KUL.TURISTA je zpět! 

ÓDA NA MOJE MĚSTO: NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ KONCERT V HISTORII BUDĚJOVIC

ÓDA NA MOJE MĚSTO: NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ KONCERT V HISTORII BUDĚJOVIC

Ve čtvrtek 20.6. zažily České Budějovice jedinečnou událost: park na Palackého náměstí rozeznělo téměř 200 hudebníků a hudebnic a stovky diváků všech generací. Po měsících příprav zahráli společně poprvé a naposledy v unikátním složení novou autorskou píseň o našem městě.

Co se stane, když spojí síly více než 170 hudebníků a hudebnic z Budějovic?

Co se stane, když spojí síly více než 170 hudebníků a hudebnic z Budějovic?

Co se stane, když se spojí síly více než 170 hudebníku a hudebnic z Českých Budějovic? Uslyšíte ÓDU NA MOJE MĚSTO! Nevěříte? Přesvědčte se sami. Zakroužkujte si čtvrtek 20. 6. ve svém kalendáři a doražte na největší společný koncert v historii našeho města.

KUL.TURISTA je zpět a zveřejňuje seznam podpořených komunitních projektů pro rok 2024

KUL.TURISTA je zpět a zveřejňuje seznam podpořených komunitních projektů pro rok 2024

Děkujeme za účast v otevřené výzvě (open callu) na komunitní projekty města, který je organizován a spravován organizací České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú. Projekt Kul.turisty si klade za cíl dlouhodobě posilovat občanskou společnost. Vytváří příležitost pro tvorbu a vyjádření komunit. Dává jim nástroje, jak samostatně pracovat. Propojuje, podporuje, učí. Je kulturní posilovnou.


CO SE CHYSTÁ? 


KUL.TURISTA 

po zisku titulu EHMK

Co to je?

Kul.turista dává obyvatelům příležitost zapojit se do programu Českých Budějovic 2028. Kulturu ve městě tvoříme všichni – odehrávat se může i mimo zdi divadel, muzeí nebo knihoven. Kultura díky Kul.turistovi zapouští silné kořeny ve městě i v celém kraji a stává se trvalou součástí života obyvatel.

Co je cílem?

Cílem Kul.turisty je budovat silné a samostatné komunity a odolná sousedství. Vytvářet příležitost pro zlepšení a oživení vzájemných vztahů místních a také k místu, ve kterém žijí. Do roku 2028 postupně propojí komunity z tzv. trojmezí (jižních Čech, horního Rakouska a dolního Bavorska), které se budou prostřednictvím komunitních a kulturních akcí poznávat, vyměňovat si nápady a učit se od sebe navzájem.

Kulturista posiluje, propojuje, učí.

Projekt Kul.turisty je a bude prostorem pro tvorbu a vyjádření komunit. Jeho úkolem pro letošní rok je poskytnout komunitám a jejím lídrům nástroje, jak lépe a samostatně pracovat. Rozvinout jejich nápady a projekty. Ukázat jim nové možnosti a způsoby práce.

Tento průvodce přináší stručný souhrn toho, na co nejčastěji můžete narazit při organizování komunitních nebo kulturních akcí a dalších aktivit ve veřejném prostoru. Měl by ulehčit práci těm, kteří chtějí veřejný prostor města dočasně oživit. Většina principů a postupů obsazení veřejného prostoru zůstává do jisté míry stejná i v komerčních, sportovních, charitativních a dalších případech. Průvodce tak může být všeobecně přínosný a sloužit všem, kteří chtějí veřejný prostor města využít nebo do něj vstoupit veřejnou aktivitou.
Kul.turista

ohlédnutí

V prvním kole jsme měli na Kul.turistu velmi pozitivní odezvu, byla by škoda tuto energii nevyužít. Kul.turista tak nově nebude jen ve městě, ale i v kraji. V rámci naší platformy 28 Houses, která sdružuje kulturní domy (a jednu zahradu), máme totiž v regionu skvělé partnery, kteří budou Kul.turistu pořádat ve svých městech jako součást prvního společného projektu. 

