Sousedské setkání na sídlišti Máj

Ve středu 17. 5. v podvečer se v komunitním centru Máj sešlo několik desítek lidí. Cílem bylo setkat se se sousedy a probrat, jaké aktivity nebo úpravy by na největším českobudějovickém sídlišti zpříjemnily vzájemné spolužití. Setkání organizoval kandidát na Evropské hlavní město kultury Budějovice 2028 a Česká spořitelna, která vítězné nápady rovnou ocenila příspěvkem.

Zástupci místních spolků vytipovali čtyři témata, o kterých by lidé mohli debatovat. „Hlasování o tématech probíhalo online a ohlas byl větší, než jsme čekali, “ konstatuje Lucie Boušková ze zapsaného ústavu Budějovice 2028. Návštěvníci se rozdělili do čtyř skupin a každá z nich dostala jedno téma. První skupina probírala sousedské aktivity. „Možností je celá řada. Workshopy, trhy, večerní hudební aktivity, promítání pod širým nebem… Chtěli bychom se zaměřit na propojování generací. Třeba prostřednictvím společného vaření a pečení. Dovedeme si představit street food s kavárnou, kde se budou nabízet koláče, které upečou senioři společně s dětmi. Také by se nám líbila větší aktivizace místních – tedy nejen jim sem zábavu dovézt, ale povzbudit je, aby sami ukázali sousedům, co umí,“ shrnula za první skupinu Tereza Koutská. 

Tématem druhé skupiny byla veřejná zeleň, voda a stín. „Rozhodli jsme se soustředit na tu zeleň. Bylo by skvělé mít tu komunitní zahradu, nebo třeba jen předzahrádky před paneláky, kde by si lidé mohli pěstovat zeleninu nebo bylinky. Zastřešit by to mělo město a mělo by dát lidem koncept a podporu. Také je tu zbytečně moc betonu a dlažby. Betonové zdi by mohly ozdobit pergoly z popínavek, které by v létě zároveň zlepšily teplotní komfort,“ konstatovala za druhou skupinu Lenka Štěrbová. 

Třetí skupina se věnovala nepotřebným věcem, pro které by se dalo najít další využití. „Máme byty a domy zaplavené věcmi, které nevyužíváme, ale někomu by ještě mohly posloužit. Navrhujeme jednoduché řešení – starou dobrou nástěnku, kam by místní mohli vkládat nabídky a poptávky. A nejen na věci, ale třeba i na různé opravy. Je to mnohem lepší způsob, jak lidi propojit, než jen přijít do skladu a něco si odnést. Nástěnka je levnější a osobnější,“ vysvětlila jménem třetí skupiny Václava Medalová-Hůdová.

Čtvrtá skupina debatovala o vhodných místech k setkávání. Kromě ohniště v parku nebo dětského lesního hřiště padl nápad na rozšíření chovu zvířat u Lišovského rybníka: „Když se tu začala chovat prasátka, začaly sem víc chodit rodiny s dětmi. Nebo senioři. Mohly by se sem přidat další lavičky a další zvířata. Líbí se nám i myšlenka pojízdné kavárny s doprovodným programem nebo vybudování kavárny na střeše výměníku. Bylo by fajn, kdyby město udělalo anketu, aby zjistilo, co zdejší opravdu chtějí,“ popsal za skupinu Tomáš Červený.

Po skončení debaty lidé hlasovali, která témata se jim líbí nejvíc. Vyhrály sousedské aktivity a nástěnka a České spořitelna každé z nich ocenila příspěvkem ve výši 40 000 Kč. „V rámci sousedských projektů se snažíme podporovat místní komunity. Aby se lidé z jedné obce nebo čtvrti sešli, komunikovali spolu a upevňovali tak vzájemné vazby. A aby se nebáli přijít s nějakým nápadem nebo řešit, co je aktuálně pálí. Zároveň se je snažíme i inspirovat, a tak na tato setkání zveme zajímavé hosty, kteří mají s danými tématy zkušenosti a mohou je předat dál,“ popisuje Andrea Studihradová z České spořitelny.

Na Máj proto přijela i Beáta Andrejková a Peter Olejar z košických Výmenníků (www.vymenniky.sk), kteří vyprávěli, jak probíhala proměna nepotřebných výměníků tepla na košických sídlištích na malá kulturní komunitní centra. Mimochodem i díky tomuto projektu se Košice v roce 2013 také staly Evropským hlavním městem kultury. 

Dalším hostem byla Monika Hillenbrandová z komunitního centra Plechárna na pražském Černém Mostě(http://www.plecharnacernymost.cz). Monika povyprávěla, jak si postupně získávali důvěru obyvatel sídliště i proč musela Plechárnu po dlouhých letech opustit.

Třetím hostem byl Jiří Ptáček, který stojí za Hotspotem přežití. Ten má v červnu vyrůst na nevzhledném náměstí v centrální části sídliště Šumava. Ukázal, jak bude hotspot vypadat, a vysvětlil, k jakému účelu by měl sloužit. Projekt je součástí kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028.

Podívejte se na fotky z celého dne. Autorem je Pavel Balek