Hotspot přežití - Stavba ptačích budek a dernisáž instalace Ptačí sněm

Slavnostní rozloučení s Ptačím sněmem na sídlišti Šumava.
Zveme na workshop stavění ptačích budek a setkání s autory architektonické instalace Ptačí sněm.

17. září 2023, sídlíště Šumava
- Od 13.00 do 17.00 hod.
- Workshop & Diskuze

(c) Pavel Balek

13.00 – 16.00 💭  WORKSHOP

Pojďme společnými silami postavit budky pro naše ptačí přátele. Můžeme si je pak dát na zahrady, stromy v parku či na vlastní balkony. Použijeme pro ně odpadové dřevo a ptákům dáme možnost, aby mezi vámi zahnízdili a vyvedli mladé. Nebo byste raději postavili krmítko? Workshop je určen pro šikovné rodiče s dětmi. Nářadí vám půjčíme.

16.00 - 17.00 💭 DISKUZE

Ptačí sněm s vámi byl celé prázdniny. Někteří si ho oblíbili a hodně z vás se v něm vykoupalo. Pro jiné to byl jen slaměný strašák na VAŠEM náměstí.

Potkejme se s jeho autory, sochařem a architektem Janem Fabiánem, sochařem Matoušem Lipusem a kurátorem současného umění Jiřím Ptáčkem. Popovídáme si o tom, co se vám na Ptačím sněmu líbilo a nelíbilo, proč instalace vypadala zrovna takhle a co je na současném umění ve veřejném prostoru zajímavé - a co už vůbec není. Diskuze se zúčastní i spolek Socionaut, který před rokem na sídlišti Šumava prováděl socio-urbanistický výzkum.

Váš názor je důležitý 🙌🏽 

Právě vy můžete ovlivnit, jak bude projekt Hotspot přežití, který je součástí Ptačího sněmu, v budoucnu vypadat.