2023 - ROK KLÍČENÍ

Kandidatura ve městě vzklíčila! Zisk titulu EHMK 2028 nám umožnil postupné budování (PERMA)kulturního prostředí a podpořil tak růst těchto kulturních projektů.

KUL.TURISTA

Kul.turista se vrací a vyráží za hranice města! V rámci naší platformy 28 Houses, která sdružuje kulturní domy (a jednu zahradu) v celém regionu, máme skvělé partnery, kteří budou Kul.turistu pořádat ve svých městech jako součást prvního společného projektu. 

VÍCE O KUL.TURISTOVI

KREATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

České Budějovice 2028 získaly na rozvoj kreativního vzdělávání podporu z Národního plánu obnovy a připojily se k síti organizací, které téma rozvíjí napříč republikou. Zapojit se do diskuze o začleňování uměleckých forem a aktivit do výuky znamená přiznat umělcům a kulturním institucím klíčovou roli, kterou mohou hrát v procesu vzdělávání.  Podpora z NPO směřuje k vytvoření podhoubí pro vznik Platformy pro kreativní učení v Jihočeském kraji, která v budoucnu smysluplně propojí aktéry kultury, umění a vzdělávání a stane se nedílnou součástí projektu Creative minds.

VÍCE O KREATIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ŽENSKÁ PRÁCE

Projekt Womenpedia/Ženská práce přináší ženskou perspektivu do kulturního ovzduší regionu. Je věnovaný především ženám, umělkyním, tvůrkyním, kulturním aktérkám a hybatelkám kulturního a společenského života v Budějovicích a jižních Čechách a postupně bychom jej rádi rozšířili i do širšího národního i mezinárodního prostředí.

JIŽNÍ SVÉRÁZ

Festival Jižní Svéráz nabídne jedinečný zážitek propojující divadlo a tajemnou atmosféru neobvyklých míst. Stanete se tak součástí poutavých příběhů, které ožívají na neočekávaných scénách. Každé představení zve ke společnému objevování, vytváří prostor pro nečekaná překvapení a umožňuje účastníkům prozkoumat své vlastní emoce a myšlenky. Jižní Svéráz není pouze festival, je to cesta plná příběhů, dobrodružství a překvapivých setkání, které zanechají nezapomenutelné vzpomínky a dojmy. 

DENÍK MĚSTA

Projekt funguje jako kronika města, kterou píší sami obyvatelé a obyvatelky. Každý měsíc píšou dva pisatelé/pisatelky o svém životě ve městě. Je na pisateli/pisatelce, jaké si vybere téma, jestli bude psát o jedné lokalitě, nebo přistoupí ke svým zápiskům globálněji. Síla psaní je v rozmanitosti, takže je skvělé objevovat nové cesty a přístupy. K zápiskům vzniknou měsíčně dvě ilustrace, jež daný měsíc doplní. Zápisky cílí především na vědomou reflexi místa kolem nás – pisatelé a pisatelky jsou vybízeni k tomu, aby zaznamenávali, co se ve městě mění, co zůstává stejné, svoje vzpomínky nebo svoje přání do budoucna.