Granty

Jste kulturní aktéři, instituce, sdružení nebo parta kamarádů, co má nápad jak zlepšit kulturní život v našem městě? Jediné co vám chybí jsou prostředky na realizaci? Jste na správném místě.

V rámci kandidatury na tento prestižní evropský titul se město rozhodlo vypsat dotační program se třemi grantovými výzvami.  Cílem je zapojit lokální kulturní aktéry a jejich tvorbu do kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2028.  Podpořen bude rozvoj stávajících kulturních aktivit, ale i nastartování nových projektů, které přispějí k úspěchu kandidatury i samotného titulárního roku.

O podporu z této grantové výzvy se mohou ucházet i projekty a aktivity, které již byly podpořeny v rámci jiného grantového programu z rozpočtu města České Budějovice.

Výzvy

Zájemci budou moci podat vždy maximálně jednu žádost v rámci každé výzvy:

Výzva 1

Budování kapacit kulturních aktérů

Výzva 2

Rozvoj spolupráce kulturních aktérů

Výzva 3

Enviromentální přesah kulturních projektů

Na všechny tři výzvy je dohromady alokováno:
 

1 500 000 Kč

Podání přihlášky

od 15. ledna do 7. února 2022

Výsledky budou oznámeny v průběhu března 2022 na tomto webu i na stránkách města České Budějovice.

Grantová výzva

Pravidla

Manuál

popisek

Předložené projekty musí naplňovat cíle EHMK 2028

👉🏽 Posílení evropského rozměru kulturních aktivit.

👉🏽 Zlepšení spolupráce na místní, krajské i přeshraniční úrovni.

👉🏽 Podpoře kulturního vzdělávání a budování kapacit místních kulturních aktérů.

👉🏽 Posílení environmentální udržitelnosti kulturních projektů.

👉🏽 Rozšíření kulturních aktivit, např. sousedských slavností, mimo centrum města.

Workshopy

Pro zájemce o podání grantových žádostí byly připravené odborné workshopy zaměřené jak na další rozvoj a inovace stávajících projektů, tak na akceleraci nových projektových záměrů. 
V rámci těchto workshopů si tak zájemci mohli za asistence odborníků rozvinout své projekty a následně na jejich realizaci žádat o podporu v rámci této speciální grantové výzvy.

Aktualní přehled workshopů naleznete v sekci Aktivity.

popisek

Možnost konzultací

ADMINISTRÁTORKA DOTAČNÍHO PROGRAMU

Bc. Petra Návratová

asistentka 1. náměstka primátora Mgr. Juraje Thomy
386 802 923, navratovap@c-budejovice.cz

KE KANDIDATUŘE NA EHMK

Matěj Vlašánek

programový manažer kandidatury
matej.vlasanek@budejovice2028.cz

Prezentace podaných žádostí

Všechny projekty bylo možné představit žadatelem přímo na jednání hodnotící komise. Na prezentaci projektu byli žadatelé pozvání emailem v dostatečném předstihu. 
Termín 02/03 2022.

MAXIMÁLNÍ DÉLKA PREZENTACE: 10 MIN