Prostřednictvím tohoto projektu chceme přispět k vytvoření sítě, která bude regionálním kulturním organizacím přinášet podporu, inspiraci a zkušenosti. Tyto kulturní organizace slouží jako ohniska kultury v jejich okresech a sousedstvích. Nyní se stávají důležitými nositeli kulturního, uměleckého a participativního programu Budějovic 2028. Součástí platformy jsou velké kulturní instituce jako jsou například Sladovna Písek, Regionální muzeum Český Krumlov, AJG - Hluboká nad Vltavou, vedle Švestkového dvora, Rezi.dance Komařice, Městského kulturního centrum Bechyně, nebo třeba Naplaveno Jistebnice, Kulturní centrum Prádelna nebo Krafferova zahrada Jindřichův Hradec.

Kul.turista v kraji je pak pilotním projektem platformy 28 Houses, která má v rámci EHMK sloužit k propojování kulturních domů v regionu a společné tvorbě nebo prezentaci programu. Pro EHMK jsou krajské kulturní instituce důležitými partnery a cestou, jak zapojit nejen město, ale i region a do budoucna i přeshraniční oblasti.

Region jsme si rozdělili podle pěti národopisných oblastí. Prácheňsko, Doudlebsko, Blata, Kozácko a Pošumaví. Cílem je také představit lokální kulturu a její specifika. 

Do oblastí spadají konkrétní města a konkrétní kulturní instituce, které už mají svá publika. Od března do června zde bude postupně probíhat různorodý program Kul.turisty - výstavy, divadelní představení, koncerty, sousedské slavnosti, komentované procházky a mnoho dalších. 

 

​​Kul.turista - program


Kul.turista obešel se svou kulturní turistickou kanceláří České Budějovice.

V uplynulých měsících pro vás Kul.turista zaparkoval celkem sedmkrát svou maringotku – kulturní turistickou kancelář v různých čtvrtích! Vydali jsme se společně s ním za poznáním kultury vlastního města.

Myslíte si pořád, že kultura je jenom v centru?

Hned na počátku naší práce jsme si začali uvědomovat, že kulturu jsou naučení hledat obyvatelé Českých Budějovic jen v centru. Rozhodli jsme se ukázat, že i v ostatních čtvrtích je o co stát a že kulturu tvoříme všichni.

Kulturista dostal tyto úkoly:

  • Mapovat město a všechny jeho čtvrti. 
  • Informovat obyvatele o kandidatuře a zapojovat je do ní - měla by to být kandidatura nás všech.
  • Propojovat vzájemně aktéry (některé instituce, komunity, spolky působící v jedné čtvrti o sobě a svých aktivitách či programu neměly tušení). Chtěli jsme nastartovat jejich spolupráce nebo i výměnu a sdílení jejich prostor.
  • Snažit se zcitlivět obyvatele vůči místům, kde žijí, pracují, běžně jenom procházejí. Zkoumat vztah obyvatel k místu, ve kterém žijí.

Začali jsme oslovovat komunity, spolky, kluby, oddíly, aktivní jedince, instituce, školy a školky, pamětníky i odborníky působící v jednotlivých čtvrtích. Chtěli jsme nastartovat komunity a sousedství. Rozžít a probudit tak celé město. Zapojovat obyvatele. Navazovat na tradice a zakládat nové. Kladli jsme důraz na historii a originalitu čtvrtí. Chtěli jsme využívat veřejný prostor.

Tak začala naše pouť. Absolvovali jsme nejrůznější aktivity, potkali různé obyvatele, viděli a zaznamenali jiný pohled na město a probírali jsme s vámi vize pro rok 2028.

Kde jste kul.turistickou kancelář potkali a co jsme společně zažili?

Od března do září, každý měsíc v jiné čtvrti. 

Maringotka stála vždy po dobu čtyř dnů, od čtvrtka do neděle, na jiném místě. S radostí jsme sledovali aktivity tamních obyvatel a spolků.

Prostřednictvím Kul.turistické kanceláře se pak mohl i zbytek města vydat za poznáním a prozkoumáváním daných čtvrtí, jejích obyvatel i zajímavých míst a staveb.

