Jaké jsou příležitosti titulu EHMK? Na fóru v Kaunasu zástupci Budějovic sdíleli zkušenosti mezi jednotlivými titulárními městy a evropskými experty

V roce 2022 hostil Evropské hlavní město kultury (EHMK) litevský Kaunas. Práci místního týmu a kulturních organizací sledujeme dlouhodobě. A nejsme sami – to, jakým způsobem Kaunas realizoval titul EHMK, je obecně považováno za výjimečný úspěch. Nejinspirativnější je pro nás zaměření se na zapojování obyvatel a snaha o dlouhodobý dopad na každodenní životy lidí skrze kulturu. 

Proto jsme letos v září vyrazili už podruhé na jejich European capital of Culture Forum. Cílem fóra bylo sedmiletou cestu Kaunasu symbolicky uzavřít a zrekapitulovat. Debatovalo se o prokazatelných vlivech titulu na město i celou zemi, ale i tom, jak po roce 2022 pokračovat a zúročit nové zkušenosti. 

Do Budějovic si zpátky vezeme konkrétní tipy pro naše naplánované projekty zaměřené na práci s dobrovolníky, podporu komunit skrze umělecké a kulturní projekty, rozvoj kapacit a dovedností kulturního sektoru nebo aktivní zapojení mladých lidí do tvorby vlastních kulturních projektů. To vše s příslibem další spolupráce a sdílení zkušeností, které Budějovicím na cestě za rokem 2028 pomohou.

Od dočasného k současnému hlavnímu městu - příběh Kaunasu 2022 

Kaunas je s téměř 300 000 obyvateli druhým největším litevským městem. Už v přihlášce pracoval se sloganem “from temporary to contemporary capital” (od dočasného k současnému hlavnímu městu), který odkazoval k období, kdy byl Kaunas v první polovině 20. století dočasně hlavním městem Litvy. A právě skrze titul EHMK se stal městem současného umění a kultury.

I přes komplikace způsobené covidem se program rozvíjel už před rokem 2022. V samotném titulárním roce proběhlo 40 festivalů, přes 60 výstav, více než 250 akcí performativního umění a také 250 koncertů.

Projekty se ve velké míře zaměřovaly na sociální dopad, proměnu prostředí, myšlení a posílení vztahů mezi obyvateli a mezi kulturní scénou. Co o průběhu příprav říká samotný tým Kaunas 2022?

"Většinu času, nápadů a finančních zdrojů jsme využívali pro to, abychom co nejvíce lidí sblížili  s kulturou. EHMK je i vzdělávací projekt – stovky kulturních profesionálů, nadšenců a zástupců mladé generace získaly  zkušenosti a dovednosti, které zajistí pokračování projektu a lepší budoucnost pro celý region."

Zmiňované dopady se během celého fóra prezentovaly mimo jiné v podobě příběhů konkrétních lidí a organizací, kteří mohou do budoucna na svých zkušenostech dál stavět.

Příběhy jsou shromážděné v závěrečné publikaci Body of Evidence pokrývající roky 2017–2023 (dostupná v angličtině zde), kterou dal dohromady tým Kaunasu 2022. Od začátku do konce byli v týmu ti samí lidé, kteří celou kandidaturu iniciovali, což není v rámci EHMK obvyklé. Jejich reflexe celé cesty je proto inspirativní. 

Organizace Kaunas 2022 jako taková momentálně končí, ale vybrané projekty budou pokračovat v rámci existujících nebo nově založených kulturních institucí.

European Capital of Culture forum jako zdroj inspirace

ECoC forum pořádal kaunaský tým už po šesté jako příležitost pro sdílení zkušeností mezi jednotlivými EHMK městy, evropskými experty, místními kulturními profesionály a zástupci města i regionu. EHMK je jedinečná zkušenost a akce jako toto fórum jsou proto nesmírně cennou příležitostí zjistit, jaké zkušenosti mají jinde, sdílet dobrou praxi a načerpat inspiraci.

