I ve 2. kole kandidatury na Evropské hlavní město kultury jsme vypsali dotační program na podporu projektů pro rok 2023

Cílem je zapojit místní kulturní aktéry a jejich tvorbu do kandidatury. Podpořené projekty rozvíjí stávajících kulturních aktivity, ale i nastartování nových projektů, které přispějí k úspěchu kandidatury i samotného titulárního roku. Žádat se dalo ve třech specifických opatřeních – všechny v souladu s novou kulturní strategií města i samotnou přihláškou na Evropské hlavní město kultury.

Celková alokace dotačního programu na rok 2023 je 700 000 Kč.

Opatření č. 1 - Budování kapacit kulturních aktérů

Opatření zaměřené na rozvoj schopností a zkušeností pro realizaci kulturních projektů.

Opatření č. 2 - Evropská mobilita a spolupráce

Vychází z potřeby rozvíjet mezinárodní partnerství městských kulturních aktérů.

Opatření č. 3 - Přístupnost kulturního a uměleckého obsahu

Podpora zpřístupňování kulturní produkce novému publiku (včetně publika se specifickými potřebami), odstraňování stávajících bariér v rámci kulturní produkce, ve fyzickém prostoru, nebo komunikaci. 

Podpořené projekty v druhém kole kandidatury

Opatření č. 1 - Budování kapacit kulturních aktérů

Akademie pro živou kulturu II

Akademie pro živou kulturu II navazuje na první ročník stejnojmenné akce z roku 2022, jejímž pořadatelem bylo Městské kulturní středisko Vodňany. V tomto roce je žadatelem spolek Verbarium se sídlem v Českých Budějovicích. Předkládaný projekt je zaměřený na rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání lídrů kulturních organizací napříč formami a typy provozu v Jihočeském kraji. Projekt volně navazuje na iniciativu spojenou se založením platformy Quo Vadis, živá kulturo? v červnu 2021. Setkávání, komunikace, sdílení zkušeností a další vzdělávání je potřebou, která spojuje profesionály v oboru živé kultury. V rámci Akademie zorganizujeme další dva semináře pro lídry kulturních projektů a organizací v jihočeském kraji, které se budou tematicky věnovat strategickému plánování, řízení a rozvoji organizací a projektů a řízení změn v organizování živé kultury nebo práci s publikem. Lektoři programů budou hosté ze zahraničí, profesionálové z oblasti kultury, umění. Pohled odjinud, z vnějška, ze zahraničí a diskuse a reflexe současné kultury a umění s těmi, kdo mají jiné příklady dobré praxe je extrémně důležitá. Přináší nové možnosti, nové pohledy, nastavuje zrcadlo a je inspirativní. Projekt také propaguje a prezentuje prostory, ve kterých se odehrává, umožňuje profesní setkávání a výměnu kontaktů a zkušeností.

ORGANIZACE

Verbarium z.s.

Posláním spolku Verbarium je kultivace živého slova, řeči i jazyka. Cílem spolku je realizace kulturních, komunitních, kulturně animačních a vzdělávacích činností, dále vyhledávání, podpora, propojování podobných aktivit a spolupráce se spolky podobného charakteru. Vedle lektorské, vzdělávací a kulturně animační činnosti realizuje spolek kulturní produkce, diskuse, konference, umělecké i vzdělávací dílny, výukové programy, školení a kurzů a s tím související také vydavatelská a nakladatelská činnost. Verbarium realizuje od roku 2017 mezinárodní vypravěčský festival Kolotoč příběhů, kurzy veřejného vystupování, rétoriky, prezentace a autorského čtení Do slova a do písmene, letní školu storytellingu StoryLab, živé vyprávění příběhů pro školy i pro veřejnost Výpravy, hudební vystoupení šansonového dua reBRELové. Za desítku let působení v jižních Čechách si našlo své stálé publikum i nezaměnitelné místo v oblasti živé kultury.

TERMÍNY

červen a podzim

Paměť národa Jižní Čechy

Cílem projektu je proškolit a zvýšit povědomí pracovníků Paměť národa Jižní Čechy v několika vzájemně souvisejících činnostech a procesech, které se pojí s hlavním smyslem organizace Post Bellum, z.ú. - natáčení a archivace příběhů pamětníků totalit 20. století, tvorbou výstupů ze sebraných příběhů a vzděláváním mládeže v oboru současné historie.

ORGANIZACE

Audiovizuální zaznamenávání a archivace příběhů pamětníků 20. století v jihočeském kraji. Vzdělávání v oboru současné historie na základních a středních školách. Produkce výstav, filmů, rozhlasových pořadů, vydávání knih, pořádání přednášek, besed, koncertů, společenských událostí. Intervence do veřejného prostoru instalací kamenů zmizelých v českobudějovických ulicích, pořádání veřejných událostí pro připomínání historie 20. století v jižních Čechách.

TERMÍNY

31. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Výměník1 - profesionalizace týmu

V rámci projektu "Výměník1 - profesionalizace týmu" bychom rádi vyškolili naše kolegy a pomohli jim tak získat větší dovednosti a sebedůvěru při práci, kterou pro kulturní prostor dělají. Postupovat budeme tak, že vyšleme naše pracovníky na vybrané kvalitní workshopy / školení. Výstupem projektu budou vyškolení pracovníci ve zmíněných profesích. Jednalo by se o témata 1. Technické dovednosti, 2. Sociální sítě, marketing, PR a 3. Kulturní management, strategie, leadership. .

