Kreativní učení/diskuzní fórum

Jakou roli má plnit vzdělávání? Co a jak máme učit naše děti, abychom je dokázali dobře připravit na budoucnost, když ani my samotní nevíme, jaká bude?

Potřeba změny ve vzdělávání vyplývá z potřeb dnešní společnosti. Svět se ve 21. století změnil. Je globální, rychlý, propojený technologiemi a velmi nepředvídatelný. Naše společnost čelí obrovským výzvám. Tématem letošního diskuzního fóra v rámci 16. ročníku Dnů otevřených ateliérů je KREATIVNÍ UČENÍ. Jeho cílem je představit široký potenciál kreativního učení pedagogům, rodičům, dětem, ale i kulturním profesionálům.

PROGRAM

Wortnerův dům - České Budějovice

 10.00 do 14.00 👉🏼 Dotek - dílna pro děti

Skrze hru a experiment budeme ohledávat a prozkoumávat papír a jeho výrazové možnosti. Nebojte, bude to zábava. Budeme ho mačkat, prořezávat, trhat, vrstvit. Dělat otisky dlaní, chodidel, dlažebních kostek i přírodnin. Jaké postupy vymyslíme, nebo jaké techniky se nám podaří vytvořit? Dílna je vhodná pro děti od 2 do 12 let a je bez nutnosti registrace.

14.00 do 15.00 👉🏼 Pohyb a barva v nás - workshop pro rodiče a děti

Workshop vedený tanečnicí a performerkou Borou Debnarovou nám skrze hru, pohyb a metody kontaktní improvizace otevře nové vjemy, pohledy a inspiraci. Povzbudí naši kreativitu a integritu, rozvine schopnost neverbální komunikace, podpoří všímavost a tvorbu vyváženého, rovnocenného vztahu mezi dítětem a rodičem. Dílna je určena rodičům a dětem od 6 do 12 let. 

 (Nutná registrace předem zde https://forms.gle/T3mEw43V6CmyTC7x8

15.30 - 17.00 👉🏼 DISKUZNÍ FÓRUM

V panelové diskuzi budeme hledat odpovědi na otázky: Co kreativní učení vlastně je? Co a komu kreativní učení přináší? Na jaké překážky při realizaci aktivit kreativního učení narážíme? Jak můžeme pomoci prosazování kreativního učení do škol?

Obsahová část diskuze vzniká pod facilitačním vedením Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, jejíž ředitelka Katarína Kalivodová bude jednou z účastnic panelu. Spolu s ní se diskuzního fóra účastní:

  • Zdeněk Brdek (Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity)
  • Martina Adler (Městská galerie Týn nad Vltavou)
  • Adam Langer (Sladovna Písek)
  • Vít Piskala (Ateliér 3D – Jihočeské divadlo)
  • Kateřina Šobáňová (Švestkový dvůr)

V DISKUZÍCH SE MŮŽETE TĚŠIT NA:

Martina Adler (Městská galerie Týn nad Vltavou)

Městská galerie Týn nad Vltavou = otevřená učebnice. Uplatňujeme principy projektové výuky. Naše dílny, workshopy a programy mají za cíl zprostředkovat vystavené umění i odkázat na další souvislosti ve světě. Máme za sebou řadu úspěšných projektů (Pozoru Hodný projekt, Camera obscura, Vlasta, Megakuchyňka, EXPO Týn 2023). Spolupracujeme s umělci (Eva Volfová, Roman Šedina, Rudolf Samohejl) a místním DDM. 

Zdeněk Brdek (Katedra výtvarné výchovy PF JU) 

Působil v různých akademických a učitelských pozicích, v současné době pracuje jako odborný asistent na Pedagogické fakultě JU. Zároveň se věnuje kulturní publicistice a jako redaktor se podílí na vydávání českobudějovického kulturně-společenského magazínu Milk & Honey.

Katarína Kalivodová (Společnost pro kreativitu ve vzdělávání) 

Původní profesí performerka. Působila v divadlech a nezávislých uměleckých uskupeních v Evropě a také jako vysokoškolská pedagožka (Akademie umění). Ve Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání vede tvorbu programů na rozvoj kreativity a designového myšlení. Od července 2020 je ředitelkou SPKV.

Adam Langer (Sladovna Písek) 

Ředitel a dramaturg Sladovny Písek. Zajímá se o rozvoj dětí skrze zážitek, hru a inspiraci. Rád kombinuje různé obory a jejich principy. Věří dětem, jejich talentům a intuici, rád zkoumá svět skrze dětské oči. Ve Sladovně se dlouhou dobu vyráběl slad. Přivezené zrno klíčí a začíná svou dlouhou cestu právě ve sladovně, tento první krok je důležitý pro celou jeho budoucnost. Dnes přijíždějí do Sladovny děti a my věříme, že jejich zážitek v nich nastartuje tento „kvas“ a pomůže jim v jejich rozvoji.

Vít Piskala (Ateliér 3D – Jihočeské divadlo)  

Vystudoval JAMU obor dramatická výchova. Prošel Husou na Provázku, divadlem Polárka, Malým divadlem v Českých Budějovicích. V současné době vede Ateliér 3D v Jihočeském divadle. Kreativním vzděláváním se zabývám celý život. 

Kateřina Šobáňová (Švestkový dvůr) 

Vystudovala Pedagogickou fakultu a DAMU (výchovnou dramatiku). Je členkou nezávislé mezinárodní divadelní skupiny Divadlo Continuo, lektorka divadelních a pohybových workshopů pro děti i dospělé. V kulturní organizaci Švestkový Dvůr připravuje dramaturgickou linii pro dětského a mladého diváka a laboratoř kreativního učení pro MŠ, ZŠ, gymnázia a střední školy.


Akce se koná v rámci Dnů otevřených ateliérů v Jihočeském kraji - kompletní program naleznete zde

České Budějovice 2028 získaly na rozvoj kreativního učení podporu z Národního plánu obnovy a připojily se tak k síti organizací, které téma kreativního učení rozvíjí napříč republikou. 

Aktuálně směřujeme k vytvoření podhoubí pro vznik Platformy pro kreativní učení v Jihočeském kraji, která bude v budoucnu smysluplně propojovat aktéry kultury, umění a vzdělávání.