KOMPAS VZDĚLÁVÁNÍ - ozvěny z konference

Dne 10. listopadu 2023 se v centru Riegrova 51 v Českých Budějovicích konal již třetí ročník Konference "Kompas vzdělávání", která přivedla dohromady více než 120 ředitelů škol, učitelů a zástupců kulturního sektoru. Pořadateli byly České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028 ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity.

Konference přinesla prostřednictvím odborných příspěvků, diskuzí i workshopů, příklady dobré praxe a otevřela možnosti spolupráce škol s kulturním a uměleckým sektorem.

Dopolední blok byl plný aktuálních a důležitých témat. Náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro školství, Pavel Klíma společně s bývalým ministrem školství Robertem Plagou zdůraznili potřebu rychlé adaptace školství na moderní dobu, přičemž plánovaná digitalizace přijímacího řízení na střední školy je jedním z důležitých kroků směrem ke zrychlení a větší efektivitě. Nový Jihočeský školský portál JIHOSKOP pak nabídne ucelený a komplexní přehled o vzdělávání v této oblasti.

Zástupkyně Pedagogické fakulty JU se soustředily na představení kompetenčního rámce pro pedagogy, studijních programů fakulty, konceptu wellbeingu a jeho významu v kontextu vzdělávání. Do diskuze nabídly rámcový pohled na situaci v českých školách a detailněji se věnovaly situaci v Jihočeském kraji pohledem současných výzkumných dat. Děkujeme za vzornou reprezentaci PF JU!

Odpoledne bylo věnováno trendu kreativního učení a spolupráce škol s umělci a kulturními institucemi. Zástupci projektu platformy Kreativní mysli Lucie Marková a Tomáš Novotný z týmu Českých Budějovic - Evropského hlavního města kultury 2028, shodně zdůraznili nutnost přizpůsobení vzdělávání současným potřebám moderní společnosti. Projekt Kreativní mysli získal podporu z Národního plánu obnovy, a jeho cílem je vytvoření Platformy pro kreativní učení v Jihočeském kraji, která propojí aktéry kultury, umění a vzdělávání.

Konference nabídla zajímavé prezentace a příspěvky, včetně teoretických východisek kreativního učení a příkladů dobré praxe. Panelová diskuze zdůraznila důležitost propojení formálního a neformálního vzdělávání, spolupráce škol s kulturními institucemi a roli umění a kultury v 21. století.

Konference Kompas vzdělávání poskytla účastníkům nejen přehled o aktuálních tématech ve vzdělávání, ale i důležitou inspiraci a návody, jak propojit vzdělávání se světem kultury a umění. Její význam spočívá nejen v informacích představených na jednotlivých blocích, ale i v podpoře a rozvoji projektů, které z ní vzejdou, a které mohou mít trvalý vliv na vzdělávací systém v Jihočeském kraji.

Záznam celé konference naleznete na našem YouTube kanálu Budějovice 2028