Anna Zenkl Fabianová

Během studia na Gymnázium J. V. Jirsíka (GJVJ) se zapojila do příprav a realizace muzikálů Úděl osudu (2014), Cyrano (2016) a Zaslaná pošta (2019). Nyní dokončuje magisterské studium na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku a svůj čas dělí mezi rodinu, skautský oddíl, filmový svět (mnoho školních projektů, Za Oponou (2019), Stillking Films a jejich tvorba pro Netflix, Zlín Film festival atp.), cestování, kulturu a práci pro EHMK (to co je zrovna potřeba). Ráda se účastní výzev: Dofe, Mensa, Erasmus+ či letní studijní pobyt v Bristolu.