ORGANIZACE

Projekt navazuje na aktivity a zkušenosti žadatele z minulých let a také na aktivity a zkušenosti týmu spolku Kredance, který do prostoru Výměník1 směřuje většinu svých aktivit a který nás v prvních ročnících velmi podporoval v našem rozvoji. Spolek Výměník1 vznikl v roce 2020, ale Výměník1 beze spolku jako takový začal fungovat již v roce 2019. Spolek je připravený projekt kofinancovat z vlastních zdrojů. Celkové náklady projektu se skládají zejména z nákladů na kurzovné, cestovní náklady a ubytování. Projekt je vystavěn tak, že v případě získání nižšího množství prostředků bude realizován v omezeném rozsahu - tedy nebude ohrožena jeho celková realizace.

TERMÍNY

1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

POSOUVÁNÍ BudeCirkusu

Rádi bychom vyslali své studenty, kteří by se chtěli stát našimi lektory, na zkušenou i mimo Českou Republiku. V rámci sítě Caravan, což je evropská síť novocirkusových škol, jsou možnosti jak propojovat jednotlivé cirkusové komunity a země. Do této sítě bychom se rádi zapojili. Jedním z našich cílů je vzdělávat se a zlepšovat se, nejen v novocirkusových disciplínách, ale také ve sférách social cirkusu, práce se sociálně slabšími skupinami a s llidmi se speciálními fyzickými potřebami, například s centrem Arpida. Pokračovat v projektu SeniorCirkus, který jsme v loňském roce začali a je o něj aktuálně velký zájem. Dalším dlouhodobým cílem je udržet nový cirkus aktivní v Českých Budějovicích, nejen jako místo, kde se mohou děti setkat, zasmát se a naučit se něco cirkusového, ale aby byl také vidět v ulicích, aby měl jihočeský divák možnost zajít na představení nového cirkusu a pohybového divadla. Věříme v udržení našich studentů u kulturního života, věříme v jejich zájem o kulturní život a dění v Jihočeském kraji. Právě aktuální skupina “teens” by mohla přispět k budování kulturní komunity kolem roku 2028.

ORGANIZACE

Organizace BudeCirkus pořádá vedeme kurzy pro děti i dospělé. Aktuálním trnem v patě je kapacita, hodně zájemců o kurzy a nedostatek kvalifikovaných lektorů a tím nemožnost otevření více kurzů. Organizace BudeCirkus je na jihu Čech jedinná, která se novému cirkusu v tomto směru věnuje. Pro nové dovednosti je nutné dojíždět na workshopy mimo České Budějovice Vyhledávájí si a zvou si zkušené lektory a performery na workshopy i jednotlivé lekce. Snaží se budovat kapacitu lektorské základny, aby mohli děti, které čekají na seznamu náhradníků, přijmout do kurzu a předávat jim novocirkusové a divadelní dovednosti.

TERMÍNY

1. 2. 2023 - 31. 12. 2023

Kreativní institut

Projekt Budování kapacit je složen ze tří nezávislých modulů. První s názvem Profesionálové neziskovkám je řadou pěti workshopů – produkce, marketing, dobrovolníci, leadership a fundraising. Technická praktika jsou seriálem týdenních praktických workshopů. Cílem modulu je zpřístupnit atraktivní obory mladým kreativcům. Týmový koučink je modulem pro management Kreativního institutu. Ucelený program týmových sezení s mentorem má za cíl profesionalizovat naši činnost.

ORGANIZACE

Kreativní institut (KI) je mladou vzdělávací a poradenskou neziskovou organizací. Zaměřujeme se na aktivní vyhledávání kreativních příležitostí zejména pro mladé. Naší základní snahou je vytvářet oborové kreativní komunity. Náš core tým je složen z osobností se zkušenostmi z pedagogického i kreativního sektoru. Hlavní cestou je propojovat soukromý, neziskový a vědecký sektor, vytvářet příležitosti od inspirace k pracovním příležitostem. V roce 2022 jsme realizovali 4 plnohodnotné workshopy převážně pro neziskový sektor - Produkční fórum v dubnu, neZiskový marketing v říjnu, Riggerské praktikum v listopadu a Anatomii projektu s kanceláří Kreativní Evropa a Budějovice 2028. 20. ledna 2023 jsme uspořádali pro manažery neziskových organizací workshop Výzvy kreativní obnovy s pracovníky MK, JČK, JČU a JVTP. Dokázali jsme si ověřit, že umíme realizovat workshopy na nejvyšší úrovni jak fyzicky, tak online.

TERMÍNY

1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

BUDĚJOVICKÝ MAJÁLES

Projekt je zaměřený na vzdělávání členů organizačního týmu Budějovického Majálesu prostřednictvím zaměřených workshopů a jiných edukačních prostředků. Díky nim, dojde k prohloubení znalostí a zkušeností nabytých při organizaci minulých ročníků festivalu a k postupné profesionalizaci organizačního týmu, ale i festivalu samotného. Dalším přínosem je postupné budování budoucích mladých kapacit pro kulturní sektor.

