CHCE SE TI PSÁT?

Chce se ti psát?

Womanpedie je i o výjimečných lidských setkání a jedno takové přinesla debata se spisovatelkou Radkou Denemarkovou. Bylo těsně před půlnocí a Marie, jedna z účastnic diskuse a spisovatelky dlouholetá kamarádka se jí zeptala: „Chce se ti psát“? Myslela na podepsání knihy Čokoládová krev, kterou jsme každá z našeho malého kruhu zbývajících měly na klíně, ale její slova zarezonovala více, než čekala a všechny jsme se rozesmály. Položit spisovatelce takovou otázku má téměř existenciální charakter. Zároveň obsáhla jádro samotné debaty, kterou vedla novinářka Českého rozhlasu Eva Soukeníková. Bavily jsme se nejen o samotném psaní, ale i Boženě Němcové a odvaze mluvit o ožehavých a často nepříjemných tématech.

V jednom ze starších rozhovorů Denemarková uvedla, že její knihy jsou jako „zaseknutá kost v krku“. Peníze pro Hitlera zaráží krutostí, kterou je člověk schopný vůči druhému, v Hodinách z olova vykreslila osudy lidí, kteří se dostávají do mezních situací a jsou nuceni se rozhodnout, zda zvolí rezignaci nebo chuť znovu žít. Jediné co zbývá, je odvaha pro všední den, která zdaleka není samozřejmá. Denemarkové poslední román Čokoládová krev, kterému byla především věnovaná budějovická debata, otevřel téma vlastní svobody, moci peněz i jak těžké je čelit předpojatým očekáváním měšťácké společnosti. Denemarková v ní otevřeně píše o sexualitě Boženy Němcové i její menstruaci, a snáší tak osobnost „národní spisovatelky“ zpět na zem.

Jak uvedla, Čokoládovou krev je její nejosobnější knihou. Vznikala deset let a přerušovaně se k ní vracela. Široké rešerše k téměř šest set stránkovému románu vznikaly i za pomoci jejích překladatelů ve Spojených státech amerických a Francii a na základě archivního bádání v Památníku národního písemnictví. Přesto se nejedná o chronologický historický román, ale o krátké kapitoly, ve kterých se prolínají životní osudy tří hlavních postav připodobněné ke krátkým zastávkám vlaku. Tak, vlak jede, jede vlak a život Boženy Němcové, George Sandové a Johna D.  Rockefellera jsou zmítané malými životními událostmi, ze kterých je utkaný celý jejich život. Zatímco někteří slaví úspěch a stojí na vrcholu potravního řetězce, jiní umírají v bídě.

Jak Denemarková podotkla, daleko jsme se nedostaly a podobné mechanismy moci a šosácká přetvářka jsou aktuální dodnes. Němcová byla oslavovaná jako vlastenka a národní umělkyně, ale sama často neměla na jídlo a umírala hlady. Oceňovaná byla především její vlastenecky podbarvená tvorba, přitom literárně nejsilnější jsou její dopisy, kde si dovolila psát svobodně a volně. Její francouzská současnice spisovatelka George Sandová měla díky svému společenskému postavení situaci mnohem jednoduší a mohla si dovolit výstřední chování i otevřeně psát, přesto i její dílo podléhalo kritice a sama autorka byla posuzovaná podle hrdinů svých knih. Kritice často čelí i sama Denemarková, přesto se na debatě snažila ukázat, že její knihy nejsou moralizující, ale její hrdinové nám nastavují zrcadlo a podněcují k vlastním úvahám. V Čokoládové krvi, ale i jejích starších textech výrazně vystupuje téma svobody, ať už v otázce vlastního psaní, podmínek, za kterých literatura vzniká i prostoru ve kterém rezonuje. Jak debata mimo jiné ukázala, svoboda je ve své podstatě stále křehká a nesamozřejmá a je potřeba se o ní i dnes neustále diskutovat a psát.

Radka Denemarková je jednou z nejúspěšnějších českých autorek, která získala mezinárodní uznání. Je držitelkou hned čtyř cen Magnesia Litera, dvou za původní tvorbu v kategorii próza – Peníze pro Hitlera (2007) a Hodiny z olova (2019), další za publicistiku Smrt, nebudeš se báti, aneb Příběh Petra Lébla (2009) a překlad knihy Rozhoupaný dech (2011). Do literárního prostředí dlouhodobě přináší témata spojená s otázkou lidských práv a osobní svobody, kdy v letošním roce získala Evropskou cenu za podporu demokracie a lidských práv 2024 a na jaře byla přijata do Německé akademie pro jazyk a literaturu (Deutsche für Sprache und Dichtung). Po budějovické debatě rovnou pokračovala do Vídně, kam si jela vyzvednout Cenu Franze-Kafky-Odradek, jednu z nejvýznamnějších cen v Rakousku za román Hodiny z olova.

Debata s Radkou Denemarkovou s názvem Kdopak by se bál Boženy Němcové? se konala 12. června v kavárně Horká vana v Českých Budějovicích a moderovala ji novinářka Českého rozhlasu Eva Soukeníková.