Stali jsme se kulturními turisty ve vlastním městě.

Kul.turistické zastávky

24. 3. - 27. 3.  Centrum 

21. 4. - 24. 4.  Havlíčkova kolonie, Mladé, Nové Hodějovice, Vídeňské předměstí

19. 5. - 22. 5. Suché Vrbné, Kaliště, Třebotovice

16. 6. - 19. 6. Pražské předměstí, Pražské sídliště, Kněžské Dvory, Nemanice, Husova kolonie, Nové Vráto

21. 7. - 24. 7.  Sídliště Vltava, České Vrbné, Výstaviště

25. 8. - 28. 8.  Háječek, Linecké předměstí, Rožnov

15. 9. - 18. 9.  Šumava, Stromovka, Máj

První zastávka - centrum

Kul.turistická kancelář zahájila svůj provoz v prvním jarním týdnu, 24. až 27. března 2022.

Maringotka stála na náměstí Přemysla Otakara II. A mohli jsme se od ní vydat hned na několik zajímavých procházek a prohlídek po různých kulturních vrstvách centra Českých Budějovic. Ukázalo se, že obyvatelé z celého města považují centrum za své. Láká je se o něm dozvědět více. Začali jsme si více všímat a užívat města, ve kterém bydlíme, pracujeme, procházíme s dětmi nebo docházíme za úřady i službami, ve kterém denně žijeme! Přečtěte si o první zastávce v našem článku.

Děkujeme všem odborníkům a nadšencům, kteří s námi procházku, prohlídku nebo plavbu realizovali.

Druhá zastávka – Lannovka, Havlíčkova kolonie, Mladé, Vídeňské předměstí

Od 21. do 24. dubna maringotka parkovala na Lannově třídě. Jejíž velkorysý prostor jsme se rozhodli prozkoumat a oživit. Pomalovali jsme ji křídami, roztančili ve stylu country i street dance, učili se graffiti i byli na chvíli pouličními cirkusáky. Stali jsme se součástí skvělého flash mobu.

Nakoukli jsme přes Vídeňské předměstí do Galerie D9 a dostali jsme se až na Malák, který jednoznačně patří dětem! Poprask způsobil pohádky hrající Džubox, pekly se buřty, zpívalo se a podél vody jsme se při zkoumání rostlin a drobných živočichů dobrodili vzácnými tůněmi až k Mladému. Více se dočtete v článku.

Děkujeme Barboro, Jakube, Kačko, Klube Aktiv, Malé Divadlo, Martine, pražírno a kavárno Kmen, Terezo a Tomáši.

Obrovskou radost nám stále dělá Havlíčkova kolonie. Zde se podařilo propojit místní obyvatele, kteří se od začátku roku pravidelně scházejí. Lokální komunita rozproudila debatu o veřejném prostoru. Místní obyvatelé se rozhodli zvelebit prostor parku Polní, který je dlouhodobě problematickým místem v lokalitě. Už v rámci březnového Kul.turisty jsme uspořádali společně s Nadací Via seminář „Jak oživit sousedství“. Účastníci se zde mohli dozvědět, jak realizovat projekt, který reaguje na potřeby a přináší změny, které místní chtějí ve čtvrti vidět. Iniciativa Havlinda byla pak podpořena malým grantem Nadace Kaufland, který spravuje právě Nadace Via.

Vznikl web www.havlinda.cz, který slouží jako „virtuální nástěnka čtvrti“. Informuje o aktuálním dění, chystaných změnách, akcích, sbírá příběhy a paměti, se kterými se plánuje dále pracovat. Aby byla možnost zapojit a informovat se i offline, na místní samoobsluhu byla umístěna klasická vitrína.

Od Kul.turisty je za hezkého počasí součástí Budovcovy ulice i swapový věšák s oblečením, které si mohou sousedé mezi sebou vyměňovat.

Místní obyvatelé uspořádali v rámci celorepublikového „Zažít město jinak“ sousedskou slavnost a my jsme se tak mohli i v září společně potkat, abychom žili Havlindu.