ORGANIZACE

Budějovický Majáles je zapsaný spolek, který se dlouhodobě podílí na rozvoji kultury v Českých Budějovicích. Hlavní aktivitou spolku je pořádání stejnojmenného multižánrového festivalu. Tento festival s dvacetiletou historií každoročně navštíví kolem 13 000 návštěvníků. Budějovický Majáles je festivalem pro všechny věkové kategorie a jeho záměrem je vtáhnout obyvatele Českých Budějovic do kulturního dění v centru města. Jedinečnost Budějovického Majálesu mezi ostatními majálesy spočívá, kromě studentského týmu útlého věku, v ojedinělém programu. Organizátoři festivalu si nezvou „velká jména” a kulturní mainstream, ale naopak dávají prostor začínajícím umělcům. Díky tomu městu přináší novou hudbu a neobjevenou kulturu, která je samotné zajímá a baví. Kromě přípravy festivalu se Budějovický Majáles z.s. věnuje i realizaci dalších projektů. Jedná se například o zapojování se do charitativních akcí, dlouhodobého oživení veřejné prostoru či edukativních workshopů. Již jedenáctým rokem stojíme, ve spolupráci s Českým červeným křížem, Nemocnicí České Budějovice a Jihočeským krajem, za projektem Krvebraní, které funguje se záměrem rozšířit registr prvodárců krve. 

TERMÍNY

22. - 27. 5. 2023 Majáles projekt celoročně

NA TAHU

Cílem projektu je budování kapacit kulturního obsahu v podobě uspořádání tří workshopů zaměřených na posilování kompetencí členů spolku Na tahu a externích účastníků vystoupení. Workshopy by měly cílit na práci s hlasem, improvizační herectví a psychohygienu. Dále je záměrem projektu je uspořádat tři workshopy, zaměřené na posilování hereckých schopností a dovedností členů spolku Na tahu. Vzhledem k vykonávané činnosti, kterou je vytváření zábavného obsahu na internetu a před živým publikem se bude jednat o workshop zaměřený na improvizaci, workshop pro práci s hlasem a workshop práce s psychohygienou. Všechny tři workshopy by měly napomoci zkvalitnění diváckého zážitku při sledování streamovaného i živého hraní Dungeons&Dragons pro publikum.

ORGANIZACE

Předkladatel projektu je volnočasový spolek Na tahu, působící v Českých Budějovicích. Spolek se věnuje streamování kulturního obsahu na internetových platformách Twitch a Youtube pro širokou veřejnost, především se jedná o streamování živého hraní hry Dungeon&Dragons (v české verzi také známé jako Dračí Doupě). Za dobu své existence si spolek vytvořil pevnou a obsáhlou komunitu sledujících, především z České a Slovenské republiky. Kromě herních streamů se spolek věnuje pořádání různých volnočasových akcí, určených pro širokou veřejnost. Největší a současně nejúspěšnější z daných akcí je Fest Na tahu, fantasy festival, který pořádá již třetím rokem. Kromě přednášek na nejrůznější fantasy témata, workshopů s osobnostmi z oblastí jako je tvorba her, překladatelství her, tvorba uměleckých ilustrací atd., hraní deskových her a hraní D&D, probíhá nově festival také ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity. Jako přednášející se účastní tedy i odborníci z oblasti pedagogiky a psychologie a dávají návštěvníkům možnost nahlédnout na fantasy témata a herní svět z pohledu odborné veřejnosti a propojují populární témata s vědou.

TERMÍNY

5. - 7. 8. 2023

Režijní a herecké vzdělávání amatérského divadla II

Projekt Režijní a herecké vzdělávání amatérského divadla II je navazujícím projektem, který byl v rámci kandidatury EHMK 2028 podpořen v roce 2022. Má za cíl navázat a rozšířit přípravu nové generaci režisérů a herců amatérského divadla z řad účastníků 1. ročníku a dalších nově přihlášených tak, aby v dalším období amatérská scéna uváděla kvalitně zpracovaná představení s odpovídající úrovní. Realizace projektu je zvolena jako semináře účastníků pod vedením profesionálů v dané oblasti. Tyto semináře budou zaměřeny na režijní a herecké dovednosti, práci s dramatickým textem, pohybovou a mluvní průpravu a technickou realizaci představení. Celkem je plánováno 9 seminářů v čtyřhodinové časové dotaci.

ORGANIZACE

Divadelní spolek J.K.Tyl České Budějovice je amatérským divadlem, které již po 127 let neodmyslitelně patří k hlavním kulturním aktérům města České Budějovice. Za 127 let nepřetržité existence uvedl stovky divadelních her pro dospělé i dětské diváky. Spolek je pravidelným organizátorem (22 let) nesoutěžní přehlídky amatérských divadel „Budějcká Thálie“ a je držitelem Ceny statutárního města České Budějovice za kulturu. Náš vícegenerační spolek uvádí 30-40 představení ročně ve městě a kraji. Dále je pravidelným úspěšným účastníkem krajských i celostátních kol soutěžních divadelních přehlídek v Dačicích, Třebíči i Volyni. Divadelní spolek má zkušený realizační tým v podobě vedení souboru s osobní zodpovědností za jednotlivé projekty. Podařilo se nám realizovat každoročně celou řadu projektů z dotací města České Budějovice. V roce 2022 byl úspěšně realizován projekt v rámci EHMK Režijní a herecké vzdělávání amatérského divadla. 

