Věda pro společnost - diskuze

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českými Budějovicemi - Evropským hlavním městem kultury 2028 pořádá panelovou diskusi pro širokou veřejnost o úloze přírodních a humanitních věd, o komunikaci environmentálních hrozeb, ztrátě biodiverzity a klimatické změně.

26. října 2023 od 18 hodin

Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích není lhostejná udržitelná budoucnost naší planety a společenská odpovědnost je pro ni jednou z priorit. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity se proto nyní rozhodla uspořádat panelovou diskusi s názvem „Věda pro společnost“, k níž pozvala do Českých Budějovic odborníky nejen z různých oborů přírodních věd, ale také těch humanitních.

Panelovou diskuzi bude moderovat:

  • Anna Hořejší, kreativní ředitelka České Budějovice 2028
  • prof. Jaroslav Vrba, vedoucí Katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Panelová diskuse se uskuteční:

„Hlavním cílem naší diskuse je podnítit dialog mezi odborníky a veřejností ohledně otázek týkajících se vědy a její role ve společnosti. Diskutovat budeme o aktuálních výzvách, jimž jako společnost čelíme v každodenním životě. Panelisté budou mít možnost sdílet své znalosti a zkušenosti týkající se komunikace environmentálních hrozeb, ochrany biodiverzity a opatření ke zmírnění klimatických změn.“
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. vedoucí Katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se zavázala k podpoře vědeckého výzkumu a vzdělání, jež přispívají k lepšímu porozumění naší planetě a k ochraně životního prostředí. Diskuse "Věda pro společnost" je způsobem, jak více zapojit společnost do těchto důležitých otázek a nabídnout platformu pro vzájemný dialog mezi odborníky a veřejností. 

Panelová diskuse je také jednou z prvních aktivit, kterou Jihočeská univerzita realizuje ve spolupráci s Českými Budějovicemi – Evropským hlavní městem kultury 2028.

„Koncept (PERMA)KULTURY, se kterým České Budějovice titul EHMK získaly, v sobě spojuje environmentální, sociální a ekonomickou udržitelnost s kreativitou. Je tedy skvělým nástrojem pro dlouhodobě udržitelný rozvoj města skrze umělecké a kulturní projekty. Pro jeho realizaci je pro nás klíčové partnerství s Jihočeskou univerzitou, ale také například s Biologickým centrem AV ČR. Díky těmto institucím vytváří EHMK prostor pro oboustranně přínosnou mezioborovou spolupráci. Právě o tom, jaký přínos může mít spojení vědy a umění, bude mluvit v rámci panelové debaty Klára Peloušková, vedoucí mezioborové umělecko-výzkumné platformy Planeta B na pražské UMPRUM.
Anna Hořejší kreativní ředitelka České Budějovice 2028

Více o platformě Planeta B z pražské UMPRUM se dozvíte ZDE

PANELISTÉ

Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D.

Absolventem Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pracuje v Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR, v. v. i., jako vedoucí laboratoře ekologie lesa a oddělení biodiverzity a ochrany přírody. Je entomologem a ekologem zaměřeným na ochranu přírodní rozmanitosti, její praktické rozměry a podoby, a to především v lesích. 

Mgr. Michal Hořejší, Ph.D.

Absolvent oboru český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se kritickou analýzou diskurzu, především s ohledem na distribuci významů jakožto prostředku nabývání a udržování moci. V roce 2022 publikoval knihu Politika lesa, debata o Národním parku Šumava v letech 1991–2010, v níž se věnuje vztahu regionálních environmentálních témat a identitních politik. 

doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.

Půdní biolog a ekolog, specialista na půdní roztoče i na ekologii obnovy ekosystémů. Environmentální politiku ovlivňoval a spoluvytvářel z nejrůznějších pohledů – jako vědec a pracovník AV ČR, jako inspektor ČIŽP, ale také jako ministr a náměstek MŽP i jako vysoce postavený úředník reprezentující Česko v Evropské komisi. Svoji odbornost i široké zkušenosti z oblasti politiky životního prostředí se snaží komunikovat jako VŠ učitel, i jako popularizátor a filmový dokumentarista. V současnosti je poradcem pro životní prostředí prezidenta republiky a poradcem ministra životního prostředí a zmocněnec vlády ČR pro mezinárodní vyjednávání v oblasti ochrany přírody a ekosystémů. 

Mgr. Klára Peloušková

Působí na Katedře teorie dějin a umění na UMPRUM v Praze, kde přednáší teorii designu a vede mezioborovou umělecko-výzkumnou platformu Planeta B. Ve svém výzkumu se zabývá možnostmi uplatnění designérské praxe v kontextu strategického plánování v době klimatické změny. 

JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2020 je členkou týmu Centra pro klimatické právo a udržitelnost v Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. Předtím působila jako odborná asistentka na Katedře práva životního prostředí PF UK a také v legislativním odboru MŽP. V současnosti se věnuje také právní praxi a působí jako neuvolněná místostarostka malé obce v Královéhradeckém kraji. 

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.

Pracuje od roku 1986 v Českém hydrometeorologickém ústavu jako klimatolog, v letech 2003–2011 jako náměstek ředitele. Je expertem Světové meteorologické organizace (WMO) pro klimatologické databáze a výměnu dat o klimatu. Je také spoluautorem české klimatologické aplikace CLIDATA, jež je ve spolupráci s WMO používána ve více než 30 meteorologických službách po celém světě. Od roku 2014 zastupuje Česko v Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC). Je šéfredaktor českých Meteorologických zpráv. 

Kristina Zindulková, MSc.

Analytička klimatického týmu v Asociaci pro mezinárodní otázky. Zabývá se otázkou, jak dekarbonizovat českou ekonomiku, a přitom zamezit negativním sociálním dopadům, ať už v uhelných regionech nebo domácnostech zranitelných energetickou chudobou. V rámci studia ekologické ekonomie zkoumá vztah mezi ekonomií a udržitelností. 

Těšíme se naviděnou 26. října 2023 od 18 hodin.