KOMPAS VZDĚLÁVÁNÍ - ozvěny z workshopů

Konference Kompas vzdělávání přinesla pohledy na aktuální trendy a témata v oblasti vzdělávání, odborné teoretické i praktické příspěvky a příklady dobré praxe.

V rámci konference proběhly praktické workshopy. Na co se zaměřily?

Designové Myšlení v Praxi: Posilování role empatie a kreativity ve vzdělávání.

Workshop Vzájemně si naslouchat v rámci doprovodného programu konference Kompas vzdělávání, vedený Romanem Hřebeckým, nám přinesl nejen inspiraci, ale i konkrétní nástroje pro zlepšení empatie a kreativity.

Workshop jsme začali výzvou: Jak můžeme lépe porozumět potřebám našich žáků? Nástroje designového myšlení a konkrétně metoda Double diamond, nám poskytly odpovědi. První fáze procesu designového myšlení - empatie, nás naučila díky metodám rozhovoru a pozorování lépe porozumět skutečným potřebám našich dětí a hledat kreativní a inovativní řešení, která bychom mohli aplikovat v rámci výuky. 

Workshop nám odkryl metodu designového myšlení - Double diamond, která představuje ucelený, strukturovaný přístup k řešení problémů za pomoci generování kreativních nápadů. Tato metoda poskytuje rámec ve formě dvou "diamantů", kde první diamant zahrnuje fáze Pochopení a Definice, a druhý diamant se zaměřuje na Vytváření a Dodání.

Tato metoda umožňuje umělcům a designérům postupovat od obecného pochopení problému k jeho konkrétnímu řešení. První fáze podporuje hlubší porozumění potřebám a perspektivám uživatelů, zatímco druhá fáze se soustředí na vytváření a testování konkrétních nápadů. Metoda umožňuje rozšiřování možných řešení a následně jejich vyhodnocení, čímž podporuje kreativitu a koncentraci na klíčové myšlenky. Double Diamond metoda umožňuje efektivní přechod od problému k realizaci, přičemž každá fáze je pečlivě strukturována s cílem dosáhnout inovativních a udržitelných výsledků.

Závěrečný workshop Vzájemně si naslouchat nejenže otevřel dveře diskusi a novým metodám, ale posílil i povědomí o důležitosti role empatie a kreativního myšlení ve vzdělávání. Účastníci opustili místnost s novým pohledem na formování budoucnosti vzdělávání skrze lepší komunikaci a inovativní výukové přístupy.

Designové myšlení a platforma Kreativní mysli.

Ve vizi platformy Kreativní mysli vidíme učitele a umělce jako klíčové tvůrce podnětů a zdroj inspirace pro své žáky. Ti pak mají jedinečnou možnost plně rozvíjet svou kreativitu a potenciál při řešení aktuálních a komplexních témat.

Metody a formy uměleckého a designového myšlení vidíme jako cesty k lepšímu vzdělávání. Platforma Kreativní mysli proto obsahuje projekt studia Prototyp, což je moderní tvůrčí prostor, v němž se využívají inovativní vzdělávací formáty a metody, které mají za cíl naučit nás být designéry a tvůrci nejen vlastních kreativních projektů, ale i životů, společnosti a budoucnosti.

V naší vizi platformy Kreativní mysli se setkává vášeň pro umění a touha po vzdělání. Chceme, aby platforma byla místem, kde každý jednotlivec může objevit a rozvíjet svou kreativitu, své kompetence a dovednosti a aktivně přispívat k formování pozitivní a inovativní společnosti.


Imaginací k propojení - ohlédnutí za workshopem s Kristýnou Hrubanou z týmu Futuropolis a NaZemi

Mezi inspirační zdroje metody Futuropolis patří kritická pedagogika Paula Freireho, systémové myšlení nebo například metoda promýšlení budoucnosti. Metodickou podporu pro uchopení této kombinace přístupů nabízí lektorům*kám tzv. spirála kritické pedagogiky, která současně zasazuje kritickou pedagogiku P. Freire do aktuálního kontextu. 

Imaginace je v metodě Futuropolis důležitá zejména proto, že pomáhá nebo vůbec dovoluje lidem představovat si věci jinak. „Pro Freireho je imaginace spojena s problémem, který chceme řešit. Imaginujeme svět bez problému a přemýšlíme o tom, jak by mohl vypadat, pokud bychom ho vyřešili. Toto přemýšlení nás vede k vytváření nových nápadů a k nalézání způsobů, jak problém řešit,“ popisuje tým Futuropolis na svém webu. 

Během workshopu s Kristýnou Hrubanovou jsem si čistě pro sebe imaginaci specifikovala jako odvahu otevřít se problému a hledat konkrétní kroky k nalezení jeho řešení. Workshopu se zúčastnili hlavně lektoři*rky z kulturních institucí.

Hlavní téma bylo ŠKOLA. Během úvodní debaty jsme hledali odpověď na otázku Co nás štve, abychom dospěli ke společnému problému, kdy nás nejvíc štvou bariéry, které vznikají na různých úrovních současné školy.

V dalších částech workshopu jsme ve skupinách pracovali s plakátem Škola od Marie Lukáčové. Zkuste to jako my a odpovězte si sami pro sebe na následující otázky: Co vidíte?, Co to ve vás vyvolává?, Jak je to spojené s vámi?, Jakou změnu byste si přáli vidět?

„Když chceme mluvit o tématech, které se nás týkají, potřebujeme často impuls pro společnou diskuzi, “
vysvětluje Kristýna.

Abychom zvládli lépe přejít od popisování problému k promýšlení různých možností jeho řešení pokračovali jsme v diskuzi nad stejným, ale černobílým plakátem bez postav a bez děje. Pouze tři rostliny vyrůstající z budovy a představující tři možné cesty proměny současné školy. Jaké vzdělávání bychom si přáli vidět? Po čem toužíme? 

Jedna ze skupin složená z lektorů*ek dvou jihočeských kulturních institucí zasela do školní budovy malinké semínko kultury, které prorůstá celým vzdělávacím systémem. Cíl vidí tam, kde kulturní instituce spolupracují, proplétají se celým vzděláváním, kde v podstatě kultura a vzdělávání roste společně. 

Nasaďme systémové brýle a pojďme ven!

V rámci konference Kompas vzdělávání proběhl také pilotní workshop Nasaďme systémové brýle a pojďme ven! ve spolupráci lektorů z brněnské organizace NaZemi, Kristýnou Hrubanovou a Martinem Jestřábkem, a Česko-anglickým gymnáziem.