Podporovatelé kandidatury

Proč podporuji kandidaturu na EHMK 2028? Aby v našem městě kultura fungovala. Nebyla popelkou, ale byla vnímaná jako nedílná součást kvality našeho města a třeba i jako motor jeho rozvoje. A kandidatura na EHMK 2028 je zase takový motor pro koncepční práci na rozvoji kultury napříč veřejností, vedení města i kraje. A to je obrovská příležitost, kterou musíme využít.
Lukáš Průdek Ředitel Jihočeského divadla
České Budějovice mají všechny předpoklady pro to, aby se staly evropským hlavním městem kultury: bohaté kulturní dědictví, angažovanou samosprávu, dynamickou spolkovou a kulturní strukturu a občany otevřené světu a Evropě. Alliance Française Jižní Čechy z.s. a její správní rada plně podporují kandidaturu Českých Budějovic, zejména proto, že v roce 2028 bude mít tento status hlavního města kultury současně i vybrané francouzské město, což bude symbolizovat francouzsko-českou spolupráci a přátelství, o které denně usilujeme na místní úrovni.
Margot Roulland Directrice / Ředitelka Alliance Française Jižní Čechy
U nás v Budějcích to žije! Jsme jižní bránou do Evropy a místem, kde se mladí lidé z celého světa setkávají, aby zde studovali, bádali, tradice a kulturu naší země poznávali, přátelství navazovali a ze života se radovali.
Libor Grubhoffer Ředitel Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích
Kandidaturu na Evropské hlavní město kultury vnímám především jako potenciál. Nabízí Českým Budějovicím možnost znovu prozkoumat svou kulturní infrastrukturu a stanovit vize, jakou kulturu by pro své obyvatele chtěli. Otevírá možnost přemýšlet nad prostorem, ve kterém žijeme i komunitami, které město obývají. Kandidatura nepředstavuje jen jednostrannou sebeprezentaci, ale především možnost kulturní výměny. Možnost otevřít hranice města směrem do Evropy a vzájemnými interakcemi se učit vnímavosti svého prostředí i kulturních zvyků.
Petra Lexová Historička umění a vysokoškolská pedagožka
Domnívám se, že žádat o tento statut má smysl z mnoha důvodů. Nemyslím si, že by zde byla situace co se týče kultury, ba co víc kultury s kvalitou na příliš vysoké úrovni. Začíná se však pozvolna blýskat na lepší časy a vzhledem k tomu, že v Budějovicích cítím jistý potenciál, tak právě tato událost by tomu mohla pomoci. Mohlo nebo spíše mělo by to nastartovat vývoj, přinést určité změny a v neposlední řadě by se jednalo o velice zajímavou finanční injekci a to nejen z hlediska zainvestovaní různých akcí nebo i staveb, mělo by to přispět i k víceletému rozvoji. Všechno je ale o lidech, bude strašně důležité, aby na adekvátních místech byli kompetentní lidé.
Michal Škoda Kurátor Galerie současného umění a architektury – Domu umění města České Budějovice
Být kulturním městem neznamená jen pořádat zde množství kulturních a společenských akcí. Dle mého soudu to znamená být takové město, které bude pečovat o duši lidí - bude je podporovat a pomáhat jim v jejich tvorbě, bude je svým příkladem vychovávat ke slušnosti, toleranci, vzájemné podpoře a pomoci a zároveň jim bude ochranou, bezpečím a domovem, kde lidé budou mít vše, co pro svůj šťastný život potřebují. Město patří lidem, je to jejich prostor pro život, radosti i starosti a podle toho, jaké město je, jsou takoví i lidé v něm. A platí to i obráceně - jací jsou lidé, takové je město. Navzájem se totiž ovlivňujeme a přetváříme věci kolem nás. A v tom je naše obrovská síla. Nominací našeho města na titul EHMK se dle mého otevřela cesta ke komunikaci a rozhovorům o budoucnosti Českých Budějovic napříč obory, generacemi i lokalitami. Touto debatou pak byla uchopena a pojmenována řada fungujících i nefunkčních témat v rámci města a tím nastíněna cesta. Teď bude nutné tuto cestu zpevnit a nakročit na ní.
Lenka Marcínová Zahradní a krajinná architektka
Kandidaturu na EHMK podporuji kvůli pozitivnímu efektu, který se projevil takřka v každé městě, které tento titul získalo. Jeden z nejúspěšnějších příkladů najdeme hned za hranicemi, v rakouském Linci. Město, které bylo v minulém století vnímáno především v souvislosti s ocelárnami, se po roce 2000 výrazně proměnilo a dnes je významným evropským centrem kultury, designu a architektury. Podobný impuls by si zasloužily i České Budějovice, které by měly využít stávajících silných stránek města a tento potenciál maximálně rozvinout a využít. Z pohledu architektury je to především příležitost vytvořit kolem nábřeží Malše a Senovážného náměstí jakýsi kulturní okrsek, kde by byly soustředěné významné kulturní stavby, propojené kvalitním veřejným prostranstvím. Vzájemná spolupráce knihovny, divadla, muzea, spolkového domu, kulturního domu, galerie nebo hvězdárny by pak mohla synergicky vytvořit pulzující kulturní srdce města. Tento koncept by pak vhodně mohly doplnit i sportovní stavby a aktivity, které jsou umístěné zase kolem Vltavy, v samotném centru Budějovic, což je poměrně unikátní situace.
