(PERMA)KULTURNÍ FÓRUM

(PERMA)KULTURNÍ FÓRUM je každoroční programová konference Českých Budějovic 2028 - Evropského hlavního města kultury. Od roku 2023 představuje vždy začátkem roku dramaturgický plán na daný rok a související témata, agendy, partnery a projekty, které v Budějovicích rozkvétají. Každý rok hledá synergie, přináší osvědčené postupy, otevírá nové perspektivy a dává lokální zkušenost do celosvětového kontextu. V tomto formátu bude pokračovat forum až do začátku roku 2029 a vždy bude doplněno menší podzimní edicí zaměřenou pouze na místní partnery.PROGRAM

(PERMA)KULTURNÍ FÓRUM 2024 se bude konat v Českých Budějovicích 14.–15. února 2024. První den bude hostit inspirativní řečníky a panelisty z České republiky i zahraničí. Druhý den bude věnován workshopům pořádaným našimi partnery a hosty.

Rok 2024 je Rokem zapouštění kořenů. V našem pojetí vytváření silných kořenů a propojeného mycelia podporuje udržitelné kulturní prostředí. Proto je UDRŽITELNOST také klíčovým tématem pro České Budějovice 2028. Cílem fóra je zaměřit se na udržitelnost optikou 3 oblastí vítězné přihlášky EHMK - PÉČE, PROPOJENÍ a TVORBY, a to skrze představení nejlepší tuzemské i mezinárodní kulturní praxe.

(PERMA)KULTURNÍ FÓRUM 14. 2.

KDE: KULTURNÍ SÁL BESEDA, NA SADECH 18 - ČESKÉ BUDĚJOVICE

9:30–10:00 Registrace
10:00–10:20 Úvodní slovo
10:30–12:30 Udržitelnost jako péče

Jaké podmínky potřebuje kulturní sektor k tomu, aby mohl dlouhodobě prosperovat? Jaké výzvy před sebou mají kulturní organizace dnes? Je péče základním principem udržitelného fungování organizace nebo nadstavbou? Jak využít péči jako nástroj naplnění potenciálu? Jak se zodpovědně chovat vůči týmu, partnerům i prostředí, ve kterém působíme? Jak sdílet hodnoty, které jsou pro nás důležité? Proč nám dává naše práce smysl? A co nám dělá radost?

Shawn Antoni Wright (The Penguin Project / Trans Europe Halles)

Jak neztratit zápal při práci v nezávislých kulturních centrech? The Penguin Project rozvíjí myšlenky, nástroje a metody, které pomáhají kulturním pracovníkům si na tuto otázku odpovědět. Tento mezinárodní projekt vznikl v Innsbrucké kulturní centru Die Bäckerei - Kulturbackstube, které přistupuje s péčí k týmu organizace, ke komunitě návštěvníků a diváků i k životnímu prostředí. Shawn je jedním z autorů tohoto jedinečného projektu, ve kterém zodpovídá za rozvoj myšlenky a koncepce, značku, strategii, komunikaci, terénní výzkum a uměleckou práci. Shawn získal zkušenosti na pozici kreativního ředitele velké Čínské společnosti i při budování značky nezávislého kulturního centra Cooltour Ostrava. V současné době pracuje pro mezinárodní síť nezávislých kulturních center Trans Europe Halles jako ředitel marketingu a komunikace.

Petr Dlouhý (Studio ALTA)

Petr Dlouhý je kurátor a kreativní producent v oblasti nezávislého performativního umění. Od roku 2021 je členem uměleckého týmu Studia ALTA, kde se stará o vytváření nových prezentačních formátů, zpřístupňováním instituce pro specifické cílové skupiny a o vzdělávací aktivity směřované k rozvoji uměleckých praxí. Petr představí několik zcela konkrétních příkladů péče, kterými se zabývá ve Studiu ALTA. Promluví o možnostech kulturních organizací vytvářet zdravé prostředí a o tom, co se stane, pokud zaměříme pozornost směrem ke zlepšování mezilidských vztahů. Zdůrazní tak proměňující se nároky na kulturní instituce s ohledem na různé skupiny, které s ní interagují: cílové publikum, uměleckou komunitu i samotné členy a členky týmu.

