Budějovice byly součástí konference Culture Next v řecké Elefsině

Culture Next je síť měst, která se ucházela nebo uchází o titul Evropské hlavní město kultury (EHMK). Kandidatura je totiž jedinečnou příležitostí pro kulturní rozvoj a předávání zkušeností, na které se dá navázat i v případě, že město titul nezíská. Proto Culture Next pořádá dvakrát ročně konferenci, která umožňuje vzájemnou inspiraci. České Budějovice se stávají plnohodnotnou součástí Culture Next právě po červnové konferenci v řecké Elefsině, která hostí pro rok 2023 titul EHMK.

Konference se účastnily dvě členky našeho týmu, Lucie Bílková a Anna Hořejší. Přijely nadšené a vypráví:

“Třídenní setkání bylo prostorem pro výměnu zkušeností mezi 27 evropskými městy. Kromě toho, že jsme se seznámili s jednotlivými zástupci týmů a načerpali zkušenosti a nové podněty pro kulturní rozvoj našeho regionu, jsme také měli možnost reflektovat naše téma, které do evropské debaty prostřednictvím kandidatury přinášíme – (PERMA)KULTURU. Průsečíky a společné cíle jsme našli především v oblastech jako je udržitelnost, kultura a péče, kultura a soudržnost a kultura a odolnost společnosti. Navázali jsme spolupráci s UCLG Committee on Culture, která pracuje na zařazení kultury mezi Cíle udržitelného rozvoje OSN.

Na konferenci vystoupila také Beatrice Garcia, která byla ještě v loňském roce součástí evropského panelu, který poslal Budějovice spolu s Broumovem do finále. Ve svém příspěvku hovořila o dopadech Evropských hlavních měst kultury na dlouhodobý rozvoj měst. Představila své výzkumy o dlouhodobých efektech EHMK od roku 1985 a diskutovala o výzvách a doporučeních pro města, která budou titul hostit v budoucnu, nebo teprve kandidují. Z jejího příspěvku si odnášíme ještě větší nadšení pro plánování a sledování dlouhodobých dopadů, které může titul do našeho regionu přinést.

Kromě panelů, networkingu a workshopů jsme navštívili několik míst a program v Elefsině, které vznikly v souvislosti s titulem EHMK. Viděli jsme tak na vlastní oči, jaký dopad může mít titul na rozvoj regionů, ale i to, že je to dlouhá cesta, která rozhodně nekončí ani titulárním rokem. O tom svědčí také zkušenost měst, která hostila titul v minulosti – např. Leeurwaaden (2018), který s některými projekty pokračuje dál.

Měli jsme možnost setkat se i s městy, která kandidovala, ale titul nezískala (sdružit a podpořit tato města byl původní účel sítě Culture Next). Věříme, že Budějovice titul získají – ale i kdyby se to příští týden nepodařilo, existují pozitivní příklady toho, jak město i bez titulu posunout dál.

Protože jsme do Elefsiny dorazili už ve čtvrtek, účastnili jsme se i jednoho dne závěrečné konference Culture for health. Ta se zabývala tématem dopady kultury na wellbeing a zdraví. Pořádala ji platforma Culture Action Europe a výstupem byl manifest péče, který s tématy naší kandidatury silně rezonoval. S některými členy platformy jsme se proto domluvili na budoucí spolupráci v oblasti propojování kultury a umění se zdravotním a sociálním sektorem, což je téma, které do kandidatury v posledních letech vnesly českobudějovické organizace sociálního a neziskového sektoru.

Součástí konference bylo také vystoupení viceprezidenta Evropské komise Margaritise Schinase, který zdůraznil, že je budoucnost Evropy založená na péči a vzájemné spolupráci. Jeho slova potom korunoval Lars Ebert z Culture Action Europe, který zmínil, že je potřeba pracovat na tom, aby postupně zasévaly semínka změny a tak se tvořilo (PERMA)KULTURNÍ prostředí. Byli jsme z té zmínky v šoku – Lars naši přihlášku nečetl, ale o to víc byla zřejmá relevance, kterou tahle metafora pro evropské kulturní profesionály nese.

Z Elefsiny jsme se vrátili s nadšením a inspirací – kterou si ostatně do závěrečných dní nese celý náš tým. Těšíme se na všechny budoucí spolupráce v rámci sítě Culture Next – na místě jsme jich navázali nespočet pro Budějovice jako celek, i pro jednotlivé kulturní organizace z našeho regionu. A ať už soutěž dopadne příští týden jakkoli, vidíme, že témata (PERMA)KULTURY v Evropě rezonují, což nám dává sílů do dalších dní!”