Ženská práce / Womenpedia

Projekt Womenpedia/Ženská práce přináší ženskou perspektivu do kulturního ovzduší regionu. Je věnovaný především ženám, umělkyním, tvůrkyním, kulturním aktérkám a hybatelkám kulturního a společenského života v Budějovicích a jižních Čechách a postupně bychom jej rádi rozšířili i do širšího národního i mezinárodního prostředí.

V současnosti projekt sleduje dvě programové linie

Womenpedia

Výzkumnou část Womenpedia, která se snaží zmapovat dosud chybějící část historie regionu, podmínky a kontexty ženské umělecké i tvůrčí tvorby. Sleduje osudy a příběhy žen od konce 19. století a klade si otázky: jakým způsobem tyto ženy region formovaly, proč jej opouštěly a jakým způsobem se do něj opětovně vracely?

Projekt se snaží na doplnění chybějícího segmentu historie a mapování ne zcela známých příběhů žen v regionu; zaměří se na kulturní aktérky, výtvarnice a umělkyně a přiblížení jejich osudů veřejnosti; projekt má pomoci ženám a dívkám identifikovat se se svým regionem; má odborný i veřejný přesah.

Ženská práce

Historickou část doplňuje současná line Ženská práce zaměřená na soudobou pozici žen v regionu s cílem ženy propojovat, podporovat v jejich aktivitách, rozšiřovat jejich obzory, nabízet prostor pro sdílení zkušeností a poskytovat ženám možnost pro jejich vlastní sebepéči.

Ženská práce chce být otevřenou platformou pro sdílení vlastních zkušeností na základě empatie a podpory. Chceme proto uskutečnit sérii setkání, přednášek a workshopů a vytvořit tak otevřenou platformu kriticky smýšlejících žen, které se mohou podporovat a vzájemně obohacovat. Zároveň představuje místo pro společnou diskusi, další učení, inspiraci a péči.

Ženská práce – témata/hastagy:

Projekt se snaží vytvořit odbornou i veřejnou platformu – síť, založenou na sdílení, podpoře a empatii; soustředí se na mentoring a program pro veřejnost v oblastech – práce, kultura, péče, inspirace; bude přinášet rozhovory, přednášky a workshopy s inspirativními ženami a blízkými organizacemi. Témata, která chce projekt otevírat definují tato slova.

#Síla

Mentálně i fyzicky se ozbrojit proti nástrahám současného často nerespektujícího prostředí. Učit se hájit své hranice a naslouchat svým potřebám. Sílu vnímáme jako způsob podpory vlastního sebevědomí a ohleduplného vyjednávání o svých hranicích a potřebách, zároveň způsob hledání kompromisů.

#Hlas

Učit se naslouchat příběhům jiných. Snažíme se „přiblížit hlas“ lidí, jejichž životní příběh i jednání vybízí k přemýšlení a inspiruje. Zároveň dát znovu hlas příběhům dnes již polozapomenutým nebo ztraceným.

#Duše

Ve světě zahlceném informacemi hledáme pomlku uprostřed hluku, která nám pomáhá vrátit se sami k sobě, zpomalit a vydechnout. Duše je pro nás místem, které je třeba pravidelně a pečlivě opečovávat.

#Tělo

Vrátit se k sobě samým a své fyzické tělesnosti. Pečovat o tělo jako fyzický i psychický celek. Ctít své tělo v jeho síle a houževnosti i jej přijímat v jeho křehkosti a nedokonalosti.

#Čas

Učit se zacházet se svým časem smysluplně a rozvážně. Snažíme se hledat techniky a strategie, jak posílit své schopnosti v pracovním i volném životě. Trénovat svou pozornost a soustředění a rozvíjet své dosavadní schopnosti.

#Péče

Péče je pro nás kardinální hodnota, se kterou vstupujeme do každého programu. Je to pracovní přístup i filozofie na které bychom rádi budovali celou komunitu. Je to cesta k sobě i svému okolí. Příslib odolnější a respektující společnosti.

CO SE CHYSTÁ?

  • 15. května ➜ přednáška ve spolupráci s Heroin - představení knihy Manuál pro moderní mámy

  • červen  ➜ přednáška s Alicí Koubovou a Adris Světlíkovou o knize Odolná společnost

  • konec července ➜ pohybový workshop v Komařicích

CO MÁME ZA SEBOU?

Jemnost jako radikální akt - Miřenka Čechová

Jemnost jako radikální akt - Miřenka Čechová

Krátký pohybový workshop a následná debata s choreografkou a režisérkou Miřenkou Čechovou otevře diskusi o jemnosti jako nenápadné ale radikální síle, která může být cestou k sobě samým, svému tělu i narušení často převládajících společenských představ o silném a úspěšném jedinci.

Ženská práce - konference

Ženská práce - konference

Konference na téma ženské práce, jejího vnímání i výzev, které před námi stále stojí. Konference zároveň otevírá a problematizuje pozici umělkyň a kulturních aktérek v rámci regionu. 

Etický kodex:

Womenpedia a Ženská práce je prostor pro sdílení společných hodnot založených na respektu, vzájemné úctě a podpoře bez ohledu na pohlaví, gender, náboženství nebo národnost.

Snažíme se vytvářet otevřené prostředí, které buduje komunitu lidí se sdílenými hodnotami vzájemné úcty, podpory, péče, bezpečnosti, vstřícnosti a vzájemnosti. Toto prostředí bychom rádi vytvářeli na připravovaných akcí – přednáškách, workshopech a konferencích, které jsou otevřeny všem, kdo s námi sdílí společné hodnoty. A to jak ve veřejném prostoru, tak na sociálních sítích.

Organizátoři si vyhrazují možnost ze společného programu/skupiny vykázat osoby podněcující nenávistné, dehonestující a diskriminující názory. Nebo účastníky, kteří by v rámci programu jednali agresivně, a to slovně i fyzicky.

Rádi bychom spolupracovali s partnery a donátory, kteří respektují principy sociální spravedlnosti, lidská práva, sociální spravedlnost, šetrně přistupují k životnímu prostředí a mají transparentní způsob financování.

Děkujeme, že nám pomáháte vytvářet bezpečné a otevřené prostředí a respektujete etický kodex!