Děkujeme Báro, Dobruško, Kateřino, Michale, Petro a dnes i mnoha dalším v Havlindě.

Třetí zastávka – Suché Vrbné, Kaliště, Třebotovice

Mezi 19. a 22. květnem stála maringotka na točně na Suchovrbenském náměstí. Sledovali jsme s úžasem společně se členy zde působícího Sokola, jak příjemnou může mít park atmosféru. Jak místním obyvatelům svědčí, když jej začnou využívat a jakou radost jim to přináší.

Na programu květnového Kul.turisty se velkou měrou podíleli studenti nedalekého Česko-anglického gymnázia, kteří stabilně propojují své aktivity s charitou. Tentokrát vybírali po dvě odpoledne finanční prostředky na podporu místního domácího hospice sv. Veroniky. Podpora a angažovanost mladých lidí společně se zařazováním charitativních projektů do vzdělávání nám přijdou nesmírně důležité a velmi si přístupu místního gymnázia vážíme.

Celodenní výlet za historií i současností dvou obcí náležících k Českým Budějovicím – Třebotovic a Kališť – ukázal opět jinou perspektivu. Zeleň, blízkost přírody a malebnost charakterizovaly celou neděli. A my jsme si uvědomili, že i aktivní jedinec, místní spolek dobrovolných hasičů, nebo keramická dílna mohou dodávat ty správné impulzy a tvář obci nebo místu, kde žijeme.

Přečtete si celý článek o kul.turistovi v Sucháči.

Děkujeme Nino. Děkujeme studenti z ČAGu. Děkujeme vážení Štarkovi. Děkujeme všem pobočkám knihoven, zde té Suchovrbenské. Děkujeme Štěpáne.

Čtvrtá zastávka – Pražské předměstí, Pražské sídliště, Husova kolonie, Nové Vráto

Červen mezi 16. a 19. patřil severovýchodní části města. Maringotka přistála na uzavřené ulici Fr. Šrámka uprostřed Palackého náměstí, které se krásně propojilo a vznikl tak velký bezpečný prostor. Stromy nad hlavou společně s posezením na trávě nám během horkých dnů ukázaly, jak cenným prvkem zeleň uprostřed města je. Sedíce ve stínu a ovívání lehkým větříkem jsme sledovali děti i náctileté dovádět v pro tento čas vzniklém skateparku před kostelem. Světadílna, která jej „měla na svědomí“ celý Palačák zabydlela a promítla na své zdi i ryze český skatový film, uspořádala i několik koncertů.

Náměstí se nám zdá po zkušenosti s Kul.turistou ideální na pořádání pravidelných blešáků i komunitní život. Společná večeře, na kterou přišli sousedé z okolí a navařila místní asijská restaurace společně s Danielou a její roztančenou kuchyní, měla krásnou atmosféru.

Stejně jako sousedská slavnost ve Smetance, která ukázala, že se lidé mohou potkávat, bavit se a poznávat jeden druhého i uprostřed rušné ulice. A nás doslova zasáhlo, jak jednoduché a přirozené to vlastně je.

Ambice dokázat, že by tato čtvrť mohla nosit přízvisko „literární“ se podařilo nastolit díky literární štafetě místních rodáků a spisovatelů: Jana Štiftera, Jana Cempírka, Jiřího Hajíčka a Jiřího Březiny. Také pásmem autorského čtení u maringotky Šimona Leitgeba a jeho hostů nebo debatou o tvářích českobudějovické kulturní publicistiky v režii kulturně-společenského magazínu Milk&Honey v tiskárně Karmášek.

Děkujeme Anno, Dano, Honzo, Hynku, Magdo, Martine, Radku, Šimone a Zdeňku.

Pátá zastávka – Výstaviště, Sídliště Vltava, České Vrbné

Tato zastávka proběhla v horkém červenci, mezi 21. a 24. Ukázala nám, že život v létě na sídlišti je velké téma.

Víme teď, že tahle čtvrt není jenom rozpálený beton, ale zeleň, funkční komunitní zahrada ekocentra Cassiopeia a především řeka. Právě ona a její bezprostřední okolí láká obyvatele žijící v její těsné blízkosti nejvíce. Ochlazuje, dává možnost odpočinku i sportovnímu vyžití.