TERMÍNY

1. 8. - 28. 12. 2023

Opatření č. 2 - Evropská mobilita a spolupráce

Buskers fest Wien

Ve dnech 1. – 3. 9. 2023 se ve Vídni koná festival pouličního umění Buskers Wien. S pořadateli festivalu jsme již pár let v kontaktu, vyměňujeme si tipy na umělce, případně koordinujeme vystoupení českých, respektive rakouských uměleckých skupin. Na letošní rok jsme se společně domluvili na návštěvě jejich festivalu, kde se chceme seznámit s prací realizačního týmu, s organizací obdobného, žánrově příbuzného festivalu. Vyměnit si produkční zkušenosti a poznat způsob práce našich kolegů. Zajímá nás také jak funguje financování podobných akcí v zahraničí a možnosti fundraisingu u našich sousedů. Zároveň chceme prohloubit naší dosavadní spolupráci a domluvit se na obdobné návštěvě na našem festivalu. S realizačním týmem Buskers Wien máme domluveno několik schůzek, kde chceme společně řešit, jak funguje organizace kulturních akcí v obou zemích a zároveň trochu nahlédnout pod pokličku realizace festivalu.

ORGANIZACE

Festival pouličního umění Buskers fest se koná v Českých Budějovicích již od roku 2011. Z původně jednodenního projektu se festival rozrostl na pětidenní akci, která každý rok hostí desítky umělců z celého světa a tisíce nejen tuzemských návštěvníků. V současné době tvoří stálý realizační tým 6 lidí a desítky brigádníků a dobrovolníků. Náš spolek během roku pořádá či se spolupodílí na desítkách menší či větších akcí. Hlavní koordinátor projektu, p. Petr Znoj, zároveň provozuje Studentský klub Kampa v kampusu Jihočeské univerzity, kde každý rok proběhne okolo 80 kulturních akcí.

TERMÍNY

1. 9. - 3. 9. 2023

Spolupráce s rakouskými a německými partnery na přeshraničních projektech

Cílem projektu je najít nové partnerské organizace v Bavorsku a Rakousku – zejména Horním Rakousku, pro úspěšné podání žádostí do přeshraničního dotačního programu Interreg a prohloubit spolupráci se současnými partnery, se kterými jsme v předchozích letech již přeshraniční projekty realizovali. Chceme navázat dlouhodobou spolupráci s rakouskými kolegy a na základě této zkušenosti dále uskutečňovat podobné výjezdy nejen do Vídně, ale i do dalších nejen rakouských měst, kde se konají obdobné festivaly. Propojit celou scénu a navzájem od sebe čerpat inspiraci a vyměňovat si zkušenosti.

ORGANIZACE

Audiovizuální zaznamenávání a archivace příběhů pamětníků 20. století v jihočeském kraji. Vzdělávání v oboru současné historie na základních a středních školách. Produkce výstav, filmů, rozhlasových pořadů, vydávání knih, pořádání přednášek, besed, koncertů, společenských událostí. Intervence do veřejného prostoru instalací kamenů zmizelých v českobudějovických ulicích, pořádání veřejných událostí pro připomínání historie 20. století v jižních Čechách.

TERMÍNY

1. 1. - 31. 12. 2023

THE NAME OF PRESSENCE

Interdisciplinární spolupráce výtvarnice Dominiky Kunzové se zvukovou designérkou a skladatelkou Mari Garrigue je experimentálním dialogem mezi vizuálním uměním a zvukem konstruovanou realitou. Projekt se uskuteční na ose Reykjavík-České Budějovice, kde Island, místo působení MG, bude strategickým místem realizace. Předpokládáme výstup v podobě komplexního uměleckého environmentu. Pro prezentaci a další spolupráce budeme navazovat partnerství v rámci IS-CZ a v evropském kulturním prostoru. Klíčový záměr je zpracovat materiál z terénu a vlivy islandské krajiny v malířské tvorbě, z jejíhož procesu bude MG pořizovat zvukové nahrávky. Nahrávky Mari zpracuje, syntetizuje a začlení do autonomního projektu vlastní knihovny zvukových struktur. Výsledkem bude jakési “tělo přítomnosti” tvarované důsledným prohnětením zvuku a obrazu do komplexního uměleckého environmentu.

ORGANIZACE

Jsem vizuální umělkyně, sochařka a designérka. Výtvarné vzdělání a počáteční praxi jsem získala na Vysoké škole výtvarných umění a designu v Bratislavě. Můj diplomový projekt KONTEMPLACE získal Cenu rektora VŠVU 2017. Tématu zpřítomňování a vědomého modelování lidského vnímání se v umění věnuji nadále. V roce 2019 jsem pro budějovické UVM vytvořila v parku na Dlouhé louce květinový záhon ve tvaru slova LÁSKA. Za jednoduchou formou je nejednoduchý příběh hledání udržitelnosti lidských hodnot a osobních rozhodnutí. Projekt jsem o rok později realizovala na pozvání galerie 8smička v Humpolci - tentokrát formou participativního happeningu, kdy se do realizace záhonu zapojila místní komunita obyvatel sídliště. Projekt byl součástí výstavy Ruka na konci ramene (2021). V roce 2021 jsem v Českých Budějovicích realizovala roztroušené Památníky současnosti, opět ve spolupráci s UVM. Kromě volného umění souběžně rozvíjím svoji designérskou tvorbu pod značkou SEIN. V září 2022 jsem otevřela prostory Ateliéru tvořivého myšlení se záměrem rozvíjet svou tvorbu v kontaktu s ulicí a s českobudějovickou laickou veřejností.

