Kul.turista Kozácko: Kulturní hostina

Kulturní organizace slouží jako ohniska dění v okresech a sousedstvích. Jsou nositeli uměleckého a společenského života města. Na Táborsku se rozhodlo několik organizací podpořit kandidaturu Budějovice 2028, která usiluje o titul Evropské hlavní město kultury 2028. A to skrze Kul.turistu v Jihočeském kraji.
Kul.turistu v Kozácku organizovalo Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Městská knihovna Tábor, Kafe Knihy Jednota, Cesta, Galerie Okraje, Naplaveno Jistebnice a Budějovice 2028.

V sobotu se návštěvníkům otevřela Městská knihovna Tábor. Přichystán byl třetí ročník šifrovací hry ulicemi Tábora, výstava prací žáků ZUŠ Oskara Nedbala nebo prohlídka knihovny.

Před Kafe Knihy Jednota jsme zaparkovali Kul.turistický karavan týmu Budějovice 2028. U něj mohli místní vyplnit pocotovou mapu Tábora. Ptali jsme se jich, kde to podle nich žije kulturou, kde to dřív žilo kulturou, na jaké místo jsou pyšní, kde to nežije a mohlo by. 

Do programu se zapojilo i Divadlo Oskara Nedbala Tábor. Celé odpoledne mohli návštěvníci ochutnat chlebíčky v Café Oskar ve foyer nebo shlédnout jedinečný dokument mapující kulturní aktivity desítky táborských hrdinů, kteří se po roce 1989 zasloužili o rozvoj
společenského dění v našem městě. 

Co je divadlo? Jak a proč vznikalo a co si z něj máme vlastně odnést?
Lektorovaný program s Lucií Otradovcovou plný her a aktivit pro celou rodinu, který živým způsobem přiblíží, jak se divadlo v čase vyvíjelo a jaké jsou jeho základní principy. Napodobování pravěkého rituálu, antický chór, středověké náboženské divadlo nebo renesanční fraška v nádherných kulisách. Emoce, improvizace, rozpohybovaný barokní spektákl.

Program prokračoval komentovanou prohlídkou divadla. Procházka zákulisím a historií jedinečné divadelní budovy s ředitelkou divadla Lindou Rybákovou. Staré a nové, výstavy a klavírní ukázka Nedbalovy tvorby v podání Nely Kropíkové.

Jedinečnou dernisáž výstavy Karolíny Rossí v rámci Kul.turisty uspořádala Galerie Okraje. SURA jako tón, zvuk, vibrace, přenos informace, způsob komunikace. Všechny věci, které vidíme, slyšíme, vnímáme, vibrují. Obrazy
a objekty inspirované súsmem od Karolíny Rossi, absolventky AVU v ateliéru Vladimíra Kokolii.

Den jsme zakončili s prostoru pro nezávislou kulturu Cesta. Bar, oheň, buřty a koncerty skvělých kapel - Doors, Gerda Blank, Sinks.

V neděli jsme se přesunuli do Jistebnice. Program zahájilo vystoupení dětského sboru ZŠ Jistebnice, pokračoval vystoupením novocirkusového souboru Holektiv s představením Letkyně, koncertem ukrajinských lidových písní a bohatým doprovodným programem. Nechyběl zde urbanistický workshop pod vedením studia Socionaut, tým Budějovice 2028 s pocitovou mapou, Galerie Výhybka z Milevska, okrašlovací spolek Jistebnice, chráněná dílna a obchůdek VILLA VALLILA, výroba ZIN časopisu s Terezou Liškovou a táborské Kafe Knihy Jednota. Den zakončil koncert Swing Bandu Tábor

Děkujeme všem organizátorům a návštěvníkům

Foto: Vladimír Batysta