Eva Fichtnerová

Eva Fichtnerová o sobě říká, že je kosmopolita. Od mládí jezdí ráda po světě a poznává jiné kraje, lidi, historické památky, přírodní krásy a místní gastronomii. Baví ji objevovat kulturní odlišnosti různých národů. Ve svém volném čase se proto vedle rodiny, zahrádky a četby, věnuje především cestování. Posledních více než 10 let svého pracovního nasazení věnovala projektům a zahraničním vztahům; pracovala jako projektová manažerka OP VK na Krajském úřadu Jihočeského kraje, později na rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako institucionální koordinátorka programu Erasmus+, reprezentovala JU v zahraničí. Projekt Euraxess byl pro ni podnětem k výzkumu a vědeckým článkům na téma integrace zahraničních vědců a akademiků na vysokých školách v ČR, ve funkci tajemnice Ekonomické fakulty JU se zabývala finančním řízením projektů. Protože má ráda výzvy, rozhodla se podpořit iniciativu týmu mladých kreativních lidí a zapojila se s nimi do kandidatury Českých Budějovic na titul Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Její vizí jsou České Budějovice jako všemi oblíbená a přitažlivá kulturní metropole a „permakultura“ jako všudypřítomný prvek a nezbytný standard života na jihu Čech.