TERMÍNY

1. 7. - 15. 10. 2023

OPATŘENÍ Č. 3 - PŘÍSTUPNOST KULTURNÍHO A UMĚLECKÉHO OBSAHU

Zpřístupňování kulturních institucí na území města České Budějovice pro osoby s postižením zraku

Naším cílem je přispět ke zpřístupnění kulturních zařízení lidem s těžkým zrakovým postižením a zároveň pomoci jejich provozovatelům a zaměstnancům, aby se při komunikaci s nevidomými cítili komfortně. Čtyřem vybraným kulturním institucím v Jihočeském kraji v průběhu roku 2023 zprostředkujeme analýzu přístupnosti webových stránek a uspořádáme semináře na téma potřeb zrakově postižených, jejich možností s ohledem na používané kompenzační pomůcky a specifika přímé komunikace. Výstupem bude soubor praktických informací a rad ke zpřístupnění, jejichž užitečnost a plán případného naplnění budeme u provozovatelů dále sledovat.

ORGANIZACE

Jsme sociální podnik založený v říjnu 2019 a provozovaný výhradně zrakově postiženými. Vedle služby pro seniory, dříve známé pod značkou Návštěvy POTMĚ, provozujeme osvětové aktivity s tematikou komunikace a zpřístupňování služeb lidem se zrakovým hendikepem. Spolupracujeme také s kulturními institucemi, dlouhodobě např. s Městskými divadly pražskými (MDP), která postupně zpřístupňují celou šíři svých služeb hendikepovaným. Realizační tým je tvořen  pěti členy týmu organizace Spolu s vámi, kteří mají zkušenosti se zpřístupňováním institucí Státní správy, kulturních památek a dalších objektů. Je to skupina zaměstnanců, složená z odborníků v nejrůznějších odvětvích. Naši zaměstnanci jsou lidé se vzděláním např. v oblasti sociálních služeb, speciální pedagogiky, marketingu a PR či personalistiky a dále lidé, kteří dlouhá léta působili či aktivně působí v oblasti médií a kultury (novináři, spisovatelé) a v minulosti už na zpřístupnění některých kulturních památek spolupracovali. V neposlední řadě jsme všichni lidé se zbytky zraku či zcela nevidomí, kteří předávají praktické poznatky z vlastního života – šíří osvětu v otázce, jak komunikovat se zrakově hendikepovanými a snaží se bořit mýty a předsudky. Cílem naší organizace je aktivní tvorba přátelštějšího, otevřenějšího a přístupnějšího světa. Loni jsme obdrželi Cenu SDGs Asociace společenské odpovědnosti mj. za naplňování 17 cílů udržitelného rozvoje OSN.

TERMÍNY

1. 5. - 31. 12. 2023

Černé divadlo jako prostředek ke zpřístupnění kulturní a umělecké produkce

Černé divadlo zpřístupní uměleckou produkci všem lidem bez ohledu na jejich specifické potřeby, a to i díky bezbariérovému hledišti a zázemí divadla. Projekt inovativně řeší přístupnost kulturní produkce, a to nejen možnost pasivní účasti na ní, ale také aktivní zapojení do vlastní tvorby. Otevírá tak prostor pro tvoření lidem s různými specifickými potřebami včetně osob s jiným kulturním zázemím a zdravotním postižením.

ORGANIZACE

Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice (dále jen DSJKTČB) působí ve městě Č. Budějovice nepřetržitě 128 let (založen 5. 9. 1895) a patří zde k nejstarším spolkům.  DSJKTČB hraje svá představení pro dospělé a děti pravidelně od října do dubna, každou středu a neděli. Každoročně nastuduje 2-3 divadelní představení, uvede 40 - 50 představení na domovské scéně Divadla U Kapličky i mimo ni. Účastní se úspěšně soutěžních přehlídek (Dačice, Třešť, Volyně), a tak reprezentuje město v rámci ČR, rozvíjí přátelskou spolupráci se slovenskými divadelníky. Členskou základnu tvoří 63 členů ve věku od 8 do 75-ti let. Spolek posiluje vztahy s výchovně vzdělávacími a kulturními institucemi ve městě. Černé divadlo je druh divadla využívající barev a tmy jako hlavního výrazového prostředku. Jde o hudebně organizovaný pohyb výtvarných objektů a herců. V loňském roce, díky úspěšným aktivitám ve vztahu k projektům ČB 2028, se vytvořil tým pro přípravu nového představení černého divadla na scéně Divadla U Kapličky.

TERMÍNY

1. 1. - 31. 12. 2023

Programy v kulturně edukačním centru Ponorka pro skupiny se specifickými potřebami

Biologické centrum zpřístupní kulturně vědecké centrum Ponorka veřejnosti se specifickými potřebami, seniorům a občanům z Ukrajiny. Prostřednictvím filmů a interaktivních programů budou mít návštěvníci možnost ponořit se do světa hydrobiologie, parazitologie, entomologie, molekulární biologie rostlin a půdní biologie.

