Kul.turista obešel se svou kulturní turistickou kanceláří České Budějovice

Od března do září, každý měsíc v jiné čtvrti.  Maringotka stála vždy po dobu čtyř dnů, od čtvrtka do neděle, v jiné části města. S radostí jsme sledovali aktivity místních obyvatel a spolků, které v rámci jednotlivých zastávek připravili!

Prostřednictvím Kul.turistické kanceláře jsme se potom všichni stávali pomyslnými turisty ve vlastním městě. Vydávali jsme se za poznáním jednotlivých čtvrtí: jejich obyvatel i zajímavých míst, staveb, nebo přírody.

Moc děkujeme všem zapojeným a těšíme se na pokračování v druhém kole kandidatury na Evropské hlavní město kultury!

 Kul.turista a jeho statistika: