Zveřejňujeme seznam podpořených projektů zaměřených na práci s komunitami platformy 28 DOMŮ

Moc děkujeme za účast v interní výzvě na podporu projektů zaměřených na práci s komunitami a na aktivní zapojení veřejnosti do projektů členů platformy 28 HOUSES. Přihlásit se mohly stávající členové platformy 28 DOMŮ, kteří chtějí zlepšovat svou práci s komunitami v místě svého působení. 

Projekt Kul.turisty si klade za cíl dlouhodobě posilovat občanskou společnost. Vytváří příležitost pro tvorbu a vyjádření komunit. Dává jim nástroje, jak samostatně pracovat. Propojuje, podporuje, učí. Je kulturní posilovnou.
Všechny projekty byly kvalitní a zajímavé. Na základě hodnotících kritérií byly vybrány tyto organizace se svými projekty, které nejlépe naplňovaly požadavky programu Kul.turisty:

Živá vila, z. s. - KOMUNITNÍ ZAHRADA BÍLÝ VIGVAM: „Tam, odkud jsme, krásně zpívají ptáci a vzduch je naplněný hudbou.“

Krafferova zahrada z.s. - a její projekt zkoumající historii místa

Naplaveno, z.s. - Propojeni krajinou

Spolkový dům Slavonice, o.p.s. - projekt o architektuře, designu a veřejném prostoru

Jednota Tábor z.s. - Jednota na Cestě

Podle čeho jsme hodnotili?

1 - PODPORA LOKALITY / KOMUNITY - 40 bodů


a) podpora místa: zaměření na unikátnost, historii, tradice, zvyky místa / *programu přímo pro lokalitu a místní publikum / * nových a zajímavých prostorů nebo příležitostí pro setkávání a společnou tvorbu / tematického navázání projektu na výstupy z průzkumů studia Socionaut z loňského roku nebo zpracování dalších výzev a příležitostí místa
b) podpora obyvatel: zapojení obyvatel do projektu / prohlubování vztahu s místními obyvateli / zviditelnění místních / prostředek k vyjádření místních obyvatel / zvýšení míry participace na tvorbě programu organizace / zapojení místních osobností, jedinců a kreativců
c) posilování iniciativy a angažovanosti místních obyvatel / posílení postavení organizace / zaměření na participaci / posílení vztahů s místní samosprávou
d) vzbuzování zájmu o umění a kulturu – oborová unikátnost místa a jeho přínos v oblasti konkrétního druhu umění / rozvíjení práce s komunitou prostřednictvím konkrétní umělecké činnosti nebo kulturní akce / přínos zkušenosti práce umělce a komunity (publika)

2 - DALŠÍ DOPAD PROJEKTU v návaznosti na cíle (PERMA)KULTURY - 40 bodů


a) zapojení konkrétní skupiny obyvatel / získávání a oslovení nového publika / propojování / mezioborová spolupráce
b) zpřístupnění a dostupnost programu / odstraňování bariér
c) umělecká hodnota a přesah (vznik a tvorba uměleckého díla, mimořádná umělecká hodnota výstupu nebo procesu tvorby)
d) udržitelnost: ekologické a enviro zaměření při realizaci projektu / návaznost na realizaci projektu po jeho skončení

3 - REALIZOVATELNOST, INOVATIVNOST - 20 bodů


a) napojení na místní zdroje a jejich využití (podpora lokality a využití místního potenciálu)
b) zpracování žádosti (projektu) / finanční samostatnost projektu
c) využitelnost pro další aktivity EHMK (včetně přínosu a příležitosti pro nové spolupráce)