Pavla Semeráková (Vzdělávací a kulturní centrum Broumov)

Jak lze propojit aktivity Vzdělávacího a kulturního centra Broumov s péčí o krajinu představí Pavla Semeráková, vedoucí edukace v broumovské Maiwaldově akademii. Ta už řadu let rozvíjí benediktinský odkaz trvale udržitelného života. Co je pro tým akademie inspirací při tvorbě vzdělávacích programů v broumovském klášteře a co jim dělá radost? Petra vede také Dětskou galerii Lapidárium, kde spolu s umělci, kurátorem a lektory přibližuje současné umění dětem. Jejím hlavním zájmem je umění, edukace a práce s publikem. Spolupracuje s platformami zabývajícími se kreativním učením a ráda sdílí své zkušenosti z uměleckých projektů na periferii.

12:20–13:20 Oběd
13:20–15:20 Udržitelnost jako propojení

Kam až sahají naše vztahy? Můžeme v dnešním světě ještě existovat bez propojení s druhými? Můžeme opomíjet mezioborovou spolupráci? Jak přispívají kvalitní partnerství k dlouhodobé udržitelnosti a kontinuitě? Jak být partnery v konkurenčním prostředí? Jak vytvářet dlouhodobá partnerství a pečovat o ně? Jak zakládat partnerství na vzájemné prospěšnosti? Jak vytvářet synergie?

Stefan Teisanu (Cluj Cultural Centre, Culture Next network)

Rozhodnutím vstoupit do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury se každé město zavazuje už během fáze kandidatury investovat do projektu nemalé finance, čas i energii a kreativitu mnoha lidí. Abychom takovou investici od začátku vnímali jako udržitelnou i v případě, že město titul nezíská, je potřeba od počátku vytvářet kvalitní partnerství. Své o tom ví kulturní manažer Stefan Teisanu, ředitel Kulturního centra Kluž. Přestože v Rumunsku titul pro rok 2023 získalo město Temešvár, Kluž realizovala většinu projektů, se kterými se do soutěže hlásila. Kluž zároveň iniciovala vznik sítě Culture Next, která vytváří synergie a možnosti spolupráce mezi kandidáty na EHMK, vítězi i poraženými. Součástí této sítě jsou České Budějovice i Broumov. Stefan Teisanu vede také workshop 15. 2.

Marie Silondi, Pavla Jenková, Žaneta Vávrová (Broumov 2028+)

Politická reprezentace, široká veřejnost a mezinárodní kulturní aktéři. Jak s těmito rozdílnými skupinami budovat dlouhodobé vztahy a proč je o ně potřeba neúnavně pečovat? Broumovskou zkušenost (nejen) z kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury přijedou představit členky týmu, který kandidaturu připravoval.  3 ženy, které společně s dalšími stály za přihláškou Broumova do soutěže EHMK a za konceptem Kreativního poutnictví. Marie Silondi kandidaturu vedla a koordinovala, Pavla Jenková měla na starosti zapojování veřejnosti a Žaneta Vávrová jako ředitelka Vzdělávacího a kulturního centra Broumov prohlubovala vztahy s mezinárodními partnery. Všechny v práci pro Broumovsko nadále pokračují a rozvíjejí to, co se díky kandidatuře odstartovalo.

Markéta Hrdlička Málková (REZI.dance Komařice) 

Centrum REZI.DANCE v jihočeských Komařicích je prvním rezidenčním domem pro živé umění u nás. Je zároveň důkazem, že rezidence může mít mnoho podob. Je to místo a čas pro zastavení, odpočinek, výzkum nebo naopak tvorbu a soustředěnou práci. Řeřitelka REZI.DANCE Markéta Hrdlička Málková bude mluvit o rovnocenné důležitosti samoty i setkávání, o navazování vztahů s umělci i místní komunitou a o důležitosti síťování. Markéta je členkou několika grantových komisí a členkou dramaturgické rady České taneční platformy a Nové krve na scéně. Od roku 2023 je předsedkyní oborové organizace Vize Tance.

