Ženská práce

Konference na téma ženské práce, jejího vnímání i výzev, které před námi stále stojí. Konference zároveň otevírá a problematizuje pozici umělkyň a kulturních aktérek v rámci regionu. 
Ženská práce je pro nás především téma, nad které se chceme zamýšlet a společně o něm diskutovat. Nad stereotypy, které jsou s ní spojené i výzvami, které se před námi v přístupu k práci otevírají. Proto jsme do Českých Budějovic pozvaly hostky, které nás ve svém přístupu k ženské tématice dlouhodobě inspirují.

Zároveň je pro nás výzvou přemýšlet nad „ženskou prací“ v souvislosti s kulturou v regionu. Nahlížet podmínky práce a potřeby umělkyň, řemeslnic a kulturních aktérek. Jak v těchto podmínkách fungují? Jak se ženám/jim daří skloubit práci s dalšími rolemi, které chtějí mít nebo které od nich společnost očekává? Jak se ženám/jim daří skloubit s péčí o rodinu nebo dokonce sebepéčí? S jakou podporou nebo překážkami se ve své práci setkávají? To jsou otázky, na které bychom rádi společně hledali odpovědi.