Přijďte na vlastní kůži zažít, jaké to je, být součástí (PERMA)KULTURNÍHO prostředí. Budějovice 2028 pořádají programovou konferenci

Finalisté soutěže na Evropské hlavní město kultury - České Budějovice - pořádají programovou konferenci, na které tým Budějovice 2028 podrobně představí koncept úspěšné přihlášky (Bid Booku). Ta vychází právě z permakultury, jejích principů a aplikace na kulturu a městské plánování. 

V rámci fóra vystoupí se svým příspěvkem například Petr Peřinka (ředitel organizace Kreativní Praha), který rozebere potenciál permakulturního konceptu pro evropskou kulturní síť, další příspěvek s názvem Kultura vztahů, přednese Alice Koubová (Národní institut SYRI a Filosofický ústav AV ČR) nebo mezinárodní hostka Agata Etmanowicz (ředitelka Impact Foundation Poland). Etmanowicz spolupracovala na strategiích práce s publikem s řadou EHMK (například Kaunas 2022 nebo aktuálně Trenčín 2026). Fórum oslovuje zástupce institucí celého jihočeského kraje (účast potvrdila například Paměť národa Jižní Čechy, Sladovna Písek, Jihočeské divadlo, Kulturní Plantáž Blatná nebo Krafferova zahrada), které tímto přípravný tým Budějovice 2028 zve k zapojení se do příprav přihlášky do druhého kola.

Tato konference je pro nás dalším dílem do skládačky společné přípravy přihlášky EHMK. Skrze kulturní program propojujeme jednotlivce, instituce a krajinu. Fórum představí, co to pro nás znamená v teorii i praxi. Protože permakultura, stejně jako kandidatura, zasahuje do mnoha oblastí našeho života.
vysvětluje koncept fóra kreativní ředitelka kandidatury Budějovice 2028 Anna Hořejší.

Přijďte na vlastní kůži zažít, co to je (perma)kulturní prostředí. Odborníci vás provedou od základů pojmu (reflexe současného stavu české krajiny, představení konceptu permakultury a jeho principů) až po aplikaci permakultury na vzdělávání a kulturu. Právě s aplikací na oblast vzdělávání má zkušenost lokální environmentální nezisková organizace Cassiopeia, která se už v roce 2015 zapojila do mezinárodního projektu Children in permaculture. Řeč bude i o permakulturních vztazích, které podporují resilienci (odolnost) společnosti. Fórum završíme workshopem, který převede (perma)kulturní teorie do praxe. Tímto originálním přístupem můžeme inspirovat celou Evropu.

Proč koncept (perma)kultury?

Kandidaturu Budějovice 2028 rámuje koncept (PERMA)KULTURY, jehož základními pilíři jsou péče o lidi, péče o životní prostředí a péče o vztahy. Umělecký koncept vychází z jedinečnosti Jižních Čech. Náš region je úzce spjatý se zemědělskou krajinou, naše univerzita se zaměřuje na přírodní a zemědělské vědy, ve městě sídlí celoevropsky významné Biologické centrum Akademie věd a nejnavštěvovanější společenskou událostí je Země Živitelka. 

Koncept permakultury zároveň nejlépe pojmenovává prostředí, které kandidaturou vytváříme. Jeho součástí jsou kulturní instituce či jednotlivci, ale také profesionálové působící v oblastech vzdělávání, sociálního sektoru nebo životního prostředí, zástupci veřejného sektoru, neziskových organizací i místní společenství. Ti všichni mají co nabídnout protože společně vytváří pevnou a motivovanou infrastrukturu pro přijetí takové výzvy, jakou je projekt Evropského hlavního města kultury. Permakulturní prostředí je zároveň odolnější a schopné reagovat na výzvy, kterým jako společnost čelíme.

Takové prostředí je zároveň dlouhodobě a ekologicky udržitelné, což je pro koncept kandidatury zásadní. Přestože plánujeme projekt pro rok 2028, naším cílem je zasadit a nechat vyklíčit semínka nápadů a spolupráce (2022–2023), společně kultivovat a nechat vyrůst permakulturní prostředí (2024–2027), v roce 2028 sklidit, co jsme zaseli, následující rok věnovat regeneraci prostředí (2029) – a následně pokračovat v tom, co jsme započali.