Projekt budeme realizovat na základě našich dlouholetých zkušeností s popularizací vědy a pomocí spolupráce s experty na služby pro skupiny se specifickými potřebami. Pro stabilní chod Ponorky je třeba především finančně zajistit pracovní pozici lektora. Lektor bude programy připravovat ve spolupráci s hlavní řešitelkou projektu. Účastníky budeme kontaktovat přímo a také prostřednictvím sociálních sítí Biologického centra.  Výstupem projektu bude organizace minimálně osmi programů v průběhu roku pro veřejnost se zrakovým, sluchovým a pohybovým znevýhodněním, pro seniory a ukrajinské občany. Délka programů bude od jedné do dvou hodin. Jak bylo popsáno výše, programy se budou skládat z již zmíněné filmové projekce a interaktivní expozice. Výstupy budou prezentovány prostřednictvím PR oddělení.                                                                       

ORGANIZACE

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., je veřejná výzkumná instituce, založená v roce 2006 Akademií věd České republiky. Sdružuje pět původně samostatných vědeckých pracovišť (Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Ústav půdní biologie) a Technicko-hospodářskou správu, zabezpečující administrativní a technické služby. V současné době je Biologické centrum se svými více než 750 zaměstnanci největší mimopražskou institucí Akademie věd České republiky. Zároveň patří mezi největší vědecká pracoviště ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě. Na Biologickém centru usilujeme o to, aby odborné poznatky našich vědců byly dostupné, srozumitelné a atraktivní pro širokou veřejnost.

TERMÍNY

1. 2. - 31. 12. 2023

Titulky a překlad vystoupení Na Tahu

Hlavním cílem projektu je umožnit rozšíření vytvářeného kulturního obsahu, vystoupení skupiny Na tahu, pro širší veřejnost. Především pro sluchově hendikepované a také pro mezinárodní přesah, prostřednictvím tvorby titulků a překladu do anglického jazyka. Streamování kulturního obsahu je dnes hojně využívanou formou umělecké tvorby a poskytuje především možnost oslovit širší spektrum diváků. Obsah vytvářený skupinou Na tahu má díky své podobě vysoký potenciál propojovat mladší i starší generace.

ORGANIZACE

Spolek se věnuje streamování kulturního obsahu na internetových platformách Twitch a Youtube pro širokou veřejnost, především se jedná o streamování živého hraní hry Dungeon&Dragons (v české verzi také známé jako Dračí Doupě). Za dobu své existence si spolek vytvořil pevnou a obsáhlou komunitu sledujících, především z České a Slovenské republiky. Kromě herních streamů se spolek věnuje pořádání různých volnočasových akcí, určených pro širokou veřejnost, a to již od roku 2020. Největší a současně neúspěšnější z daných akcí je Fest Na tahu , fantasy festival, který pořádá již třetím rokem.  Kromě přednášek na nejrůznější fantasy témata, workshopů s osobnostmi z oblastí jako je tvorba her, překladatelství her, tvorba uměleckých ilustrací atd., hraní deskových her a hraní D&D, probíhá nově festival také ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity. 

TERMÍN

1. 7. - 31. 10. 2023


V rámci prvního kola kandidatury jsme společně vypsali dotační program

Cílem bylo podpořit projekty českobudějovických aktérů v oblastech, které jsou pro nás důležité i v rámci kandidatury:

  • budování kapacit kulturních aktérů (profesionalizace),
  • spolupráce kulturních aktérů v regionu i se zahraničním,
  • environmentální přesah kulturních projektů.

Podpořeny byly jak stávající kulturní aktivity, tak start nových projektů, které přispějí k úspěchu kandidatury i samotného titulárního roku.

K výzvě jsme připravili manuál pro přípravu projektu a grantové žádosti – v něm najdete i podmínky výzvy. Kromě toho jsme uspořádali úvodní seminář a dva akcelerátory pro zájemce, na kterých měli možnost své projekty konzultovat a posunout dál.

Podpořené projekty v prvním kole kandidatury

Akademie pro živou kulturu

Akademie pro živou kulturu je projekt zaměřený na profesní růst organizátorů kulturních, kulturně společenských a komunitních akcí, ať už jednotlivců nebo organizací napříč typy provozu. Je realizován na principu diskusí, kulatých stolů nebo workshopů.

ORGANIZACE

Rezi.Dance Komařice

REZI.DANCE funguje na pomezí svobodného umění a kreativního průmyslu, je otevřena pro umělce, umělecké skupiny, ale také pro kulturní manažery či celé organizační týmy. Zdůrazňována je spjatost s obcí Komařice, udržují se zde folklorní tradice a pěstuje zodpovědný přístup k okolí.

TERMÍNY

25. – 28. 8. 2022  REZI.DANCE Komařice

11. – 12. 11. 2022 Výměník1, České Budějovice


Inkubátor mladých kapacit pro kulturní sektor v Českých Budějovicích

Projekt je zaměřený na vzdělávání členů organizačního týmu Budějovického Majálesu prostřednictvím speciálně zaměřených workshopů a jiných edukačních prostředků. Díky nim, dojde k prohloubení znalostí a zkušeností nabytých při organizaci minulých ročníků festivalu a k postupné profesionalizaci organizačního týmu, ale i festivalu samotného.

