Ženská práce - konference

Konference na téma ženské práce, jejího vnímání i výzev, které před námi stále stojí. Konference zároveň otevírá a problematizuje pozici umělkyň a kulturních aktérek v rámci regionu. 

Ženská práce je pro nás především otázka, nad kterou se chceme zamýšlet a společně o ní diskutovat. Nad stereotypy, které jsou s ní spojené i výzvami, které se před námi v přístupu k práci otevírají. Proto jsme do Českých Budějovic pozvaly hostky, které nás ve svém přístupu k ženské tématice dlouhodobě inspirují. Zároveň je pro nás výzvou přemýšlet nad „ženskou prací“ v souvislosti s kulturou v regionu. Nahlížet podmínky práce a potřeby umělkyň, řemeslnic a kulturních aktérek. Jak v těchto podmínkách fungují? Jak se ženám/jim daří skloubit práci s dalšími rolemi, které chtějí mít nebo které od nich společnost očekává? Jak se ženám/jim daří skloubit s péčí o rodinu nebo dokonce sebepéčí? S jakou podporou nebo překážkami se ve své práci setkávají? To jsou otázky, na které bychom rádi společně hledali odpovědi. 

PROGRAM

10:00 - 10:30 👉🏼 Úvodní slovo – představení projektu womenpedie a ženská práce (Petra Lexová a Anna Hořejší)
10:30 - 12:45 👉🏼 Ženská práce (stávající a nové horizonty)
  • Tereza Stejskalová (kurátorka a výtvarná teoretička)
  • Klára Vlasáková (spisovatelka a publicistka)
  • Šárka Homfray (právnička a publicistka)
  • Adriana Světlíková (ředitelka kulturního networku Nová síť). 
12.45–13.30 👉🏼 Společný oběd (catering)
13:30 - 17:00 👉🏼 Umělkyně a kulturní aktérky v regionu (příběhy, výzvy, potřeby)
  • Kateřina Dobroslava Drahošová (výtvarná umělkyně)
  • Petra Vichrová (malířka a vysokoškolská pedagožka PF JU)
  • Markéta Hrdlička Málková (ředitelka REZI.DANCE Komařice)
  • Olga Žampová  (ředitelka Spolkového domu Slavonice).

Oba bloky uzavře společná diskuze.

Akce se koná v rámci Dnů otevřených ateliérů v Jihočeském kraji.

V DISKUZÍCH SE MŮŽETE TĚŠIT NA: 

Tereza Stejskalová

Kulturní organizátorka, kurátorka, teoretička, máma

Tereza je kulturní organizátorkou, kurátorkou a teoretičkou působící v Praze. Je také matkou dvou dětí a stará se o svou babičku, jejíž věk se blíží stovce.
Je ředitelkou tranzit.cz a spoluzakladatelkou bienále Ve věci umění. V letech 2018-2022 působila jako výzkumná pracovnice a pedagožka na Akademii múzických umění v Praze.
V roce 2017 iniciovala vznik Feministických (uměleckých) institucí, koalice kulturních institucí v České republice a na Slovensku, které fungují na základě etického kodexu. Spolupracovala na výstavách a projektech po celé Evropě.
Publikuje texty v akademických i neakademických časopisech a je editorkou několika publikací. V poslední letech ji zajímá umění na hranici mezi radikální sociální práci a vizuální tvorbou a zabývá se otázkou, jak je umělecké instituce mohou podporovat.

Šárka Homfray

Právnička, místopředsedkyní Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů

Šárka po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy téměř 10 let působila na Ministerstvu dopravy převážně při tvorbě a projednávání legislativy. Od roku 2017 pracuje jako právnička na Odborovém svazu státních orgánů a organizací, kde se věnuje zejména právnímu poradenství v oblasti státní služby a pracovního práva, kolektivního vyjednávání a platového odměňování. V březnu letošního roku byla zvolena II. místopředsedkyní tohoto odborového svazu. Je místopředsedkyní Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů a členkou Women´s Committee Evropské odborové konfederace (ETUC).
Je autorkou mnoha popularizačních textů a komentářů i odborných právnických článků. V roce 2022 vydala soubor feministických esejů nazvaný Proč jsme tak naštvané? a je spoluautorkou podcastu PAY GAP o genderových aspektech světa práce. V současné době dokončuje Genderová studia na FHS UK a na právech píše rigorózní práci na téma šikany na pracovišti. Zajímají ji stereotypy a jejich vliv na náš život a orientuje se rovněž na témata spojená s 4. průmyslovou revolucí a budoucností práce. Je vdaná a má dva syny.

