V rámci prvního kola kandidatury jsme společně s městem vypsali dotační program

Cílem bylo podpořit projekty českobudějovických aktérů v oblastech, které jsou pro nás důležité i v rámci kandidatury:

  • budování kapacit kulturních aktérů (profesionalizace),
  • spolupráce kulturních aktérů v regionu i se zahraničním,
  • environmentální přesah kulturních projektů.

Podpořeny byly jak stávající kulturní aktivity, tak start nových projektů, které přispějí k úspěchu kandidatury i samotného titulárního roku.

K výzvě jsme připravili manuál pro přípravu projektu a grantové žádosti – v něm najdete i podmínky výzvy. Kromě toho jsme uspořádali úvodní seminář a dva akcelerátory pro zájemce, na kterých měli možnost své projekty konzultovat a posunout dál.

Podpořené projekty

Akademie pro živou kulturu

Akademie pro živou kulturu je projekt zaměřený na profesní růst organizátorů kulturních, kulturně společenských a komunitních akcí, ať už jednotlivců nebo organizací napříč typy provozu. Je realizován na principu diskusí, kulatých stolů nebo workshopů.

ORGANIZACE

Rezi.Dance Komařice

REZI.DANCE funguje na pomezí svobodného umění a kreativního průmyslu, je otevřena pro umělce, umělecké skupiny, ale také pro kulturní manažery či celé organizační týmy. Zdůrazňována je spjatost s obcí Komařice, udržují se zde folklorní tradice a pěstuje zodpovědný přístup k okolí.

TERMÍNY

25. – 28. 8. 2022  REZI.DANCE Komařice

11. – 12. 11. 2022 Výměník1, České Budějovice


Inkubátor mladých kapacit pro kulturní sektor v Českých Budějovicích

Projekt je zaměřený na vzdělávání členů organizačního týmu Budějovického Majálesu prostřednictvím speciálně zaměřených workshopů a jiných edukačních prostředků. Díky nim, dojde k prohloubení znalostí a zkušeností nabytých při organizaci minulých ročníků festivalu a k postupné profesionalizaci organizačního týmu, ale i festivalu samotného.

ORGANIZACE

Budějovický Majáles, z.s.

Budějovický Majáles je nezisková organizace založená za účelem realizace stejnojmenného multižánrového festivalu a organizace celoročních studentských aktivit s přesahem do vzdělávání. Organizace vytváří prostředí, které podněcuje kreativitu, zapojuje mladé jedince do světa kulturního odvětví, propojuje prostřednictvím pestrých aktivit společenské bubliny ve městě a oživuje netradičním způsobem veřejný prostor.

TERMÍNY

22. - 27. 5. 2022 BUDĚJOVICKÝ MAJÁLES


Zázračný svět včel

Objevte rušný svět včelího úlu a života, který se v něm odehrává. Naučná pohádka plná písniček pro děti i dospělé vypráví o dívce Běle, která se promění ve včelku. A zjistí, že med není jediným bohatstvím, které včelí úl skrývá. Mnohem cennější je láska, přátelství, obětavost a pracovitost.

ORGANIZACE

Divadelní spolek J. K. Tyl

J.K.Tyl České Budějovice působí nepřetržitě již od 5. září 1895, kdy byl založen. V současnosti čítá přes 50 členů všech věkových kategorií. Od roku 1952, bylo nastudováno celkem 272 inscenací (114 večerních a 158 pohádek).

TERMÍNY

15. 6. 2022 Bosonoha, ČB

19. 6. 2022 Včelařské centrum, ČB

29. 6. 2022 Farní zahrada, ČB

11. 8. 2022 pro rodinný tábor členů spolku J. K. Tyl ČB 

30. 9. 2022 Noc vědců, ve spolupráci s BC AV ČR, v. v. i. ČB


Půjčovna Kabinet CB

PŮJČOVNA KABINET CB je projekt zaměřený zejména na lokální organizátory kulturně společenských akcí ve městě a jeho blízkém okolí, který nabízí možnost zapůjčení a sdílení základního technicko – materiálního vybavení pro jejich kulturní akce včetně dopravy na místo konání. Projekt zvýší možnosti a povědomí místních aktérů organizovat jejich akce s ohledem na životní prostředí s důrazem na snížení komunálního odpadu a materiální zátěže amatérských spolků a jednotlivců.

