Zapojte se do tvorby Deníku města

Projekt DENÍK MĚSTA je součástí vítězného konceptu Českých Budějovic - Evropského hlavního města kutury 2028. Projekt je uměleckou kronikou města, do které budou obyvatelé různého původu a z různorodých čtvrtí města a kraje zaznamenávat od roku 2024 postřehy z každodenního života.

O čem to je?

Projekt funguje jako kronika města, kterou píší sami obyvatelé a obyvatelky. Každý měsíc píšou dva pisatelé/pisatelky o svém životě ve městě. Je na pisateli/pisatelce, jaké si vybere téma, jestli bude psát o jedné lokalitě, nebo přistoupí ke svým zápiskům globálněji. Síla psaní je v rozmanitosti, takže je skvělé objevovat nové cesty a přístupy. K zápiskům vzniknou měsíčně dvě ilustrace, jež daný měsíc doplní. Zápisky cílí především na vědomou reflexi místa kolem nás – pisatelé a pisatelky jsou vybízeni k tomu, aby zaznamenávali, co se ve městě mění, co zůstává stejné, svoje vzpomínky nebo svoje přání do budoucna.  

Projekt propojuje různé perspektivy a zároveň zachycuje měnící se tvář Českých Budějovic během několika let. Projekt by měl ukázat, jak město vnímají lidé, co v něm žijí, a zároveň zachytit změny, ke kterým dochází. Zároveň je zásadní ukázat jedno město z několika pohledů lidé různého věku, genderu, třídy...               

Jak na to?

Jak vypadá čtvrť, ulice, kde bydlíte, pracujete? Co se v ní mění? Jak si představujete, že by mohla vypadat za deset, dvacet, sto let? Jak vnímáte město, ve kterém žijete? Co byste si přáli, na co narážíte, co vás štve? Nebo třeba sledujete jedno místo pořád dokola a fascinuje vás, jak se mění? Zajímá nás makropohled i úplné mikrosituace. Pokud chcete psát o tom, jak v parku běhají veverky, je to na vás, pokud máte nápad na to, jak zlepšit infrastrukturu města, podělte se o to. Nic není špatně, žádný problém nebo postřeh není nepodstatný. Před začátkem vašeho měsíce si společně probereme, o čem chcete psát – pokud psaní není vaše parketa, můžete využít to, že kurátorka projektu sepíše vaše postřehy za vás – a pošle vám je ke schválení. Ve výsledných výstupech se chceme vyhnout projevům nesnášenlivosti – viz kodex pisatele/pisatelky, jinak je pole otevřené.

Jak to bude prakticky?

Na konci každého týdne udělá "kroníkář*ka" zápis, co se za týden stalo ve městě, čeho si všimli, co je štve, co je těší + hlavně jak to zasahuje do jejich života, jak je to ovlivňuje... 

Celou dobu bude k dispozici kurátorka projektu na zodpovězení všech dotazů, řešení případné tvůrčí krize a nabídky řešení.

Jdete do toho s námi? Máme radost! Napiště nám na mail katerina.korychova@budejovice2028.cz ozvěme se zpět.

České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028

Mezinárodní komise zvolila České Budějovice Evropským hlavním městem kultury pro rok 2028. Prestižní titul je obrovskou šancí pro rozvoj kulturní prostředí města a kraje a propojení Českých Budějovic s partnery z celé Evropě. Zároveň je to po třinácti letech silný impuls pro kulturu v celé České republice.

V následujících letech budou České Budějovice postupně spouštět projekty, které obohatí město i náš kraj. Postupně budou pokračovat již probíhající projekty, startovat další a vše vyvrcholí v roce 2028, kdy se na nás soustředí pozornost celé Evropy. 

Titul Evropské hlavní město kultury je od roku 1985 vždy na jeden rok propůjčován Evropskou unií jednomu či více evropským městům, která tak mají po celý rok možnost představit Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj. Titulem EHMK se mohlo pyšnit už více než 60 evropských měst, od metropolí po desetitisícová městečka. Titul získala také Praha (2000) a Plzeň (2015) nebo naše partnerské město Linz (2009).