Kandidujeme!

Zastupitelstvo města téměř jednohlasně schválilo záměr usilovat o titul EHMK 2028.

Záměr usilovat o prestižní titul Evropské hlavní město kultury (EHMK) schválilo v pondělí 10. května 2021 zastupitelstvo města téměř jednohlasně. Zdrželi se jen dva z přítomných zastupitelů. Hlasování v nejvyšším orgánu města potvrdilo širokou podporu kandidatury. Tu již deklarovali také zástupci Jihočeského kraje, se kterým chce město uzavřít memorandum o spolupráci. Podporu města v ambici o zisk tohoto titulu vyjadřují i zástupci kulturní obce a podnikatelů v cestovním ruchu.
Takto velká podpora zastupitelů jasně ukazuje, že kandidatura má velký potenciál. Při diskuzi mne potěšila chuť zastupitelů po vítězství. Jsme patrioti a takový titul by našemu městu rozhodně slušel.
Jiří Svoboda Primátor města České Budějovice

Město České Budějovice má připravenou řadu kulturních projektů, které můžeme takto propojit. Máme hardware, k němuž softwarem může být právě naše kandidatura na EHMK.

Juraj Thoma
Náměstek primátora

„Schválení kandidatury Českých Budějovic na Evropské město kultury 2028 je skvělá zpráva a obrovská vzpruha pro všechny, kteří se v našem městě věnují kultuře a přidruženým odvětvím. Budějovice by si zasloužily dostat se na piedestal evropské kultury, a s nimi i místní organizátoři, tvůrci, umělci. Já osobně se budu se svým projektem, který stojí na pomezí kultury, sociální oblasti a ekologie, maximálně snažit podpořit nejen skvělý tým, který se kolem kandidatury vytvořil, ale být i důstojnou a reprezentativní součástí kandidatury. Evropo, těš se!,“ doplňuje Dana Kalistová, zakladatelka re-use centra Kabinet CB.

Podklady pro podání přihlášky začal zpracovávat spolek Budějovice 2028. Koordinační a současně zakládající tým na přípravách intenzivně spolupracuje s magistrátem města a dalšími subjekty. Vizí koordinátorů je co nejširší participace na přípravách přihlášky. Zapojit se mají veřejné instituce, podnikatelé v kultuře a cestovním ruchu, ale i široká veřejnost. Výsledkem příprav bude kromě přihlášky i vznik dlouhodobé kulturní strategie pro město. Radnice si od kandidatury slibuje také restart kultury a cestovního ruchu zasažených pandemií. Do projektu je připraven se zapojit i Jihočeský kraj.

Já jsem rád za každou akci, která je smysluplná a má ambice České Budějovice a potažmo celý Jihočeský kraj posunout nahoru. Za kraj jsme připraveni jít spolu s městem společně do vítězné soutěže o zisk titulu Evropské hlavní město kultury 2028.
Martin Kuba Hejtman Jihočeského kraje

Máme radost z velké podpory napříč politickým spektrem. Je dobře, že panuje shoda. Nám to dodává další energii k aktivním přípravám a k práci s českobudějovickou kulturní scénou,“

Lukáš Černý.
manažer kandidatury,  spolek Budějovice 2028

V současné době probíhají první schůzky se všemi subjekty i jednotlivci, kteří se v krajském městě kultuře a cestovnímu ruchu aktivně věnují. U většiny se organizátoři setkali s pozitivními reakcemi a velkou chutí se do příprav zapojit.
Titul Evropské hlavní město kultury (EHMK) je vždy na jeden rok propůjčován Evropskou unií dvěma či více městům z různých evropských států. Ta mají po celý rok možnost představit Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj.

Titulem se mohlo od roku 1985 pyšnit už přes šedesát měst, od metropolí po desetitisícová městečka (např. pro rok 2024 titul získal rakouský Bad Ischl  se svými 14 tisíci obyvateli). V České republice získala tento titul v roce 2000 Praha a o patnáct let později Plzeň, která v soutěži porazila Hradec Králové a Ostravu.

Záměr podat v příštím roce kandidaturu pro rok 2028 už před Budějovicemi ohlásili dříve v Brně, Liberci a v Broumově. Právě s těmito městy se Budějovice o titul utkají.O vítězi rozhodne mezinárodní porota ve dvoukolovém hodnocení. Výsledky prvního kola by měly být známy nejpozději do ledna roku 2023. Oznámení výherního města má proběhnout do listopadu roku 2023.
(Aktualizované terminy dle MKČR 20.1.2022)

Plzeň Evroské hlavní město kultury 2015. / Zdroje: Depo2015, plzen.eu, Český Rozhlas Plzeň

Města, která v minulosti obdržela titul, zaznamenala nejen vysoký počet návštěvníků v samotném roce oslav, ale také stabilní nárůst počtu turistů. Titul má dopad jak na růst tržeb v místních podnicích, tak na celkový počet pracovních míst v regionu.

Pro lepší představu, v Plzni přinesl titul v roce 2015 celkem 580 uspořádaných akcí, kolem 1,2 milionu návštěvníků, kteří zde utratili přes 560 milionů korun, hoteliérům pak 255 tisíc přenocování a celému regionu 388 nových pracovních míst.

Kaunas Evropské hlavní město kultury 2022. / Zdroj: kaunas2022.eu

Petr Meškán

aktualizováno 20.1.2022


Sdílet článek