Kendeho vila - Dny evropského kulturního dědictví

V rámci akce Dny evropského kulturního dědictví se uskutečnila prohlídka Kendeho vily. Tato vila se propsala i do naší vítězné přihlášky o titul o Evropské hlavní město kultury 2028.

Pro České Budějovice je symbolické propojení na východ, západ i jih, v těchto směrech se lze během jedné hodiny dostat do německy mluvících zemí. Až do konce II. světové války byla historie Českých Budějovic charakterizována soužitím česky a německy mluvících obyvatel.

České Budějovice se opět chtějí stát centrem třístranného kulturního propojení, proto jsme připravili projektový záměr s názvem „Tripoint Capital“.

Vzájemnou spolupráci již potvrdila města Linz a Passau. Cílem projektu je vytvořit v Kendeho vile centrum spolupráce s německy mluvící kulturní oblastí a propojovat opět národy, které historie spojovala i oddělovala.

Součástí projektu bude koordinace přeshraničních kulturních akcí, organizace výstav a seminářů.