Výzkum

Zapojte se do dlouhodobého výzkumu v ČB a podílejete se na vývoji nových koncepcí od dopravy, zdravotnictví až po kulturu v Českých Budějovicích

Panelový výzkum

Zapojte se do dlouhodobého výzkumu v ČB a podílejte se na vývoji nových koncepcí od dopravy, zdravotnictví až po kulturu v Českých Budějovicích.

Dotazníky

V současné době neprobíhá dotazníkové šetření. O novém výzkumu vás budeme včas informovat.