Kul.turista Doudlebsko: Vzkříšení/znovuzrození domů

Kul.turista se podruhé rozjel do regionu, tentokrát do Doudlebska, které se zapojilo s tématem "Vzkříšení/znovuzrození domů". V rámci naší platformy 28 Houses, která spojuje kulturní domy (a jednu zahradu), máme totiž v regionu skvělé partnery, kteří Kul.turistu pořádají ve svých městech jako součást prvního společného projektu. 

 Foto Nika Brunové

S Kul.turistou jsme vyrazili do Doudlebska, kde jsou hlavními pořadateli multifunkční prostor Prádelna v Českém Krumlově a vznikající spolkový dům Pelechovina v Komařicích. Akce se uskutečnila o víkendu před Velikonočním pondělím, tedy na Bílou sobotu a Velikonoční neděli. Velikonoční téma vzkříšení spojuje oba tyto prostory, které se snaží o vytvoření místa pro komunitní setkávání, místa pro realizaci tvůrčích ambic místních, kde kultura roste zdola.

V sobotu 8. dubna proběhla v Komařicích ukázka místních tradic, řemesel, výtvarné dílny pro děti. Maďarská umělkyně Ana Fischer od místních sbírat podklady pro nové výtvarné dílo inspirované tradičními doudlebskými textilními motivy.

Na zahradě jsme zaparkovali malý karavan, se kterým objíždíme naše partnery a kde za standardních podmínek probíhá sociologický výzkum. Vzhledem k vytvrvalému dešti, jsme ale byli nuceni inprovizovat a sociologický výzkum prostřednictvím uskupení Socionaut, proběhl na zastřešeném místě. Socionaut od místních obyvatel zjišťoval potřeby, přání a představy, jak by vznikající spolkový dům měl vypadat, k čemu by měl sloužit. 

Jaká byla navzdory dešti atmosféra? Podívejte se na fotky Batyho

V neděli 9. dubna jsme se s Kul.turistou přesunuli do Českého Krumlova, kde byl pořadatelem akce multifunkční prostor Prádelna.

V prostorách Prádelny přeběhly dva workshopy - tisku z papírové matrice a vázání květin. Workshop vázání jarních lučních květin vedla Martina Nácalová. Grafický workshop proběhl pod odborným vedením místního umělce Marka Borsanyiho, který se věnuje převážně tisku z papírové matrice. Celým dne provázela ambientní hudba v podání AVA kolektivu.

Foto Nika Brunová

Děkujeme všem organizátorům a našim regionálním partnerům za podporu v cestě kandidaturou na Evropské hlavní město kultury 2028.