Design projektů - inovace stávajících projektů

Odborné workshopy zaměřené jak na další rozvoj a inovace stávajících projektů, tak na akceleraci nových projektových záměrů. V rámci těchto workshopů si tak zájemci budou moci za asistence Romana Hřebeckého rozvinout své projekty a následně na jejich realizaci žádat o podporu v rámci této speciální grantové výzvy. Otevřeny jsou pro českobudějovické i jihočeské projekty. Kapacita je vždy 8 - 10 projektů.

Realizovano: 3. 1. 2022 a 28. 1. 2022

Dvoudenní intenzivní workshop pro ty, kteří chtějí inovovat a rozvinout svůj běžící projekt, a rozvoj chtějí mít řízený postavený na bezpečných menších krocích:

  • Vycházející z reálných vstupů.
  • Konfrontovaný s potřebami cílové skupiny a s možnostmi rozpočtu a dalších zdrojů.
  • Metodicky bude vycházet z principů design thinking a změnového řízení.

Sdílet