České Budějovice jsou ve finále v boji o titul Evropské hlavní město kultury v roce 2028.

Jihočeskou metropoli čeká finálové klání o titul Evropské hlavní město kultury 2028. Mezinárodní porotu zaujal koncept přihlášky, který skrze kulturu posiluje vztahy mezi lidmi, institucemi a krajinou. Dalšími kritérii byla připravenost projekty realizovat, včetně schopnosti zapojit obyvatele nebo navazovat evropská partnerství. Ve finále budou Budějovice soutěžit s Broumovem.

Přihláška Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury vznikala sedmnáct měsíců. Proces příprav zahrnoval osobní setkání přípravného týmu s regionálními kulturními aktéry, setkání pracovních skupin s odborníky napříč sektory, výzkumy mezi obyvateli města i mimořádnou grantovou výzvu pro kulturní organizace, v rámci které bylo podpořeno 14 projektů celkovou částkou 1 500 000 Kč. Do veřejného prostoru vstoupila kandidatura v březnu 2022 s komunitním festivalem Kul.turista, který zapojil do přípravy přihlášky širokou veřejnost. V červnu tohoto roku byla zároveň zastupiteli města schválena očekávaná Kulturní strategie Českých Budějovic.

Koncept budějovické kandidatury zastřešuje pojem (PERMA)KULTURA. Původně zemědělský termín definuje trvale udržitelné prostředí. Město tak vysílá jasný signál, jak důležité je pro něj vytváření vztahů mezi lidmi a životním prostředím. Zároveň je pro něj důležité, aby změny, které kandidatura přinese, byly trvalé. Všechny projekty proto vycházejí z lokálních potřeb a témat, která mají zároveň potenciál oslovit i evropské publikum. 

Jedním příkladem za všechny může být projekt Ars Biologika propojující vědu a umění, který vychází z tradice Země Živitelky, poznatků Biologického centra AV ČR a zkušeností festivalu Ars Electronica v Linci. Přihláška obsahuje vedle 39 uměleckých projektů také strategii pro postupnou profesionalizaci kulturních aktérů, posilování participace obyvatel, nebo zapojení škol. Přihláška byla vzhledem k pravidlům soutěže až doposud tajná. Teď je dispozici na webu kandidatury budejovice2028.eu,“ říká Matěj Vlašánek, programový ředitel kandidatury.

Postupem do druhého kola získává město devět měsíců na rozpracování rozšířené verze přihlášky. V polovině listopadu zároveň proběhne setkání s jihočeskou kulturní obcí, ze kterého vzejde společný postup pro participativní dopracování přihlášky ve druhém kole. 

Aby mohl spolek Budějovice 2028 lépe koordinovat přípravy přihlášky ve druhém kole i realizovat konkrétní projekty, měl by být transformován v zapsaný ústav zřizovaný společně městem České Budějovice a Jihočeským krajem.

Tým spolku Budějovice 2028, pověřený přípravou kandidatury vytvořil komplexní přihlášku, do které se kromě potřeb kulturních aktérů promítla také témata z oblasti cestovního ruchu, sociálního sektoru, vzdělávání nebo životního prostředí. Kandidatura na Evropské hlavní město kultury není jen celoročním festivalem. Je to strategický rozvojový projekt, který zásadním způsobem pozitivně ovlivní vývoj a směřování města v nejbližších desetiletích, jako se podařilo například nedalekému Linci. Prostřednictvím kulturního programu může přinést zvýšení atraktivity města i regionu, rozvoj kritické i kulturní infrastruktury, zkvalitnění života ve městě i navázání strategických evropských partnerství,“ říká náměstek primátora pro kulturu Juraj Thoma. 

V předchozím volebním období získala kandidatura podporu napříč politickými stranami. Záměr města kandidovat na EHMK podpořila i budoucí primátorka města Dagmar Škodová-Parmová, která se do příprav kandidatury zapojila již jako opoziční zastupitelka a zároveň děkanka Ekonomické fakulty JU. „Naše kandidatura přináší pro město a celý region obrovský potenciál pro zviditelnění navenek, ale je to možné chápat i jako rámec pro rozvoj kulturních akcí, formátů a moderních forem, které aktivizují více kulturní dění dovnitř města a zapojují všechny skupiny obyvatel. Bude to i všeobecnou výzvou pro návštěvu naší metropole nazývané Florencií jižních Čech. Budu ráda, pokud se nyní ve finále do příprav zapojí všichni, tak aby se na našem titulu Evropského hlavního města kultury podíleli aktivní Budějčáci, studenti nebo lidé z okolních obcí. Prostě budeme tím žít všichni!