ORGANIZACE

Budějovický Majáles, z.s.

Budějovický Majáles je nezisková organizace založená za účelem realizace stejnojmenného multižánrového festivalu a organizace celoročních studentských aktivit s přesahem do vzdělávání. Organizace vytváří prostředí, které podněcuje kreativitu, zapojuje mladé jedince do světa kulturního odvětví, propojuje prostřednictvím pestrých aktivit společenské bubliny ve městě a oživuje netradičním způsobem veřejný prostor.

TERMÍNY

22. - 27. 5. 2022 BUDĚJOVICKÝ MAJÁLES


Zázračný svět včel

Objevte rušný svět včelího úlu a života, který se v něm odehrává. Naučná pohádka plná písniček pro děti i dospělé vypráví o dívce Běle, která se promění ve včelku. A zjistí, že med není jediným bohatstvím, které včelí úl skrývá. Mnohem cennější je láska, přátelství, obětavost a pracovitost.

ORGANIZACE

Divadelní spolek J. K. Tyl

J.K.Tyl České Budějovice působí nepřetržitě již od 5. září 1895, kdy byl založen. V současnosti čítá přes 50 členů všech věkových kategorií. Od roku 1952, bylo nastudováno celkem 272 inscenací (114 večerních a 158 pohádek).

TERMÍNY

15. 6. 2022 Bosonoha, ČB

19. 6. 2022 Včelařské centrum, ČB

29. 6. 2022 Farní zahrada, ČB

11. 8. 2022 pro rodinný tábor členů spolku J. K. Tyl ČB 

30. 9. 2022 Noc vědců, ve spolupráci s BC AV ČR, v. v. i. ČB


Půjčovna Kabinet CB

PŮJČOVNA KABINET CB je projekt zaměřený zejména na lokální organizátory kulturně společenských akcí ve městě a jeho blízkém okolí, který nabízí možnost zapůjčení a sdílení základního technicko – materiálního vybavení pro jejich kulturní akce včetně dopravy na místo konání. Projekt zvýší možnosti a povědomí místních aktérů organizovat jejich akce s ohledem na životní prostředí s důrazem na snížení komunálního odpadu a materiální zátěže amatérských spolků a jednotlivců.

ORGANIZACE

Kabinet CB

„Re-use centrum, je pro nás ztělesněním toho, co máme v životě rádi a co chceme podporovat. Líbí se nám z rozbitých věcí dělat opět věci funkční. Užíváme si dávat nábytku i jiným předmětům nový vzhled a nové funkce. Líbí se nám potkávat lidi, kteří jsou šikovní. Rádi pracujeme rukama, učíme se novým dovednostem a řemeslům. A také nám přijde správné chovat se s rozmyslem k přírodě a svému okolí. A to všechno se nám líbí dělat v Českých Budějovicích formou sociálního podnikání, které je specifické svými principy.“

TERMÍNY

Spuštěno od dubna 2022


Vyprávěj, jaké to tu kdysi bylo

Také milujete poutavá vyprávění o tom, jaké to tu kdysi bylo, co tu stálo, jaké příběhy lidé prožívali a jak se to všechno dnes změnilo? Vydejte se s námi na plavbu výletní lodí sv. Rozálie po řece Malši a Vltavě. Pojďme si během hodinové plavby povídat o proměnách obou řek i jejich okolí. Skutečný stav budete moci přímo na místě porovnat na velkoformátových historických fotografiích ze sbírek Milana Bindera. Řeky Vám přiblíží naše město z cela jiného pohledu. Budete mile překvapeni.

ORGANIZACE:

Agentura Kultur Kontakt

Agentura Kultur-Kontakt má velmi bohatou zkušenost s pořádáním kulturních akcí a zajišťování kulturního programu ve městě České Budějovice. Během 23 let svého působení uvedla několik divadelních představení, nočních prohlídek a tematicky zaměřených kulturních akcí. Zajišťuje každoroční program cyklu Vycházek za historií, programy na městských slavnostech či moderování firemních, společenských i dobových akcí.

TERMÍNY

23. 5. - 1. 8. 2022

Rezervace vstupenek 


Nové dětské muzikály

Uvedení nových dětských muzikálů Popelka a Dívčí válka v listopadu 2022 navazuje na úspěšnou spolupráci mezi ZUŠ Vojtěch a českobudějovickými autory (M. Bosák & J. Řehounek; Fr. Pittner), kteří pro čtyráckou ZUŠku v roce 2018 zkomponovali muzikály Perníková chaloupka nebo Sůl nad zlato.

ORGANIZACE

Základní umělecká škola Vojtěch

Zaměřuje se na rozvoj všeobecné hudebnosti dětí, především pak jejich zpěvnosti a schopnosti zapojovat se do pěvecké a sborové praxe. Od svého vzniku v roce 2016 realizovala či se podílela na řadě atraktivních projektů (společná vystoupení s Hradišťanem, Nezmary, Pavlem Helanem, Pavlem Calltou aj.).


