Projekt Kreativní Mysli má za sebou první kroky k realizaci 16 pilotních programů kreativního učení na školách v Jihočeském kraji

V úterý 27. února 2024 se v Českých Budějovicích odehrál první ze série workshopů projektu Kreativní Mysli, určený všem umělcům, kreativcům a tvůrcům z Jihočeského kraje. Kreativní mysli jsou projektem Českých Budějovic - Evropského hlavního města kultury 2028, který si klade za cíl propojit uměleckou komunitu se vzděláváním tak, aby umělci společně s učiteli mohli dětem otevřít nové možnosti, příležitosti a cesty a podnítili rozvoj jejich kreativtiy, kreativního a kritického myšlení - učili je vidět za horizont. Pod vedením Kataríny Kalivodové, ředitelky Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, performerky a vysokoškolské pedagožky měli účastníci možnost seznámit se s metodami a principy kreativního učení a diskutovat o tom, jak by měly vypadat školy v 21. století a jaké schopnosti a dovednosti mohou do vzdělávacího procesu přinést. 

Žijeme v dynamickém a rychle se měnícím světě, kde se od mladé generace očekává, že bude schopna řešit složité společenské, ekonomické a environmentální témata a problémy a pružně reagovat na měnící se prostředí a podmínky. Kreativita, schopnost kreativního, designového a inovativního myšlení představují pro děti nejen užitečné, ale přímo zásadní životní dovednosti důležité pro jejich budoucí uplatnění a úspěch. Umělci a kreativci mají unikátní schopnost vidět svět z různých perspektiv a tuto schopnost mohou předávat dále.

Workshop byl prvním krokem k realizaci 16 pilotních programů kreativního učení na školách v Jihočeském kraji, které se budou konat v dubnu a květnu. Cílem je zapojit umělce přímo do vzdělávacího procesu, kde mohou přímo interagovat se žáky a předávat jim své zkušenosti a inspiraci. Projekt Kreativní Mysli je otevřenou výzvou pro všechny, kteří chtějí přispět ke kultivaci kreativního myšlení v rámci vzdělávání. Jde o příležitost pro umělce, tvůrce a kreativce, aby se stali součástí většího hnutí zaměřeného na podporu kreativity jako jedné z klíčových kompetencí pro 21. století.

Tomáš Novotný, kurátor a koordinátor projektu Kreativní Mysli, vyjádřil nadšení z rozmanitosti a energie, kterou účastníci workshopu přinesli. Zdůraznil význam mezioborové spolupráce a sdílení zkušeností jako klíč k dalšímu rozvoji projektu. "Je nesmírně důležité, aby se tato komunita tvůrců neustále rozvíjela, a aby se jejich bohatý kreativní potenciál využíval k obohacení a transformaci vzdělávacího paradigmatu," říká Novotný.

Projekt Kreativní Mysli otevírá dveře do světa, kde kreativita, umění a vzdělávání jdou ruku v ruce.

FOTO Pavel Balek