SKATEHOLDERS

aneb skateboarding patří do veřejného prostoru města. 

🛹Projekt SKATEHOLDERS aneb skateboarding patří do veřejného prostoru města🛹

Městské outdoorové sporty, zejména skateboarding, patří mezi aktivity, které veřejný prostor, sport a mládež přirozeně propojují. Nejvýraznějším místním skateboardingovým a kulturním kolektivem je Světadíl.

Světadíl se snaží zlepšovat podmínky pro skateboarding a nezávislou kulturu v jihočeské metropoli a blízkém okolí. Každoročně pořádá skejtový event v rámci Budějovického Majálesu, kde poukazují na potenciál míst ve veřejném prostoru města. Právě Světadíl, zastupující lokální skate scénu, stál u zrodu projektu Skateholders.

Co je SKATEHOLDERS?

SKATEHOLDERS se soustředí na propojení architektury a designových intervencí do veřejného prostoru se vzděláváním a sociální prací. Vytváří tak ideální město pro skateboarding a další kolečkové a urban sporty. Rovinatý terén Českých Budějovic vytváří vhodné předpoklady pro rozvoj kolečkových sportů. Cílem tohoto projektu je učinit z města celoevropsky oblíbenou destinaci pro skateboarding a další městské urban sporty. Tohoto cíle dosáhneme prostřednictvím řady uměleckých a architektonických intervencí. Studio U/U například každý rok promění jeden nevyužívaný nebo zanedbaný veřejný prostor v jedinečné místo, které bude sloužit jak pro skateboarding, tak jako kvalitní prostor vhodný ke společenské interakci. Projekt dále rozšíří dva vývojové moduly. SKATEHOLDERS FÓRUM se zaměří na navazování partnerství s místními i mezinárodními organizacemi, které využívají skateboarding jako nástroj vzdělávání a podpory znevýhodněných sociálních skupin. SKATEHOLDERS FÓRUM každoročně uspořádá mezinárodní skateboardingový festival plný závodů, přednášek o společenském přínosu tohoto sportu nebo filmových projekcí, které představí České Budějovice celé Evropě jako ideální město pro skejtování. SKATEHOLDERS ŠKOLA se pak zaměří na poskytování výuky kulturního skateboardingu pro širší veřejnost i znevýhodněné děti a mládež.

Proč je projekt SKATEHOLDERS součástí EHMK? 

Skateboarding je činnost, která dává novou funkci veřejnému prostoru. Stejně jako další streetové aktivity (street art, graffiti, parkour, BMX, urbex... ) je skateboarding součástí naší kultury, a zasahuje tedy i do architektury a urbanismu. Jeho podpora vede k oživení prostranství, a tím ke vzniku nových interakcí, které zlepšují kvalitu života ve městě. 

Skateholders pomocí architektonicko-uměleckých změn vytvářejí prostor pro městské outdoor a urban sporty i pro širší veřejnost. Cílem je doplnit kvalitní stávající a plánovanou infrastrukturu a z Českých Budějovic vytvořit jednu z evropských metropolí urban sportů, kde se budou setkávat mladí lidé z celé Evropy.

Hledání potencionálu městských prostor

O hledání potenciálu míst mluvil v rámci Skateholders ve své přednášce architekt a spoluzakladatel Studia U / U Martin Hrouda. “Ve veřejném prostoru jsou hřiště pro děti, čím dál častější začínají být venkovní posilovny pro dospělé. Mají nějaký hezký prostor k trávení volného času i teenageři? Zjistili jsme, že spíš ne. A chceme to změnit.” 

Během své prezentace Martin Hrouda ukázal fotky mnoha míst v Evropě, která díky jejich větším či menším zásahům dostala nový rozměr. Podchody na pražské Vltavské, sportovní areál v Chebu, urban park v Bratislavě a mnoha dalších. Místa jsou navržena tak, aby sloužila co nejširší skupině obyvatel. Kromě skejtovatelných prvků jsou na nich i odpočinkové zóny s příjemným posezením a pítka. Hlavním cílem architektů je vytvořit místo, které bude sloužit k setkávání, interakcím a sportu.

V rámci Evropského hlavního města kultury chceme posílit možný pozitivní dopad urban sports, mezi které skateboarding patří. Ty prokazatelně vedou k začleňování mladých lidí (zejména těch ohrožených sociálním vyloučením) a  zároveň k posílení jejich zdravého životního stylu.

SKATEHOLDERS FORUM

Skateholders forum je druhou fází našeho projektu, které má sloužit k propojování s globální komunitou organizací využívajících skateboarding ke vzdělávání a rozvojové pomoci/sociální práci. .Hlavním počinem v rámci skejtové sekce EHMK 2028 letos bude festival Skateholders Forum. Týden nabitý skejtovými jamy, panelovými diskuzemi, výstavami, workshopy a večerní zábavou, vše se zajímavými hosty z několika evropských zemí.

Celý program odstartuje v sobotu 29.6. 2024 contestem v budějovickém skateparku a do středy 3.7. bude v Budějovicích pokračovat každodenními aktivitami, hlavně diskusemi a workshopy. Ve čtvrtek 4.7. se Skateholders Forum přesune do Tábora, kde se spojí s festivalem Transforma a vyvrcholí tradičním DIY contestem Vozová Hrotba.

Kompletní program naleznete zde

SKATEHOLDERS ŠKOLA

Poslední část projektu Budějovic na EHMK s názvem “Skateholders ŠKOLA” se věnuje skateboardově-vzdělávacímu programu s důrazem na lepší integraci dětí a mládeže především ze socio-ekonomicky znevýhodněných rodin. V rámci let 2024–2028 budou postupně zavedeny dobrovolnické projekty tzv. sociálního sportu. Sportovní projekty Erasmus+ se zaměří na propojení s odpovídajícími aktivitami v zahraničí, včetně Německa nebo oblastí Blízkého východu, kde jsou takové iniciativy velmi úspěšné.

Spojení s místními institucemi a organizacemi

Více o vizi projektu Skateholders mluvil Jakub Novotný, který se dlouhodobě zabývá tématy jako jsou obohacování kulturně-sportovního dění a zlepšování integrace sociálně znevýhodněných dětí a mládeže. Všechna tato témata má projekt Skateholders obsáhnout. 

K tomuto vytyčenému cíli vede několik konkrétních cest – spolupráce s místními institucemi a organizacemi, jako jsou školy, volnočasové a nízkoprahové organizace, či sportovní nebo kulturní spolky. „Skatepark funguje jako prostředí, kde je normální, že mají holky právo využívat prostor stejně jako kluci,“ pojmenovává Novotný jeden z dopadů skateboardingu na společnost na Blízkém východě.

 “Na motivování dětí prostřednictvím skateboardingu mají vliv především neziskové organizace, a nejen díky tomu přestává být tento sport v očích veřejnosti spojován s vandalismem a ničením obrubníků,” dodává Novotný.

CO SE CHYSTÁ? 

SKATEHOLDERS FORUM 2024

SKATEHOLDERS FORUM 2024

České Budějovice získaly titul Evropského hlavního města kultury (EHMK) a v programu na následující roky má důležité místo i skateboarding. Hlavním počinem v rámci skejtové sekce EHMK 2028 letos bude festival Skateholders Forum. Týden nabitý skejtovými jamy, panelovými diskuzemi, výstavami, workshopy a večerní zábavou, vše se zajímavými hosty z několika evropských zemí.