Adriana Světlíková

Ředitelka Nové sítě a festivalu Malá inventura

Světlíková Adriana je ředitelka Nové sítě a festivalu Malá inventura. Působí jako konzultantka, lektorka a mediátorka v oblasti živého umění, spoluiniciovala ceny Česká divadelní DNA, konferenci Culture Get-Together, dále program na podporu rezidenčních tvůrčích pobytů v rámci zemí V4, Czech Dance Showcase Edinburgh a mnoho dalších. Je členkou kulturních grantových komisí a členkou prezidia Českého střediska ITI.
Absolventka FF UK (Kulturologie), vedla divadlo NABLÍZKO, kde byla mimo jiné u zrodu prvních stínových tlumočení do znakového jazyka. Podílela se na několika evropských kulturních projektech. V roce 2021 získala společně s Petrem Polou cenu Divadelních novin za realizaci 19. online i offline ročníku festivalu Malá inventura. Její hlavní pole zájmu je networking v rámci českých regionů a změna společenského klimatu skrze kulturu.

Kateřina Dobroslava Drahošová 

Vizuální umělkyně, máma

Kateřina je současná multimediální umělkyně, která se věnuje především kresbě. Původně pochází ze Šumavy, která v jejím díle i životě hraje důležitou roli. Vystudovala v Ateliéru malby Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. Po absolvování žila a působila nějakou dobu v zahraničí. Poté se usadila v Českých Budějovicích, kde se v současnosti věnuje vlastní tvorbě i pořádání kurzů pro děti. Na debatě se budeme bavit o její dosavadní práci, zahraničních zkušenostech i roli umělkyně–matky. Stejně jako otázce, jak zvládá věnovat se současnému umění v regionu mimo umělecké centrum? 

Petra Vichrová

Umělkyně, pedagožka

Petra je malířka a výtvarná teoretička, která působí na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Ve své volné tvorbě se věnuje hyperrealistické malbě, kterou vystudovala na pražské AVU. Vedle toho přednáší na Katedře výtvarné výchovy PF JU a vede kurzy umění pro veřejnost v rámci vlastní výtvarné školy Vipart. Na debatě budeme diskutovat, jak se jí volnou tvorbu daří skloubit s pedagogickou činností a jak náročné je prostředkovat současné umění mladé generaci v rámci regionu. 

Markéta Hrdlička Málková 

Kurátorka, kul.manažerka, tanečnice a zahradnice

Markéta je ředitelkou a kurátorkou uměleckého rezidenčního domu pro živé umění REZI.DANCE v jihočeských Komařicích. Dlouhodobě se zajímá se o dění na poli současného tance a nezávislé kultury jak na české tak evropské scéně. Studovala současný tanec a divadlo v Norsku a na Novém Zélandu. V roce 2010 založila s kamarádkou kulturní prostor Kredance v Českých Budějovicích, kde vedla i taneční lekce a v roce 2015 se svým manželem Alešem Hrdličkou založili první čistě rezidenční umělecký dům pro živé umění REZI.DANCE, v Komařicích, kde funguje dodnes. 
Je členkou několika grantových komisí a členkou dramaturgické rady ČTP a Nové krve na scéně.  Od roku 2023 je předsedkyní oborové organizace Vize Tance. Na debatě budeme diskutovat, jak náročné je realizovat mezinárodní umělecký program na vesnici, která má dohromady 372 obyvatel? Jak se jí daří otevírat témata spojená se soudobým tancem a komunitním charakterem umění a jaké překážky v naplňování kultury v regionu ve své práci vnímá? 

Olga Žampová 

Ředitelka Spolkového domu Slavonice

Olga je jednou z klíčových osobností, která po dlouhá léta utváří kulturní program v jihočeských Slavonicích. V minulosti byla koordinátorem projektu Graselovy stezky, podílela se na fungování Slavonické renesanční společnosti a téměř deset let stojí v čele místního Spolkového domu. Původně zchátralé stavby, kterou se podařilo díky iniciativě místních nechat zrekonstruovat na dům nominovaný na mezinárodní architektonické ocenění.
Na diskuzi se budeme bavit o tom, jaké je stát v čele kulturní instituce v regionu? Co ve své práci vnímá jako náročné a jak se kulturní dění ve Slavonicích za léta proměnilo?

Těšíme se na vás naviděnou 16. října od 10hod.