Mirek Vodák Architekt, předseda Komise pro architekturu a územní rozvoj
Město České Budějovice - Evropské hlavní město kultury je významným završením a významným oceněním v dlouhodobém rozvoji této metropole v půvabném a malebném kraji, který je přirozeně spjat s kulturou a cestovním ruchem. České Budějovice jsou svoji geopolitickou polohou přirozeným centrem střední Evropy a již z historického úhlu rozvoje bylo toto město významnou dopravní, obchodní a především kulturně kreativní tepnou, které spojovalo myšlenky, inovace etd. mezi severem a jihem, stejně jako východem a západem. Je tedy nesporné, že v rámci středoevrospkého prostoru bude právě město České Budějovice míti i v budoucnu významnou úlohu a získání titulu Hlavní město kultury nejenom, že bude našemu městu slušet, ale bude dalším z mnoha impulzů k dynamičtější podpoře nejenom kulturně kreativních průmyslů, ale i všech dalších navazujících, které obzvláště v dnešní době je potřeba pro komplexní a dlouhodobý rozvoj naší společnosti.
RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA Vedoucí Kanceláře transferu technologií, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jako rodilý Českobudějovičák a Jihočech podporuji město České Budějovice jako kandidáta na titul Evropské hlavní město kultury 2028. Plným právem si toto označení zaslouží a to nejen pro svou polohu v samém srdci Jižních Čech, ale také pro svou malebnost místa a historický ráz města. Toto skloubení přímo vybízí ke kulturním akcím v každém ročním období na různých místech, budovách a vodních tocích. Rovněž i výtvarná díla jak starší, tak také moderní jsou velmi citlivě zasazena do zdejších náměstí, uliček, sídlišť a ploch. Právě možnost setkání lidí různého věku ve všech odvětví kultury a oživení i mnohdy velmi odlehlých míst tvoří dohromady jeden pulsující celek stejně jako srdce.
František Nestával Ředitel Charity České Budějovice
Kandidaturu Města ČB velmi podporuji. Již v přípravné fázi umožnila rozhýbat nová či dříve opomíjená témata. Pokud by Město titul EHMK získalo, jedná se o prestižní záležitost, která přiláká mnoho návštěvníků i podnikatelů. České Budějovice by si vyhrát jistě zasloužily, již nyní se já i mé děti těšíme na program 😊.
Michaela Novotná Ředitelka Jihočeské agentury pro podporu inovací
Nejde o titul, jde o kandidaturu - donutí Budějčáky zamyslet se, kým jsou a kým chtějí být. Prováže lidi, kteří si jsou blízcí, ale dosud nespolupracovali. Odkryje vize, nutí přemýšlet a nakonec i kriticky hodnotit, kde už teď mohly Budějovice být, kdybychom v posledních 20 letech měli lepší politickou reprezentaci. Kandidatura je pro mě nadějí na zlepšení.
Jan Štifter Novinář a spisovatel
Kandidaturu podporuji z lásky k našemu městu, ke kultuře a k větší ekologické udržitelnosti. Myslím si, že všem těmto oblastem se v rámci kandidatury velmi pomůže.
Dana Kalistová Zakladatelka Re-use centra a sociálního podniku Kabinet CB
Snahu Města České Budějovice o získání titulu Evropského města kultury, vnímám velmi pozitivně. Tato snaha vyjadřuje nejen ctižádost samotného města a jeho obyvatel, ale zároveň otevírá širokou diskuzi o jeho veřejném prostoru, o jeho nedostatcích i přednostech a podporuje tak vznik nových myšlenek a projektů. I kdyby se nepodařilo tento titul získat, již samotná snaha pomůže zlepšit a zkrásnět prostředí našeho města a zlepšit život jeho obyvatelům a návštěvníkům.
Jiří Šesták Bývalý senátor, ředitel JD
Jsem tělem i duší Budějčanda a jsem na to hrdá. Kdybych neviděla Černou věž, Solnici, radnici, náměstí či slepé rameno Vltavy alespoň jednou týdně, jako bych nebyla. Proč? Protože v Budějcích, působí mnoho významných umělců, herců, výtvarníků, které mám s těmito místy spojené, jsou to místa, kde se pravidelně konají kulturní akce všeho druhu. Podporuji kandidaturu města a věřím, že právě České Budějovice se stanou v roce 2028 Evropským hlavním městem kultury.
Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd, Zdravotně sociální fakulta JU
Kandidaturu Českých Budějovic na EHMK vnímáme jako velký potenciál pro posílení kulturního dění ve městě s přesahem do příslušné infrastruktury. Jsme přesvědčení, že město tím získá na mapě Evropy ještě významnější postavení. Pevně věříme, že Výstaviště České Budějovice se stane součástí celého projektu a bude tak moci hostit řadu nových kulturních, vzdělávacích či zábavních akcí.
Jan Kuběna Člen představenstva Výstaviště České Budějovice
Kandidatura Budějc je obrovská příležitost pro všechny Budějčáky posunout se, získat novou novou energii pro město a jeho obyvatele a podívat se na město a jeho kulturu tak, jak může vypadat za pět nebo deset let. Zároveň je to velká výzva i pro další oblasti života ve městě, pro cestovní ruch, pro sport, nebo pro vzdělávání.
Jaromír Polášek Expert na cestovní ruch
Budějce si jednoznačně zaslouží pozornost. Tohle město má kouzelnou atmosféru a díky kandidatuře se o naše krásy můžeme podělit s dalšími lidmi.
Kateřina Říhová Moderátorka
Kandidatura Budějovic na EHMK v roce 2028 vyjadřuje ambice elit města být nejen místem, kde se vyrábí pivo, které se pak pije při hokeji, ale především komunitou, která je vnímavá k místní spletité historii i potřebám svých méně dominantních členů a která se trnitými cestami snaží znovu nalézt své zasazení v současném, stále častěji chaoticky působícím světě.
Hynek Látal Historik umění, Jihočeská univerzita
Kandidatura mi připadala skvělá sama o sobě: KDO VŠECHNO, s KÝM VŠÍM, o ČEM VŠEM mluvil, hlavně o životě v Budějovicích v příštích letech. Jakkoliv i "cesta může být cíl", držím palce, aby to dopadlo.
Jan Krajhanzl Enviromentální psycholog a zakladatel a ředitel Institutu 2050
Jak říká klasik: „V Českých Budějovicích by chtěl žít každý!“ a já dodávám: „Včetně mě." Kandidaturu jednoznačně vnímám jako příležitost, kterou je skvělé využít, aby uvedené tvrzení platilo včetně dovětku mého a nikoliv Járy Cimrmana. Je to příležitost se zamyslet, klást sobě i druhým otázky, rozhýbat nerozhýbané, posunout dopředu odkládané a hlavně navzájem spolupracovat. Protože cíl máme společný! České Budějovice kulturní po všech stránkách.
Iva Kyselová ADRA
Projekt EHMK je velmi prestižní a zkušenosti z jiných měst, které tento projekt pořádaly, ukazují na mimořádný přínos v mnoha oblastech. Z mého pohledu je samozřejmě prioritní cestovní ruch a zde před námi leží příležitost doslova nabitá potenciálem nejen pro město české Budějovice, ale pro celý Jihočeský kraj.
Petr Soukup Ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu
Žijeme tu už asi deset let. Přestěhovali jsme se sem za prací z Plzně. Moc se nám líbilo, kam se Plzeň po udělení titulu hlavního města kultury posunula. Hlavně asi v oblasti veřejného prostoru a otevření kulturních institucí. Doufáme, že v Českých Budějovicích to bude stejné, když už jsme se sem přestěhovali.
Jonáš S. Návštěvník Kul.turisty v Háječku
Na území Česka neznám město stejné velikosti jako Budějovice, kde by byla taková koncentrace lidí, kteří se pohybují v literatuře. S naším festivalem Literatura žije a jinými literárními pořady máme ambice město otevřít nejenom českým autorům. Kandidatura na EHMK 2028 umožňuje zpřístupnění "města literatury" všem. Obohatí tak kulturní dění globálně v celém městě i kraji zároveň a lokální autoři budou mít příležitost stát se středem pozornosti širší veřejnosti než doposud.
Šimon Leitgeb Spisovatel, organizátor literárních akcí
Vrátit České Budějovice na kulturní mapu Evropy, znovu je provázat s okolními velkými a úspěšnými městy jako je Linec, nebo Mnichov, to je vynikající záměr, který je třeba podpořit! Jihočeský kraj byl po staletí silně ovlivněný rakouskými a německými sousedy. Budějovice byly poměrně kosmopolitním městem s bohatým kulturním i technickým a obchodním zázemím. Nyní máme jedinenčnou možnost se díky této kandidatuře opět rozhlédnout za hranice budějovické pánve a byla by velká škoda ji nevyužít.
Tomáš Tratina Ředitel Paměti národa Jižní Čechy