A vodních sportů jsme si užili dosyta! Na Kanále, ve vodáckém areálu Lídy Polesné, kam nás dovedla páteční pádlojízda. Vodácký areál se v těchto dnech ukázal v plné síle. Zde působící spolky nabídly paddleboarding, dračí lodě i kajaky. Prohlídku rozsáhlého vodního díla, ale i divadlo a ateliér pro děti nebo letňák v podání Menzelovy klasiky – Postřižin a na závěr letního dne jsme si společně sedli s kytarou k ohni a opekli buřty. Tohle místo má pro město obrovský potenciál – nejen svou polohou a vybavením, ale i díky lidem, kteří zde působí.

Mrkněte na celý článek o Vltavě!

Děkujeme Kač, Šárko a Tome. Děkujeme Kubo.

Šestá zastávka – Háječek, Linecké předměstí, Rožnov

Poslední prázdninový víkend, 25. a 28. srpna, patřil území rozkládajícímu se na jih od centra, které bylo plné lidí, o rušno se postaralo Město lidem. My jsme na něj s naším Kul.turistou navázali. Maringotka vše sledovala přes řeku z klidnějšího Háječku a aktivitami se rozkročila až do Rožnova.

Objevili jsme krásu a klid nemocničních zahrad. Užili si bohatý program ve hvězdárně a planetáriu. Podívali jsme se na to, jak se dělá letního kino a jaký význam pro město má. Obešli jsme místní vily, šutr u knihovny a zastavili se při sledování ladnosti letících labutí.

Velkou radost nám udělaly všechna sousedská setkání a slavnosti. Celé čtyři dny trávili místní obyvatelé spolu. A dokázali, že je zajímá jak historie místa, tak jej chtějí a umějí žít – moderně, rodinně, družně nebo i sportovně. A řeka Vltava, která místem protéká, je všechny spojuje. Společně se začínají pravidelně scházet, mají své online komunikační skupiny a plánují tradiční akce (Mikulášskou, adventní a další).

Celý článek o Háječku zde!

Děkujeme Honzo, Pavle. Děkujeme sousedé z Rožnova, Lineckého i Lučňáku. Děkujeme Jiří. Děkujeme Petře. Děkujeme hvězdárno i letňáku.

Sedmá zastávka – Sídliště Šumava, Máj, Stromovka

Kul.turista se mezi 15. až 18. zářím potkal se “Zažít město jinak” a Výměník1, působící na tomto území, ukázal, že mu tady na tom opravdu záleží. Dokázal, že může a umí být na Šumavě a Máji pro všechny obyvatele.

Cyklo závody, divadlo, tanec, koncerty, tančírna, brunch, komentované procházky, ochutnávky regionálních potravin, Nazdar Bazar, skate contest, plavecký happening na Bagru ve Stromovce, buřty u ohně. Zima ani déšť nás nezastavily! Místní si to s námi se všemi, kulturními turisty, užili a společně jsme se mezi kapkami deště protančili těmito úžasnými - a zároveň pro Kul.turistu posledními čtyřmi dny. Celý článek.

Děkujeme Hedo.

A na závěr: děkujeme týme! Zakončili jsme tady spolu sedm měsíců dlouhé putování po Budějcích.

 Kul.turista a jeho statistika:

Vše financováno městem, krajem, z Nadace Via (Místo, kde žijeme) a z MKČR.

Socionaut a jejich urbanistické workshopy

V rámci každé zastávky Kul.turisty proběhl u maringotky urbanistický workshop se studiem Socionaut. Jejich cenná zjištění mohou dále sloužit jak samotnému městu, tak při tvorbě, realizaci a práci v dalších kolech kandidatury.

Co o městě zjistili? Jak a na co se ptali?

Ty nejdůležitější doporučení a výstupy si můžete prohlédnout a pročíst zde.

Ozvěny z Kul.turisty

Během posledních dvou zastávek Kul.turisty vznikl i dvoudílný audio dokument, ve kterém se jeho autorka Kateřina Korychová vydala zkoumat veřejný prostor Českých Budějovic.

