopisu bere zájemce na vědomí, že má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu zadavateli. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.