V úvodní den fóra proběhly přednášky představitelů týmu a také nejvyšších politických a kulturních institucí v Kaunasu a Litvě. O závěrech z výzkumu a dopadech hovořil externí posuzovatel, na místě byli sociologové nebo i představitelé EU panelu (tedy porotci, kteří rozhodovali i o výhře Budějovic) a zástupce Evropské komise.

Druhý den navázaly přednášky a workshopy na témata, která jsou pro nás při realizaci EHMK naprosto klíčová. Která to jsou?

Dobrovolnictví

Kaunas mobilizoval své obyvatele a zapojil přes 1 500 lidí jako pravidelné dobrovolníky, kteří pomáhali s realizací velkých festivalů i malých komunitních akcí. I Budějovice mají v plánu posilovat dobrovolnictví v kultuře, které může nabídnout kromě smysluplně stráveného času také nová přátelství nebo nové dovednosti a zápal pro kulturu. A to třeba až do takové míry, že se z nadšených dobrovolníků postupně stanou profesionálové v kultuře. Někteří účastníci se do dobrovolnictví zamilovali natolik, že si založili vlastní dobrovolnickou organizaci s názvem Kulturistai (Kulturisté – podobnost čistě náhodná!), která bude se svojí činností pokračovat dál. 

Domů si odvážíme knihu s názvem Metodologie pro dobrovolnický program, která nám pomůže postupně dobrovolnický program vybudovat a věnovat všem, kteří se do programu zapojí, náležitou péči a starat se o jejich rozvoj. První dobrovolnické příležitosti otevřeme už v roce 2024. EHMK vnímáme jako příležitost podpořit dobrovolnictví jako takové – i mimo kulturní oblast –  na čemž už od období kandidatury spolupracujeme s jihočeskou sítí organizací sociálního sektoru, které s dobrovolníky dlouhodobě pracují.

Práce s komunitami

Kulturu ve městě tvoříme všichni – odehrává se a může se odehrávat i mimo zdi divadel, muzeí nebo knihoven. V Kaunasu proto od začátku vytvářeli příležitosti pro obyvatele, aby se sami zapojili a tvořili vlastní kulturní a komunitní akce v rámci EHMK. Jedním z příkladů, ze kterého se podařilo v rámci cesty za tituálrním rokem vytvořit tradici, je tzv. Courtyard festival. V roce 2022 vyvrcholil velkou slavností, při které se tisíce obyvatel mohly sejít u 700 stolů na dlouhé třídě Laisvės, kde proběhlo přes 70 kulturních vystoupení. Další akce se  po celou dobu realizace titulu odehrávaly jak ve městě (kde je měli na starosti jednotliví koordinátoři), tak v regionu (kde spadaly pod kulturní instituce; obdobně bude v regionu fungovat síť kulturních prostor “28 HOUSES” v rámci našeho EHMK). 

Nešlo ale jen o festivaly. Dlouhodobý dopad na samotné komunity měl program, který se zaměřoval na vzdělávání. V rámci něj mohli jednotliví koordinátoři nebo zástupci kulturních institucí získat nové zkušenosti s komunitními projekty skrze učení se, vzájemným sdílením nebo testováním akcí v malém měřítku za podpory mentorů. 

Podobný program bude v Budějovicích v rámci EHMK spuštěn také v návaznosti na Kul.turistu a zapojování veřejnosti do kultury. Proto nás potěšily poznatky workshopu a další získaná metodika, ze kterých budeme při práci s komunitami čerpat. 

Na zapojení obyvatel do uměleckých projektů se zaměřuje také platforma a projekt Magic Carpets, který je s Kaunasem úzce spjatý. Vede ji totiž Neringa Kulik, ředitelka Kaunaského Bienále, které jsme měli možnost navštívit a setkat se s ní i kurátorem Lewisem Biggsem. 

Budějovice se k Magic Carpets připojily už v rámci kandidatury a v dalších letech díky tomu budeme zvát do jižních Čech umělce ze zahraničí, se kterými budou pracovat mladí kurátoři. Propojí se s komunitami a začnou společně vyvíjet projekty, které se budou zaměřovat na wellbeing, větší přístupnost kultury, kulturní aktivismus nebo participaci.

Propojení Kaunasu s Budějovickým Majálesem

Workshop vedly členky týmu, které se samy v minulosti během středoškolského studia zapojily do programu “Kaunas Challenge”, v rámci kterého jim a jejich vrstevníkům byla poskytnutá podpora pro rozvoj vlastních kulturních projektů. Bylo inspirativní vidět, jak reflektují svou cestu a mluví o tom, že díky EHMK získaly v životě příležitost vyzkoušet si práci v kultuře, která se stala jejich povoláním a životním posláním. Už v rámci kandidatury jsme byli ve spojení s účastníky Kaunas Challenge, kteří jako jeden z jejich výstupů pořádali mezinárodní festival elektronické hudby Audra festival. Protože festival pokračuje dál jako jeden z “odkazů” kaunaského EHMK, plánujeme spolupráci s Budějovickým Majálesem. Jeho členové se s mladými kulturními promotéry z Kaunasu (a z dalších Evropským hlavních měst kultury) měli možnost už také setkat na mezinárodním projektu Erasmus+ ve francouzském Rouenu, které usiluje o titul EHMK 2028 ve Francii. Na základě toho vzniká v současnosti síť, které se Budějovický Majáles stane součástí, a která bude spojovat mladé kulturní organizátory z Evropy a pomáhat jim s profesním růstem třeba i skrze pořádání společných kulturních akcí.

Práce s publikem a téma přístupnosti kulturní produkce

Svou přednášku měla na fóru také Agata Etmanowicz z organizace Impact Audience, která se s kaunaským týmem a kulturními organizacemi v posledních letech zaměřovala na rozvoj jejich práce s publikem a na to navázaných strategií a zvyšování přístupnosti kulturní produkce. Zapojené organizace kromě nových zkušeností, které zúročily například při přípravě nových mezinárodních projektů, ocenily také to, že se díky společně strávenému času a práci více propojily a spolupracují od té doby na programech a společně se setkávají a koordinují. To se odráží třeba v pravidelném “Kulturním trhu” probíhajícím před začátkem sezony v Kaunasu ve veřejném prostoru, kde instituce představují svůj program veřejnosti. 

Agata s námi pracovala už během kandidatury a setkala se s kulturními organizacemi ve městě i kraji, abychom na míru pro Budějovice a Jihočeský kraj připravili základní obrysy programu  rozvoje našich kapacit a dovedností. První účastníci by programem měli projít už příští rok. Na základě toho pak rozvinou svou práci s veřejností, oblast marketingu, plánování i vyhodnocování své práce nebo fundraising. Součástí budou také výjezdy do zahraničí a možnost získat finance na rozvoj mezinárodních kulturních akcí pro obyvatele i návštěvníky města a kraje.

Závěrem

Fórum bylo kromě praktických informací také plné emocí všech, kteří se ohlíželi zpět za sedmi lety intenzivní práce. Těch sedm let bylo plné kulturních a uměleckých zážitků. Budějovice jsou na samotném počátku této cesty. Díky fóru jsme si znovu uvědomili, že to, jak se za ní budeme jednoho dne ohlížet, závisí na tom, jak se k ní postavíme my všichni: nejenom my jako realizační tým spolu s politickou reprezentací, ale jak tuto příležitost otevřeme k získání nových zážitků a zkušeností pro co největší počet kulturních organizací, komunit, institucí, obyvatel.

Bereme to jako závazek. A jsme rádi, že máme v Evropě tak inspirativní příklady a přátele, od kterých se můžeme učit - jako je tým Kaunasu 2022.