Jakub Bakule (Kulturní a kreativní federace)

V listopadu loňského roku vznikla Kulturní a kreativní federace. Jejím cílem je spojovat kulturní a kreativní sektor, zastupovat jeho zájmy a být transparentním komunikačním kanálem s veřejnou správou. KKF chce spolupracovat s asociacemi, kulturními institucemi, neziskovými organizacemi, veřejnou správou, podniky kulturních a kreativních odvětví nebo firmami využívajícími jejich služeb. Chce být připomínkovým místem v rámci meziresortního připomínkového řízení, koordinovat spolupráci členů, zapojovat se do evropských iniciativ, mapovat světové trendy a zajišťovat odborné zázemí pro efektivní podporu českého kulturního a kreativního sektoru. O vytváření vztahů napříč sektorem bude mluvit prezident KKF a specialista na kulturní a kreativní sektor Jakub Bakule.

15:40–17:30 Udržitelnost jako tvorba

Uvědomujeme si jaké má naše práce dopady na životní prostředí a jaké to může mít důsledky? Uvědomujeme si zároveň, jaký potenciál můžou mít příznivé dopady naší práce nejen na prostředí, ve kterém tvoříme, ale také na lidi, kteří v něm žijí? Můžeme začít ze dne na den dělat věci jinak? Jak nastartovat proces změny? Jak změnu komunikovat? Jak jít příkladem? A proč zároveň nepřestat tvořit?

Laura Welzenbach (Ars Electronica Festival)

Vedoucí Ars Electronica Export Laura Welzenbach představí dynamickou sféru organizace stojící za festivalem Ars Electronica v Linci, odhalí její strategické zaměření a orientaci na udržitelnou festivalovou praxi. Výchozím bodem této cesty bude rok 2009, kdy se Linec stal Evropským hlavním městem kultury. Společně prozkoumáme, jak se Ars Electronica pohybuje ve stále se měnícím prostředí inovací a kreativity prostřednictvím hluboce zakořeněných místních, regionálních a národních partnerství jako ústředního strategického pilíře. Jako vedoucí Ars Electronica Export Laura vytváří zážitky prostřednictvím propojení umění a vědy. V minulosti vedla program uměleckých rezidencí v newyorském Eyebeamu, byla výkonnou manažerkou festivalu sound:frame ve Vídni, spolupracovala s uměleckými organizacemi, jako je Guggenheimovo muzeum nebo Rakouské kulturní fórum v New Yorku.

Dana Kalistová (Cirkulární dům)

Cirkulární dům je jedním z projektů, které jsou součástí přihlášky Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury. Cirkulární dům staví na dlouholeté zkušenosti českobudějovického re-use centra KABINET CB a spojuje v sobě principy environmentální udržitelnosti a sociálního podnikání. Současně vytváří do určité míry servisní, technické a produkční zázemí pro aktivity EHMK i dalších kulturních organizací. Projekt představí jeho kurátorka Dana Kalistová. Dana je také předsedkyní České federace nábytkových bank a re-use center.

Tomáš Novotný (Kreativní mysli - vidět za horizont)

Ve světě plném změn a výzev představuje kreativita nejen uměleckou dovednost, ale především jednu z klíčových kompetencí pro udržitelnou budoucnost. Kreativita společně s kreativním a kritickým myšlením představují nástroje, které nám dovolují adaptovat se současným výzvám a vytvářet inovace pro lepší budoucnost. Každý z nás je nejen architektem vlastního života, ale i vztahů, prostředí a společnosti. Projekt Kreativní mysli podněcuje rozvoj kreativity a kritického myšlení u dětí již od útlého věku a dělá z nich skutečné tvůrce. Projekt podněcuje dovednost hledat nové možnosti a příležitosti, podporuje mezioborovost a učí děti pracovat s moderními technologiemi tvůrčím způsobem. Vede tak děti ke spolupráci a učí je otevírat složitá témata z různých perspektiv a úhlů pohledu. Učí tak děti hledat a nacházet tvůrčí a originální řešení problémů a zároveň rozvíjet jejich jedinečnost, kreativitu a tvůrčí potenciál. Jeho kurátorem je Tomáš Novotný, lektor, kurátor a kreativec, který posledních deset strávil v největší dětské galerii v čechách - galerii Sladovna v Písku, kde také několik let vedl edukační oddělení. Spolu s metodičkou Lucií Markovou teď Tomáš připravuje platformu pro kreativní vzdělávání pro Jihočeský kraj.

