2023 - ROK KLÍČENÍ

Kandidatura ve městě vzklíčila! Zisk titulu EHMK 2028 nám umožnil postupné budování (PERMA)kulturního prostředí a podpořil tak růst těchto kulturních projektů.

KUL.TURISTA

Kul.turista se vrací a vyráží za hranice města! V rámci naší platformy 28 Houses, která sdružuje kulturní domy (a jednu zahradu) v celém regionu, máme skvělé partnery, kteří budou Kul.turistu pořádat ve svých městech jako součást prvního společného projektu. 

VÍCE O KUL.TURISTOVI

KREATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

České Budějovice 2028 získaly na rozvoj kreativního vzdělávání podporu z Národního plánu obnovy a připojily se k síti organizací, které téma rozvíjí napříč republikou. Zapojit se do diskuze o začleňování uměleckých forem a aktivit do výuky znamená přiznat umělcům a kulturním institucím klíčovou roli, kterou mohou hrát v procesu vzdělávání.  Podpora z NPO směřuje k vytvoření podhoubí pro vznik Platformy pro kreativní učení v Jihočeském kraji, která v budoucnu smysluplně propojí aktéry kultury, umění a vzdělávání a stane se nedílnou součástí projektu Creative minds.

VÍCE O KREATIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ŽENSKÁ PRÁCE

Připravujeme pro vás podklady👩🏽‍💻


KONFERENCE POŘÁDANÉ V RÁMCI DNŮ OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