GDPR

Odesláním formuláře uděluje účastník souhlas se zpracováním osobních údajů v něm poskytnutých společnosti Budějovice 2028, z.s., sídlo Ot. Ostrčila 179/13,České Budějovice, IČO 10683038.


Osobní údaje budou zpracovávány za účelem soukromé komunikace s účastníkem ohledně kandidatury města České Budějovice na Evropské hlavní město kultury. Zpracovávání bude probíhat do odvolání souhlasu. Odesláním formuláře bere účastník na vědomí, že má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.
Veškeré obrazové záznamy podobizen účastníků pořízené v souvislosti s projektem Evropské hlavní město kultury mohou být použity k propagaci akce nebo pořadatele bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu. V případě žádosti o stažení materiálu s podobiznou se prosím obraťte na pořadatele e-mailem na lucie.bilkova@budejovice2028.cz