ORGANIZACE

Kabinet CB

„Re-use centrum, je pro nás ztělesněním toho, co máme v životě rádi a co chceme podporovat. Líbí se nám z rozbitých věcí dělat opět věci funkční. Užíváme si dávat nábytku i jiným předmětům nový vzhled a nové funkce. Líbí se nám potkávat lidi, kteří jsou šikovní. Rádi pracujeme rukama, učíme se novým dovednostem a řemeslům. A také nám přijde správné chovat se s rozmyslem k přírodě a svému okolí. A to všechno se nám líbí dělat v Českých Budějovicích formou sociálního podnikání, které je specifické svými principy.“

TERMÍNY

Spuštěno od dubna 2022


Vyprávěj, jaké to tu kdysi bylo

Také milujete poutavá vyprávění o tom, jaké to tu kdysi bylo, co tu stálo, jaké příběhy lidé prožívali a jak se to všechno dnes změnilo? Vydejte se s námi na plavbu výletní lodí sv. Rozálie po řece Malši a Vltavě. Pojďme si během hodinové plavby povídat o proměnách obou řek i jejich okolí. Skutečný stav budete moci přímo na místě porovnat na velkoformátových historických fotografiích ze sbírek Milana Bindera. Řeky Vám přiblíží naše město z cela jiného pohledu. Budete mile překvapeni.

ORGANIZACE:

Agentura Kultur Kontakt

Agentura Kultur-Kontakt má velmi bohatou zkušenost s pořádáním kulturních akcí a zajišťování kulturního programu ve městě České Budějovice. Během 23 let svého působení uvedla několik divadelních představení, nočních prohlídek a tematicky zaměřených kulturních akcí. Zajišťuje každoroční program cyklu Vycházek za historií, programy na městských slavnostech či moderování firemních, společenských i dobových akcí.

TERMÍNY

23. 5. - 1. 8. 2022

Rezervace vstupenek 


Nové dětské muzikály

Uvedení nových dětských muzikálů Popelka a Dívčí válka v listopadu 2022 navazuje na úspěšnou spolupráci mezi ZUŠ Vojtěch a českobudějovickými autory (M. Bosák & J. Řehounek; Fr. Pittner), kteří pro čtyráckou ZUŠku v roce 2018 zkomponovali muzikály Perníková chaloupka nebo Sůl nad zlato.

ORGANIZACE

Základní umělecká škola Vojtěch

Zaměřuje se na rozvoj všeobecné hudebnosti dětí, především pak jejich zpěvnosti a schopnosti zapojovat se do pěvecké a sborové praxe. Od svého vzniku v roce 2016 realizovala či se podílela na řadě atraktivních projektů (společná vystoupení s Hradišťanem, Nezmary, Pavlem Helanem, Pavlem Calltou aj.).


Basstard Beatz by Jižní Block

Skatové závody a workshopy zaměřené na street culture a hudbu. Jedno odpoledne, bez vstupu. Koná se ve Čtyrech Dvorech u Skate Parku. Akce zaměřená na Generaci Z.

ORGANIZACE

Jižní Block

Časoprostor SkateJam | Basstard Beatz by Jižní Block 

TERMÍN

18. 6. 2022 Čtyry Dvory - Skate Park


Šestý smysl města

Šestý smysl města je unikátní interaktivní výstava pro širokou veřejnost, ale především pro děti. Prostřednictvím řady dramatických a hravých uměleckých instalací, které zahrnují interaktivní videoprojekce, bludiště, lezeckou věž a kreativní aktivity, budou návštěvníci zkoumat a přemýšlet o historii, geografii, kultuře a budoucnosti Českých Budějovic.

ORGANIZACE

Objevárium

Objevárium vytváří aktivity podporující vzdělávání netradiční a hravou formou. Velké interaktivní výstavy pronajímají i dalším subjektům v ČR a na Slovenku.

