Jdeme do finále ve spolupráci s kulturními aktéry z celého regionu

Kandidatura Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury (EHKM) se přehoupla do finálové fáze. Co to znamená pro tým kandidatury? Co pro kulturní aktéry? A co pro Vás?

Ve středu 9. 11. 2022 jsme uspořádali velké setkání, kterého se zúčastnila bezmála stovka zástupců*zástupkyň kulturních organizací z města i kraje, ale také třeba Biologického centra AV ČR, Jihočeské univerzity nebo neziskového sektoru. V prostoru Riegrova 51 jsme měli poprvé možnost představit kandidaturu a koncept přihlášky tak velkému a různorodému publiku. Společně se nám podařilo vytvořit přátelskou atmosféru otevřenou dialogu a konstruktivní zpětné vazbě a vzájemné spolupráci. Protože ale druhé kolo kandidatury trvá jen devět měsíců, neváhali jsme a pustili jsme se v závěru setkání rovnou do práce! V rámci kulatých stolů jsme společně hledali ideální nastavení spolupráce s regionálními organizacemi, diskutovali nad možnostmi práce s veřejností nebo probrali zkušenosti lokálních organizací s mezinárodní spoluprací.

V úvodu setkání jsme představili dosavadní proces kandidatury a vzniku přihlášky: Sedmnáctiměsíční proces příprav zahrnoval osobní setkání přípravného týmu s regionálními kulturními aktéry, setkání pracovních skupin s odborníky napříč sektory, výzkumy mezi obyvateli města i mimořádnou grantovou výzvu pro kulturní organizace, v rámci které bylo podpořeno 14 projektů. Do veřejného prostoru vstoupila kandidatura v březnu 2022 s komunitním festivalem Kul.turista, který zapojil do přípravy přihlášky širokou veřejnost. V červnu tohoto roku byla zároveň zastupiteli města schválena očekávaná Kulturní strategie Českých Budějovic.

Na setkání s kulturními aktéry jsme také poprvé mohli otevřeně veřejně mluvit o konceptu přihlášky. Všechna čtyři kandidující města totiž držela své přihlášky v tajnosti až do závěrečné prezentace před mezinárodní porotou v polovině října. Budějovický bid book už najdete na našich stránkách. Kandidaturu Budějovice 2028 rámuje koncept (PERMA)KULTURY, jehož základními pilíři jsou péče o lidi, péče o životní prostředí a péče o vztahy. Umělecký koncept vychází z jedinečnosti Jižních Čech. Náš region je úzce spjatý se zemědělskou krajinou, naše univerzita se zaměřuje na přírodní a zemědělské vědy, ve městě sídlí celoevropsky významné Biologické centrum Akademie věd a nejnavštěvovanější společenskou událostí je Země Živitelka. 

Koncept permakultury zároveň nejlépe pojmenovává prostředí, které kandidaturou vytváříme. Jeho součástí jsou kulturní aktéři, ale také aktéři působící v oblastech vzdělávání, sociálního sektoru nebo životního prostředí. Zástupci veřejného sektoru, neziskových organizací i komunity. Ti všichni mají co nabídnout. Ti všichni společně vytváří pevnou a motivovanou infrastrukturu pro přijetí takové výzvy, jakou je Evropské hlavní město kultury. Permakulturní prostředí je zároveň odolnější a schopné reagovat na výzvy, kterým jako společnost čelíme.

Takové prostředí je zároveň dlouhodobě a ekologicky udržitelné, což je pro koncept kandidatury zásadní. Přestože plánujeme projekt pro rok 2028, naším cílem je zasadit a nechat vyklíčit semínka nápadů a spolupráce (2022–2023), společně kultivovat a nechat vyrůst permakulturní prostředí (2024–2027), v roce 2028 sklidit, co jsme zaseli, následující rok věnovat regeneraci prostředí (2029) - a následně pokračovat v tom, co jsme započali.

Koncept přihlášky, který ocenila porota složená z dvanácti evropských odbornic*odborníků v oblasti kulturních a kreativních odvětví, budeme dále rozpracovávat v přihlášce pro druhé kolo. Termín pro její odevzdání je 19. května 2023. Jak přistoupit k finálové přihlášce? Je nezbytné vnímat soutěž více v jejím evropském kontextu - vždyť v roce 2028 bude jedno české a jedno francouzské město reprezentovat společně evropskou kulturu. Stávající koncept je potřeba více obohatit o tzv. evropský rozměr kandidatury a rozpracovat například strategii navazování mezinárodních partnerství. V případě Českých Budějovic je přirozené napojení na tzv. trojmezí, tedy přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Německem. Pro úspěch kandidatury je ale potřeba zaměřit se také na zbytek Evropy.  Zároveň bychom měli počet projektů v rámci uměleckého programu rozšířit o 15–30%. Součástí toho by měl být také open call pro kulturní organizace.

Doprovodný program kandidatury by měl v druhém kole vycházet zejména z toho, co je potřeba pro napsání stostránkové přihlášky. Do města se určitě vrátí i úspěšný projekt Kul.turista. Ten se v druhém kole v nějaké podobě rozšíří také do regionu! 

Do první přihlášky jsme při její tvorbě vkládali data z našich výzkumů, které v různé formě proběhly městem - nejrozsáhlejší byl součástí právě Kul.turisty. V rámci výzkumu jsme vedli hloubkové rozhovory s místními z různých městských částí, ptali jsme se na jejich plány, názory a pocity související s veřejným prostorem města. Díky tomu jsme získali unikátní data, která nám umožnila reagovat na konkrétní podněty. Ve výzkumech budeme pokračovat také ve druhém kole. Pokud byste nám chtěli cokoliv sdělit už teď, můžete nám napsat své přání!

Před námi je zhruba pět měsíců intenzivní práce na finální přihlášce V červnu příštího roku pak přijíždí porota do Českých Budějovic! Druhá část prezentace se pak odehraje na Ministerstvu kultury. O tom, zda titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028 získají Budějovice se rozhodne na konci června 2023.

I Vy jste součástí velkého finále! Sledujte nás, mluvte o nás a nebojte se mluvit ani s námi. Společně tvoříme budoucnost našeho města. A jediná možná budoucnost je ta lepší!