Boj o titul Evropské hlavní město kultury 2028 oficiálně začal. Budějovice jsou připravené.

Město České Budějovice oficiálně podalo Ministerstvu kultury přihlášku do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028, kdy bude tento titul hostit Česká republika. Podání přihlášky je završením sedmnácti měsíců příprav, na kterých se vedle města a Jihočeského kraje podílely desítky kulturních aktérů. Rozhodnutí je nyní v rukou mezinárodní poroty.

Přihláška (bid book) provede hodnotící komisi městem i krajem a představí více než 40 projektů. Ty jsou postaveny na unikátnosti města (potažmo celého regionu), kulturních zvycích obyvatel a přírodních krásách našeho kraje. V přihlášce jsou zdůrazněny formy zapojení veřejnosti i plán investic města a kraje do kulturní infrastruktury tak, aby bylo město do roku 2028 připraveno titul hostovat. Přímo v přihlášce je detailně rozpracována organizační struktura, financování a dlouhodobá udržitelnost projektu i po roce 2028. V neposlední řadě přihláška komisi představí zamýšlenou organizační strukturu, způsob financování a udržitelnost celého projektu.

„I když se jedná o rozvojový proces, který už nám přinesl mnoho důležitých informací o městě, stále je to soutěž, a proto je důležité nyní neprozrazovat detaily a nezveřejňovat samotnou přihlášku. Jednoduše proto, aby na ni nemohla ostatní města při prezentaci před komisí reagovat,“ upozorňuje náměstek primátora Juraj Thoma.

„Budějovice se rozhodly pro participativní model přípravy přihlášky, který je ve svém základu velmi složitý, ale na druhou stranu zajistí daleko větší synergii při samotné realizaci projektu v případě našeho úspěchu. Na základě konzultací se zahraničními experty, kteří se projektu EHMK věnují mnoho let, je tento postup komisí oceňován, a my proto věříme, že nám přinese vítězství v rámci celého projektu,“ dodává manažer kandidatury Lukáš Černý.

Do přípravy přihlášky se zapojila široká veřejnost prostřednictvím kvantitativních výzkumů, ale třeba i díky projektu Kul.turista, jehož poslední zastávka proběhne ve dnech 15. – 18. září 2022 na sídlišti Máj, ve Čtyřech Dvorech a Stromovce (přičemž během předchozích šesti zastávek se aktivit Kul.turisty zúčastnilo více než 3 500 obyvatel města). Do samotné přípravy přihlášky se zapojilo přes 100 organizací a kulturních aktérů a do výzkumů spojených s kandidaturou více než 2 800 lidí.

„Díky přípravě přihlášky jsme získali široký vhled do budějovického kulturního prostředí. Máme mnohem větší přehled o tom, co v Budějovicích funguje a co naopak chybí. Díky přípravě přihlášky má město připravenou kvalitní a moderní kulturní strategii, na kterou čekalo mnoho let,“ dodává první náměstek primátora Juraj Thoma.

Boj o titul Evropské hlavní město kultury 2028 vyvrcholí 12.–14. října 2022, kdy budou všechny přihlášky prezentovány komisi složené z odborníků z celé Evropy. O tom, která města postoupí do 2. kola, rozhodne tato porota 14. října 2022. Stejně jako ostatní kandidátská města i České Budějovice budou své nápady, které přihláška obsahuje, do té doby před ostatními pečlivě skrývat.