17:30–18:00 Závěrečná diskuze
20:00–22:00 Neformální networking


PROGRAM WORKSHOPY 15. 2.

Workshop na téma Udržitelnost jako péče

9:30–11:30 (Beseda)

Shawn Anthoni Wright: The Penguin Project workshop

Workshop je určen všem kulturním profesionálům, kteří pracující v různě velkých týmech, zejména v nezávislých kulturních organizacích.

Workshop představí metodiku The Penguin Project, v rámci které vznikly nástroje a metody, které pomáhají pracovníkům v kultuře najít odpovědi na otázky, jak neztratit pracovní zápal a jak nevyhořet.

Workshop na téma Udržitelnost jako spojení 

12:30–14:00 (Beseda)

Stefan Teisanu (Cluj Cultural Centre, Culture Next network)

Workshop je určen kulturním manažerům a odborníkům z praxe, kteří se zajímají o systémové myšlení.

Společně stručně prozkoumáme modely práce s kulturou a inovacemi v dnešní době, od vývoje kulturních výstupů k otevřeným inovacím a od zapojování zainteresovaných stran k provádění sociálních změn prostřednictvím kultury.

Workshop na téma Udržitelnost v umění (desková hra pro týmy a kolektivy) KAPACITA NAPLNĚNA

13:30–17:00 (Kabinet CB)

Workshop kulturní žurnalistiky se Zuzanou Vlasatou, KAPACITA NAPLNĚNA

9:00–13:00 (Kabinet CB)

Workshop bude zaměřený na sdílení zkušeností z práce novinářky a reportérky. Budeme také hovořit o tom, jak si stojí téma udržitelnosti v české mediální krajině. 

V praktické části se pokusíme společně vytvořit podmínky pro to, aby si účastníci za pomoci lektorky a dalších účastníků připravili svůj vlastní reportážní záměr.

Medailonek

Zuzana Vlasatá je investigativní reportérka, zástupkyně šéfredaktora a vedoucí reportážního oddělení v Deníku Referendum. Vystudovala žurnalistiku a environmentální studia na Masarykově univerzitě. Ve své práci se zaměřuje především na témata životního prostředí, ekologie, oligarchie a uchvácení státu (state capture). Pokud jí zbývá čas, píše ráda také o životním způsobu, hudbě a popkulturních tématech. 

Je spoluautorkou reportážního bestseleru Žlutý baron, který pojednává o podnikání a politice Andreje Babiše. Získala novinářskou cenu v kategorii nejlepší audiovizuální investigace za true-crime podcastový seriál, jenž vytvořila společně s audio-dokumentaristkou Brit Jensen. 

Píše sloupky do společensko-ekologického časopisu Sedmá generace a do Respektu. Zúčastnila se několika Globálních konferencí investigativních novinářů. Rozvíjí spolupráce s investigativními novináři z dalších evropských zemí. Je také členkou správní rady české pobočky Mezinárodního tiskového institutu (International Press Institute), která se věnuje záležitostem svobody výkonu novinářské práce a bezpečnosti novinářů. 

Revue Prostor

Revue Prostor představuje literárně-kulturní platformu prezentující to nejzajímavější z myšlenkových proudů, které v mainstreamových médiích nejsou slyšet. Otevíráním nadčasových, ale společensky podstatných témat přispíváme ke kritickému myšlení ve společnosti. Platforma revue Prostor funguje na papíře jako tištěný pololetník, online ve formě blogu, videoartu a podcastů, a ve veřejném prostoru jako Čítárna HYB4 v Kampusu Hybernská, kde pořádáme pravidelné literárně‐kulturní večery. 

Tento workshop je organizován ve spolupráci s revue Prostor v rámci PERSPECTIVES – nové značky pro nezávislou, konstruktivní, multiperspektivní a nadnárodní žurnalistiku. Zjistěte více o PERSPECTIVES (www.perspectives-media.eu). Spolufinancováno Evropskou unií. 

KAPACITY NA WORKSHOPY JSOU NYNÍ VYČERPÁNY, DĚKUJEME NA VÁŠ ZÁJEM.