Karolína Rachačová

Studium na „Biskupáku“ si zpestřila ročním pobytem v Pasově, a následně se vydala studovat politologii a mezinárodní vztahy nejprve na pražskou VŠE a dále na magisterské studium do Anglie na University of Durham. Během vysokoškolského studia pokračovala v objevování světa nejen v knihách a absolvovala například stáž na Tchaj-wanu. V podobném duchu vybírala i profesní zaměření a na Akademii věd ČR se věnovala strategickému plánování, budování a opečovávání mezinárodních vztahů ČR ve vědě a výzkumu napříč disciplínami. V posledních čtyřech letech řídila Odbor mezinárodní spolupráce AV ČR, který odpovídá za bilaterální i multilaterální vztahy AV ČR, včetně spolupráce v rámci EU. Mimo to se ve volném čase věnovala mimoškolnímu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných prostředí a hudebnímu vzdělávání v rámci edukativních programů České filharmonie.