Skateboarding patří do veřejného prostoru města. Jaké výhody jeho obyvatelům přináší?

Prostor mezi Jihočeskou vědeckou knihovnou a KD Gerberou se plní lidmi. Téměř každý z nich má v ruce skejt a netrpělivě přešlapuje. První odvážlivci na něj naskakují a vyjíždějí prozkoumávat nové prvky, které tu v půlce dubna vyrostly díky akci Skateholders. 

foto Pavel Balek

Plán na změnu vytvořili na míru tomuto prostoru architekti ze Studia U / U. Světle   růžová barva prvků v kombinaci s moderně zrekonstruovanou knihovnou na Lidické tvoří vizuálně působivý celek. Z místa, které bylo původně jen průchozí, se stalo místo setkávání a trávení volného času.

Impuls ke změně od budějovické nezávislé scény

Městské outdoorové sporty, zejména skateboarding, patří mezi aktivity, které veřejný prostor, sport a mládež přirozeně propojují. Nejvýraznějším místním skateboardingovým a kulturním kolektivem je Světadíl. Světadíl se snaží zlepšovat podmínky pro skateboarding a nezávislou kulturu v jihočeské metropoli a blízkém okolí. Každoročně pořádá skejtový event v rámci Budějovického Majálesu, kde poukazují na potenciál míst ve veřejném prostoru města. Právě Světadíl, zastupující lokální skate scénu,  stál u zrodu projektu Skateholders.

Společně s nimi a celorepublikově známým architektonickým studiem U / U, které se zaměřuje právě na propojení skateboardingu a architektury, bude město v budoucnu hledat vhodné a dosud nevyužité lokality ve veřejném prostoru. Přetvoří je v místa s vysokou estetickou hodnotou, jež budou sloužit nejen pro skateboarding, ale i pro další městské sporty. Stejně jako tomu je u realizovaného projektu mezi Jihočeskou vědeckou knihovnou a KD Gerberou.

U/U Studio tvoří architekti a inženýři, které spojuje vášeň pro skateboarding. Volný čas rádi tráví ve veřejném prostoru, všímají si detailů, mají cit pro dané místo. Studiem navržená řešení tak neslouží jen pro skateboarding, ale jako prostor vybízející k setkávání. 

Projekt Skateholders má několik částí. První část s názvem Stakeholders #1 máme úspěšně za sebou. Program akce byl složený z instalace nových prvků u knihovny, ze tří přednášek o skateboardingu v různých kontextech, z premiéry dokumentu o skate scéně v Českých Budějovicích a vše zakončil závod.

foto Pavel Balek

Proč je projekt s názvem Skateholders součástí kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury?

Vdechnout nový život zapomenutým místům 

Skateboarding je činnost, která dává novou funkci veřejnému prostoru. Stejně jako další streetové aktivity (street art, graffiti, parkour, BMX, urbex... ) je skateboarding součástí naší kultury, a zasahuje tedy i do architektury a urbanismu. Jeho podpora vede k oživení prostranství, a tím ke vzniku nových interakcí, které zlepšují kvalitu života ve městě. 

Skateholders pomocí architektonicko-uměleckých změn vytvářejí prostor pro městské outdoor a urban sporty i pro širší veřejnost. Cílem je doplnit kvalitní stávající a plánovanou infrastrukturu a z Českých Budějovic vytvořit jednu z evropských metropolí urban sportů, kde se budou setkávat mladí lidé z celé Evropy.

O hledání potenciálu míst mluvil v rámci Skateholders ve své přednášce architekt a spoluzakladatel Studia U / U Martin Hrouda. “Ve veřejném prostoru jsou hřiště pro děti, čím dál častější začínají být venkovní posilovny pro dospělé. Mají nějaký hezký prostor k trávení volného času i teenageři? Zjistili jsme, že spíš ne. A chceme to změnit.” 

V rámci své prezentace Martin Hrouda ukázal fotky mnoha míst v Evropě, která díky jejich větším či menším zásahům dostala nový rozměr. Podchody na pražské Vltavské, sportovní areál v Chebu, urban park v Bratislavě a mnoha dalších. Místa jsou navržena tak, aby sloužila co nejširší skupině obyvatel. Kromě skejtovatelných prvků jsou na nich i odpočinkové zóny s příjemným posezením a pítka. Hlavním cílem architektů je vytvořit místo, které bude sloužit k setkávání, interakcím a sportu.

foto Pavel Balek

Skateboarding jako možný prostředek ke vzdělávání a sociální práci

V rámci kandidatury na Evropské hlavní město kultury chceme posílit možný pozitivní dopad urban sports, mezi které skateboarding patří. Ty prokazatelně vedou k začleňování mladých lidí (zejména těch ohrožených sociálním vyloučením) a  zároveň k posílení jejich zdravého životního stylu. Instalace umělecko-sportovních prvků je jen první částí chystaného projektu, který obsahuje naše kandidatura.

Druhou fází našeho projektu je “Skateholders FORUM”, které má sloužit k propojování s globální komunitou organizací využívajících skateboarding ke vzdělávání a rozvojové pomoci/sociální práci. O možných benefitech mluvil druhý host akce Martin Loužecký, zakladatel neziskového projektu Skate World Better.

Jaké jsou jeho zkušenosti z Mozambiku a Zambie? Intenzivní. Česká televize o aktivitách Skate World Better natočila dokument s názvem Skejty a Lopaty, který bude mít premiéru 4. května. “Samozřejmě postavit v Africe skatepark nestačí. Vždy se napojujeme na místní organizace, které se o nově vzniklé místo starají. Mají k dispozici skejty, které půjčují. Zároveň skateparky stavíme tak, aby fungovaly multifunkčně. Zanecháme po sobě prostor, kde mohou probíhat i přednášky, či jiné výukové programy.” dodává ke konci své přednášky o skateboardingu v Africe Martin Loužecký.

Začlenění skateboardingu do běžného života

Poslední část projektu kandidatury Budějovic na EHMK s názvem “Skateholders ŠKOLA” se věnuje skateboardově-vzdělávacímu programu s důrazem na lepší integraci dětí a mládeže především ze socio-ekonomicky znevýhodněných rodin. 

V rámci let 2024–2028 budou postupně zavedeny dobrovolnické projekty tzv. sociálního sportu. Sportovní projekty Erasmus+ se zaměří na propojení s odpovídajícími aktivitami v zahraničí, včetně Německa nebo oblastí Blízkého východu, kde jsou takové iniciativy velmi úspěšné.

Více o vizi projektu Skateholders mluvil Jakub Novotný, který se dlouhodobě zabývá tématy jako jsou obohacování kulturně-sportovního dění a zlepšování integrace sociálně znevýhodněných dětí a mládeže. Všechna tato témata má projekt Skateholders obsáhnout. 

K tomuto vytyčenému cíli vede několik konkrétních cest - spolupráce s místními institucemi a organizacemi, jako jsou školy, volnočasové a nízkoprahové organizace, či sportovní nebo kulturní spolky. „Skatepark funguje jako prostředí, kde je normální, že mají holky právo využívat prostor stejně jako kluci,“ pojmenovává Novotný jeden z dopadů skateboardingu na společnost na Blízkém východě. “Na motivování dětí prostřednictvím skateboardingu mají vliv především neziskové organizace, a nejen díky tomu přestává být tento sport v očích veřejnosti spojován s vandalismem a ničením obrubníků,” dodává Novotný.

foto Pavel Balek