Grantová výzva 2023

I ve 2. kole kandidatury na Evropské hlavní město kultury zveřejňuje Město České Budějovice dotační program na podporu projektů pro rok 2023. 

Cílem je zapojit lokální kulturní aktéry a jejich tvorbu do kandidatury. Podpořen bude rozvoj stávajících kulturních aktivit, ale i nastartování nových projektů, které přispějí k úspěchu kandidatury i samotného titulárního roku. Vypsána jsou tři specifická opatření – všechny v souladu s novou kulturní strategií města i samotnou přihláškou na Evropské hlavní město kultury.

Celková alokace dotačního programu na rok 2023 je 700 000 Kč.

  • Opatření č. 1 - Budování kapacit kulturních aktérů

    • Opatření zaměřené na rozvoj schopností a zkušeností pro realizaci kulturních projektů.
  • Opatření č. 2 - Evropská mobilita a spolupráce

    • Vychází z potřeby rozvíjet mezinárodní partnerství městských kulturních aktérů.
  • Opatření č. 3 - Přístupnost kulturního a uměleckého obsahu

    • Podpora zpřístupňování kulturní produkce novému publiku (včetně publika se specifickými potřebami), odstraňování stávajících bariér v rámci kulturní produkce, ve fyzickém prostoru, nebo komunikaci.

Opět je možné žádat i na projekty podpořené z jiných dotačních titulů města. Minimálně část podpořeného projektu se musí konat na území města. O grant se mohou ucházet fyzické osoby, právnické osoby, podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. 

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

Zúčastněte se on-line konzultace v pondělí 16. 1. od 16.45 do 17.45 na odkazu zde

PODKLADY K ŽÁDOSTI 

KE STAŽENÍ ZDE

Lhůta pro podávání žádostí bude od 7. 1. 2023 do 31. 1. 2023.

INFORMAČNÍ PREZENTACE Z ONLINE SEMINÁŘE

KE STAŽENÍ ZDE