Potenciál i výzvy městského terénu objevuje s jejími hosty: Akčními Budějčáky - Radkem Matouškem a Martinem Novotným, zahradní a krajinářskou architektkou Lenkou Marcínovou, Bárou Paulátovou z iniciativy Naše Havlinda a Hanou Janskou ze spolku Socionaut.

 
  • Jak z veřejného prostoru vytvořit obývací pokoj nás všech?

  • S jakým cílem se revitalizovaly zahrady Budějovické nemocnice?

  • Jak rozžívá veřejný prostor iniciativa Sousedé z Havlindy?

  • Jaké jsou výstupy z urbanistických workshopů, které od března do září probíhaly v Českých Budějovicích v rámci Kul.turisty?

  • A co nám řekli v anketě sami obyvatelé?

 

–> Oba díly dokumentu si již nyní můžete poslechnout ve Spotify nebo v jiných podcastových aplikacích.

Ozvěny z Kul.turisty 1#: Místo, kde žijeme, nás ovlivňuje. Veřejný prostor můžeme přetvářet my všichni.

Ozvěny z Kul.turisty #2: Když se nic neděje, tak konejte. Co se děje ve veřejném prostoru mimo centrum?

Jak uspořádat vlastní sousedskou akci?

Poznej kdo s tebou sousedí! Prolom tabu, poznáš své sousedy, změníš svojí ulici, založíš tradici!

Možná vás napadlo proměnit ulici ve venkovní kavárnu, dočasné divadlo nebo hřiště pro děti? Uspořádat bazar, blešák, nebo swap? Instalovat ve vlastní čtvrti knihobudku? Uspořádat sousedskou slavnost? Nebo zútulnit zanedbaný kout v okolí? Pokud přesně nevíte, jak na to, nebo vás odrazuje představa náročných administrativních procesů spojených s organizací takové akce, chceme vám to ulehčit!
Sestavili jsme v rámci Kul.turisty tento Manuál pro organizátory aktivit ve veřejném prostoru, který vás provede nezbytnými administrativními kroky.

Ve druhém kole bychom jej rádi přepracovali tak, aby sloužil kulturním organizátorům i běžné veřejnosti co nejlépe.

Manuál pro organizátory 

Nápady & otázky

Máte nápady na program Kul.turisty ve své čtvrti, ale nemáte čas se zapojit? Nevadí! 
Nasdílejte nám je prostřednictvím tohoto formuláře a my je předáme těm nejpovolanějším osobám k realizaci.  Oceníme i vaše náměty na rozšíření výše přiloženého manuálu.

Odesláním formuláře uděluje účastník souhlas se zpracováním osobních údajů v něm poskytnutých společnosti Budějovice 2028, z.s., sídlo Ot. Ostrčila 179/13,České Budějovice, IČO 10683038.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem soukromé komunikace s účastníkem ohledně kandidatury města České Budějovice na Evropské hlavní město kultury. Zpracovávání bude probíhat do odvolání souhlasu. Odesláním formuláře bere účastník na vědomí, že má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.
Veškeré obrazové záznamy podobizen účastníků pořízené v souvislosti s projektem Evropské hlavní město kultury mohou být použity k propagaci akce nebo pořadatele bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu. V případě žádosti o stažení materiálu s podobiznou se prosím obraťte na pořadatele e-mailem na lucie.bilkova@budejovice2028.cz

Pojďme to udělat spolu 🙌🏽
Lucie Boušková Projekt manažerka Kul.turisty

POŘADATEL

Kul.turistu společně s místními obyvateli pořádal spolek Budějovice 2028, který pro město připravuje kandidaturu na Evropské hlavní město kultury 2028. Projekt a všechny akce se uskutečnily v rámci prvního kola soutěže.

Kontaktní osoba: 

Lucie Boušková
Projekt manažerka Kul.turisty
lucie.bouskova@budejovice2028.cz

Buďte v obraze. Odebírejte novinky
o kandidatuře a kulturní inspiraci

Sledujte naši cestu