Kul.turista Kozácko: Kulturní hostina

Kul.turista se se svým karavanem vydává do regionu.

V rámci naší platformy 28 Houses, která spojuje kulturní domy (a jednu zahradu), máme totiž v regionu skvělé partnery, kteří Kul.turistu pořádají ve svých městech jako součást prvního společného projektu. Kul.turistu tentokrát potkáte v Kozácku.

Kulturní organizace slouží jako ohniska dění v okresech a sousedstvích. Jsou nositeli uměleckého a společenského života města. Na Táborsku se rozhodlo několik organizací podpořit platformu Budějovice 2028, která usiluje o titul Evropské město kultury 2028. A to skrze jejich projekt Kul.turista v Jihočeském kraji.
Pořádá Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Městská knihovna Tábor, Kafe Knihy Jednota, Cesta, Galerie Okraje, Naplaveno Jistebnice a Budějovice 2028.

SOBOTA 13. 5.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR

 • 9:00 - 14:30 ŠifT

Třetí ročník šifrovací hry, která tě zavede do ulic Tábora. Hra je určená pro 2 až 4členné týmy ve věku 14 - 99 let.
Podrobnosti a přihlašování na knihovnatabor.cz

 • 8:00 - 12:00 OTEVŘENÁ KNIHOVNA

Registrace do knihovny dnes zdarma. Výběr knih, CD a LP: představujeme spisovatele, výtvarníky a hudebníky se vztahem k Táboru a táborskému regionu.

 • 8:00 - 12:00 TÁBOR V TÁBOŘE

Výstava prací žáků výtvarného odboru ZUŠ Oskara Nedbala ze třídy Teodora Buzu a Simony Kostlánové.

KAFE & KNIHY JEDNOTA

 • 11:00 - 17:00 KULTURNÍ KARAVAN

Stavte se u karavanu týmu Budějovice 2028, který usiluje o titul Evropského města kultury 2028. Pomozte nám načrtnout pocitovou mapu Tábora. Kde to žije kulturou, kde to dřív žilo kulturou, na jaké místo jste pyšní, kde to nežije a mohlo by. Co byste změnili?

 • 11:00 - 17:00 MAPA TÁBORSKÉHO KUL.TURISTY

Představení mapy nezbytné pro každého správného Kul.turistu.

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR

 • 13:00- 18:00 CAFÉ OSKAR ve foyer

kafe a chlebíčky

 • 13:00 - 18:00 HRDINOVÉ KULTURNÍ PRÁCE

Promítání jedinečného dokumentu mapujícího kulturní aktivity desítky táborských hrdinů, kteří se po roce 1989 zasloužili o rozvoj
společenského dění v našem městě.

 • 14:00 JAK VZNIKLO DIVADLO

Co je divadlo? Jak a proč vznikalo a co si z něj máme vlastně odnést?
Lektorovaný program s Lucií Otradovcovou plný her a aktivit pro celou rodinu, který živým způsobem přiblíží, jak se divadlo v čase vyvíjelo a jaké jsou jeho základní principy. Napodobování pravěkého rituálu, antický chór, středověké náboženské divadlo nebo renesanční fraška v nádherných kulisách. Emoce, improvizace, rozpohybovaný barokní spektákl.
Rezervace na divadlotabor.cz

 • 16:30 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA DIVADLA

Procházka zákulisím a historií jedinečné divadelní budovy s ředitelkou divadla Lindou Rybákovou. Staré a nové, výstavy a klavírní ukázka Nedbalovy tvorby v podání Nely Kropíkové.
Rezervace na divadlotabor.cz

GALERIE OKRAJE

 • 15:00 - 18:00 KAROLÍNA ROSSÍ: SURA

dernisáž výstavy
SURA jako tón, zvuk, vibrace, přenos informace, způsob komunikace. Všechny věci, které vidíme, slyšíme, vnímáme, vibrují. Obrazy
a objekty inspirované súsmem od Karolíny Rossi, absolventky AVU v ateliéru Vladimíra Kokolii.
www.okraje.com

CESTA - Novákova 387
CESTA ft. SVĚTADÍLNA
SPŘÁTELENÍ DVOU PROSTORŮ PRO NEZÁVISLOU KULTURU

 • 19:00 DOORS

Bar, oheň, buřty a co si doneseš.

 • 20:00 GERDA BLANK

Rhys Braddock a Stuart Mills. Novozélandský rock'n'roll přesazený do Brna.

 • 21:00 SINKS

Brno. Noise rock. Nekompromisní instrumentál s perfektním britským přízvukem naservírovaný přesně tak, jak to je.

 • 22:00 OHEŇ HOŘÍ DÁL

Doporučené vstupné 200 Kč.

NEDĚLE 14. 5.

JISTEBNICE MALÉ NÁMĚSTÍ
aneb VÝPRAVA DO MÍSTA, BEZ KTERÉHO BY TÁBOR NEBYL

 • 14:30 ZAHÁJENÍ

Krátké oživení historie se Sašou Tesaříkovou – Jak to bylo se založením města Tábor? Vystoupení dětského sboru ZŠ Jistebnice pod vedením Julie Peškové.

 • 15:00 SOUBOR HOLEKTIV

Novocirkusové představení Letkyně - Pouliční představení, ve kterém zažijete atmosféru prvních aeroplánů.

 • 16:00 OŽIVENÉ MALÉ NÁMĚSTÍ

VERONIKA POZNIAK - koncert ukrajinských lidových písní.
HRA NA KNIHOVNÍKA s táborskou a jistebnickou knihovnou - staň se
knihovníkem nebo knihovnicí. Zapisuj,razítkuj, bal a půjčuj knížky.
URBANISTICKÝ WORKSHOP se studiem Socionaut.
KULTURNÍ KARAVAN týmu Budějovice 2028.
GALERIE VÝHYBKA z Milevska představí své dosavadní projekty
a publikace spjaté s galerií a vytvoří dětskou výhybkářskou dílnu.
OKRAŠLOVACÍ SPOLEK JISTEBNICE.
VILLA VALLILA - chráněná dílna, obchůdek.
VÝROBA ZIN časopisu s Terezou Liškovou.
KAFE KNIHY JEDNOTA.

 • 18:30 SWING BAND TÁBOR

vstupné do klobouku

POZOR! - speciální autobus do Jistebnice
Na nedělní akci vypravujeme společný autobus.
14:00 výjezd z Tábora (nástup před vlakovým nádražím, označení autobusu: „Kulturní hostina“)
17:30 odjezd z Jistebnice