Basstard Beatz by Jižní Block

Skatové závody a workshopy zaměřené na street culture a hudbu. Jedno odpoledne, bez vstupu. Koná se ve Čtyrech Dvorech u Skate Parku. Akce zaměřená na Generaci Z.

ORGANIZACE

Jižní Block

Časoprostor SkateJam | Basstard Beatz by Jižní Block 

TERMÍN

18. 6. 2022 Čtyry Dvory - Skate Park


Šestý smysl města

Šestý smysl města je unikátní interaktivní výstava pro širokou veřejnost, ale především pro děti. Prostřednictvím řady dramatických a hravých uměleckých instalací, které zahrnují interaktivní videoprojekce, bludiště, lezeckou věž a kreativní aktivity, budou návštěvníci zkoumat a přemýšlet o historii, geografii, kultuře a budoucnosti Českých Budějovic.

ORGANIZACE

Objevárium

Objevárium vytváří aktivity podporující vzdělávání netradiční a hravou formou. Velké interaktivní výstavy pronajímají i dalším subjektům v ČR a na Slovenku.

TERMÍN

28. 9. – 27. 11. 2022 Výstavište Pavilon R3 

Zahájení VIP/média 27. 9. 2022


České Budějovice pohledem židovské mládeže v době největšího evropského konfliktu

Projekt zaměřený na seznamování Budějovické mládeže se životem židovské mládeže na přelomu 30. a 40. let 20. st. v ČB skrze časopis Klepy, který v Budějcích vydávali 4 teenagři, než nastoupili do transportu mířící do koncentračních táborů.

ORGANIZACE

Post Bellum 

Nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.

TERMÍN

Spuštěno od května 2022


Režijní a herecké vzdělávání amatérského divadla

Projekt Režijní a herecké vzdělávání amatérského divadla má za cíl připravit a vychovat novou generaci režisérů a herců amatérského divadla tak, aby v dalším období divadelní soubor uváděl kvalitně zpracovaná představení s odpovídající úrovní. Vzdělávání v této oblasti bude zajištěno spoluprací s Ateliérem 3D při Jihočeském divadle. Workshopy budou probíhat pod názvem Ochotnická divadelní akademie za účasti 20-25 zájemců z řad mladých amatérských herců či zájemců o hraní divadla, kteří se chtějí zdokonalit v hereckých dovednostech, práci s textem či pohybové a mluvní průpravě.

ORGANIZACE:

Divadelní spolek J. K. Tyl

J.K.Tyl České Budějovice působí nepřetržitě již od 5. září 1895, kdy byl založen. V současnosti čítá přes 50 členů všech věkových kategorií. Od roku 1952, bylo nastudováno celkem 272 inscenací (114 večerních a 158 pohádek).

TERMÍN

24. 9. - 10. 12. 2022


POP-UP FABLAB České Budějovice

Projekt "Pop-up Fablab České Budějovice" propojuje českobudějovické aktéry kreativních odvětví za účelem vytvořit dočasnou Fablab dílnu a představit její potenicál pro kreativní a technické vzdělávání ve městě.

ORGANIZACE

Make More

Organizece zároveň pořádá festival Maker Faire, který je plný workshopů, interaktivních aktivit a především nadšených a zvídavých lidí. Téměř vše si na něm lze ozkoušet na vlastní kůži a mnohé se dá také vyrobit. Své projekty a prototypy zde prezentují tzv. makeři.

TERMÍN

21. - 26. listopadu 2022


Kolotoč příběhů/

ECHOes_doZVUKY

Projekt bezprostředně navazuje na program mezinárodního vypravěčského festivalu Kolotoč příběhů, jehož 6. ročník se uskuteční v půlce října v ČB. Festival je jedinečným projektem svého druhu v celé ČR. Prostřednictvím tohoto projektu chceme využít návštěvy zahraničních hostů a realizovat to, co nám běžný festivalový rozpočet neumožňuje: vystoupení a workshopy pod vedením profesionálních vypravěčů žákům, studentům i pedagogům škol, ale i aktérům kulturních organizací.

ORGANIZACE

Verbarium, z.s.

Spolek pro živé slovo. 

Pořádají kurzy, dílny, vzdělávací programy, hudební a vypravěčská vystoupení nebo festivaly. To vše s láskou k živému slovu, pozorností k návštěvníkům a s radostí ze setkání. 

TERMÍN

14. - 15. 10. 2022 Horká Vana

16. 10. 2022 Vodňany


ARTPLAC – živá kultura v kostce

Umělecká kancelář pro propagaci a komunikaci zavedených i nových kulturních festivalů v Českých Budějovicích s propojením do univerzitního prostředí.  Společnou motivací těchto zkušených kulturních promotérů je zvýšit kvalitu propagace kulturních festivalů a rozšířit síť evropských kontaktů, které by přivedly zahraniční umělce do Českých Budějovic.

ORGANIZACE

ART Residence Bohemia z.s.

Nový spolek, který vznikl na principu síťování. Využívá synergie úspěšných kulturních aktérů v Českých Budějovicích a je otevřen dalším lidem z kulturního prostředí, kteří například začínají. ARTPLAC – živá kultura v kostce je projektem několika subjektů, kteří mají stejnou potřebu - více profesionalizovat propagaci a komunikaci festivalů a dlouhodobě zapojovat do organizace kulturních akcí studenty.

TERMÍN

Spuštěno od června 2022