TERMÍN

28. 9. – 27. 11. 2022 Výstavište Pavilon R3 

Zahájení VIP/média 27. 9. 2022


České Budějovice pohledem židovské mládeže v době největšího evropského konfliktu

Projekt zaměřený na seznamování Budějovické mládeže se životem židovské mládeže na přelomu 30. a 40. let 20. st. v ČB skrze časopis Klepy, který v Budějcích vydávali 4 teenagři, než nastoupili do transportu mířící do koncentračních táborů.

ORGANIZACE

Post Bellum 

Nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.

TERMÍN

Spuštěno od května 2022


Režijní a herecké vzdělávání amatérského divadla

Projekt Režijní a herecké vzdělávání amatérského divadla má za cíl připravit a vychovat novou generaci režisérů a herců amatérského divadla tak, aby v dalším období divadelní soubor uváděl kvalitně zpracovaná představení s odpovídající úrovní. Vzdělávání v této oblasti bude zajištěno spoluprací s Ateliérem 3D při Jihočeském divadle. Workshopy budou probíhat pod názvem Ochotnická divadelní akademie za účasti 20-25 zájemců z řad mladých amatérských herců či zájemců o hraní divadla, kteří se chtějí zdokonalit v hereckých dovednostech, práci s textem či pohybové a mluvní průpravě.

ORGANIZACE:

Divadelní spolek J. K. Tyl

J.K.Tyl České Budějovice působí nepřetržitě již od 5. září 1895, kdy byl založen. V současnosti čítá přes 50 členů všech věkových kategorií. Od roku 1952, bylo nastudováno celkem 272 inscenací (114 večerních a 158 pohádek).

TERMÍN

24. 9. - 10. 12. 2022


POP-UP FABLAB České Budějovice

Projekt "Pop-up Fablab České Budějovice" propojuje českobudějovické aktéry kreativních odvětví za účelem vytvořit dočasnou Fablab dílnu a představit její potenicál pro kreativní a technické vzdělávání ve městě.

ORGANIZACE

Make More

Organizece zároveň pořádá festival Maker Faire, který je plný workshopů, interaktivních aktivit a především nadšených a zvídavých lidí. Téměř vše si na něm lze ozkoušet na vlastní kůži a mnohé se dá také vyrobit. Své projekty a prototypy zde prezentují tzv. makeři.

TERMÍN

21. - 26. listopadu 2022


Kolotoč příběhů/

ECHOes_doZVUKY

Projekt bezprostředně navazuje na program mezinárodního vypravěčského festivalu Kolotoč příběhů, jehož 6. ročník se uskuteční v půlce října v ČB. Festival je jedinečným projektem svého druhu v celé ČR. Prostřednictvím tohoto projektu chceme využít návštěvy zahraničních hostů a realizovat to, co nám běžný festivalový rozpočet neumožňuje: vystoupení a workshopy pod vedením profesionálních vypravěčů žákům, studentům i pedagogům škol, ale i aktérům kulturních organizací.

ORGANIZACE

Verbarium, z.s.

Spolek pro živé slovo. 

Pořádají kurzy, dílny, vzdělávací programy, hudební a vypravěčská vystoupení nebo festivaly. To vše s láskou k živému slovu, pozorností k návštěvníkům a s radostí ze setkání. 

TERMÍN

14. - 15. 10. 2022 Horká Vana

16. 10. 2022 Vodňany


ARTPLAC – živá kultura v kostce

Umělecká kancelář pro propagaci a komunikaci zavedených i nových kulturních festivalů v Českých Budějovicích s propojením do univerzitního prostředí.  Společnou motivací těchto zkušených kulturních promotérů je zvýšit kvalitu propagace kulturních festivalů a rozšířit síť evropských kontaktů, které by přivedly zahraniční umělce do Českých Budějovic.

ORGANIZACE

ART Residence Bohemia z.s.

Nový spolek, který vznikl na principu síťování. Využívá synergie úspěšných kulturních aktérů v Českých Budějovicích a je otevřen dalším lidem z kulturního prostředí, kteří například začínají. ARTPLAC – živá kultura v kostce je projektem několika subjektů, kteří mají stejnou potřebu - více profesionalizovat propagaci a komunikaci festivalů a dlouhodobě zapojovat do organizace kulturních akcí studenty.

TERMÍN

Spuštěno od června 2022