Akademie pro živou kulturu

Kultura není hokejový zápas ani gymnastika a spojení „umělecký výkon“ patří do slovníku dinosaurů. Blížíme se k výstupní stanici, tenhle rychlík už nikam nepokračuje. Jak se ve Vaší organizaci prakticky vyrovnáváte se změnami, které přinesla pandemie, válka na Ukrajině, energetická krize? A jaký je v téhle perspektivě příběh vaší organizace? Jaký by mohl být? Úvahy o nových kritériích „nehodnocení“ a udržitelného nerůstu, společné hledání východiska.

„Nerůst – degrowth – décroissance klade důraz na autonomii, pečovatelství, samoorganizaci, občiny, komunity, sdílenou práci, štěstí a pohostinnost. Storytelling je interaktivní, živé umění práce se slovy, které odkrývá obrazy a zapojuje posluchačovu fantazii.“

Jak tyto principy spojit a naplňovat v praxi kulturních organizací? Oddejte se společnému hledání za laskavé péče hostů a lektorek, vypravěčky a zakladatelky tvůrčí skupiny Compagnie Caracol Francine Vidal a Marie Čtveráčkové ze Synth Library Praha a členky akční skupiny Nerůst v kultuře v ČR a

Prostřednictvím diskusí a sdílení příběhů budeme pod jejím vedením navrhovat nové možnosti živé kultury.

Akademie pro živou kulturu je projekt zaměřený na profesní růst organizátorů kulturních, kulturně společenských a komunitních akcí, ať už jednotlivců nebo organizací napříč typy provozu. Je realizován na principu diskusí, kulatých stolů nebo workshopů.

Rezidenční dům Pod Javory REZI.DANCE je držitelem držiteli cen Česká divadelní DNA za mimořádný přínos, rozvoj a počin v oblasti nového divadla 2020-21.

Za projektem stojí Městské kulturní středisko Vodňany s podporou z programu Města Českých Budějovic na kandidaturu Evropské hlavní město kultury 2028 a Jihočeského kraje ve spolupráci s platformou Quo Vadis, kam kráčíš živá kulturo?

FB/meksvodnany, www.meksvodnany.cz

STORYTELLING A PRINCIP NERŮSTU

dílny – diskuse – mentální wellness

Zaměření na nerůst v kultuře, novou kulturní praxi po covidu a v reakci na válku, využití storytellingu v proměnách kulturní praxe a prezentace kulturní produkce.

26. – 28. 8. 2022

rezidenční dům pod Javory REZI.DANCE Komařice

přihlášky a bližší info do 30. června na info@meksvodnany.cz

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

s přihlédnutím k řízení změn, které přináší světová krize a s ohledem na uplatnění principů nerůstu v kulturní praxi 

10. - 12. 11. 2022

Výměník 1, České Budějovice

info o přihláškách již brzy