Kompas vzdělávání

Konference Kompas vzdělávání přináší pohledy na aktuální trendy a témata v oblasti vzdělávání, odborné teoretické i praktické příspěvky a příklady dobré praxe. Program konference je určen vedení škol a pedagogům ZŠ a SŠ.

KDY: 10. 11. 2023 od 9:30

KDE: Riegrova 51, České Budějovice

Kompas nám ukazuje směr a pomáhá najít správnou cestu k našemu cíli. Jakou cestou by se dále mělo ubírat vzdělávání, aby dokázalo obstát výzvám a problémům, které před ním dnes stojí? Kudy by se mělo dále ubírat vzdělávání, aby dokázalo naše děti co nejlépe připravit na budoucnost?

PROGRAM

Program konference Kompas vzdělávání přináší novinky, trendy, odborné teoretické i praktické příspěvky a příklady dobré praxe.

9:30 - 10:00 Zahájení konference

Zahájení konference a úvodního slova se ujmou: 

 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka Českých Budějovic
 • doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Mrg. Pavel Klíma, náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro školství
 • Ing. Robert Plaga, PhD., politik, vysokoškolský pedagog, ministr školství v letech 2017–2021
10:00 - 12:45 Dopolední blok

 10:00 - 11:30 👉🏼 Prezentace témat náměstka hejtmana pro školství JČK

Příspěvek představí strategie školství včetně kapacit středních škol, digitalizaci přijímacího řízení na SŠ a představí školský portál Jihoskop.

 • Mrg. Pavel Klíma, náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro školství
 • Ing. Robert Plaga, PhD., politik, vysokoškolský pedagog, ministr školství v letech 2017–2021

11:45 - 12:45 👉🏼 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

Příspěvek se zaměří na kompetenční rámec pro pedagogy, studijní programy PF JČU a koncept wellbeingu a jeho význam v kontextu vzdělávání. Vysvětlí, jaký vliv má dobrý fyzický, kognitivní, emocionální, sociální či duchovní stav dětí na kvalitu a efektivitu vzdělávání. Řečníci nabídnou rámcový pohled na situaci v českých školách a detailně se zaměří na situaci v Jihočeském kraji a představí nejnovější výzkumy. 

 • doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
 • doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
 • PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
13:30 - 17:30 Odpolední blok

Odpolední část konference je věnována trendu kreativního učení, jeho roli ve vzdělávání a v programové nabídce kulturních a uměleckých institucí. Umění a kreativita jsou jedním z prostředků, které mohou školám nabídnout nástroje a aktivity pro rozvoj kreativního a systémového myšlení, pro zapojování emocí a smyslů, pro práci s aktuálními společenskými tématy. Řečníci se budou věnovat teoretickým východiskům kreativního učení, obhájí jeho důležitost, přínosy a seznámí s příklady dobré praxe.

13:30 - 14:45 👉🏼 Kreativní učení – teoretická východiska a zkušenosti

Jak mohou vypadat školy pro 21. století? Kreativní učení jako cesta k wellbeingu, rozvoji kreativních návyků mysli a zvyšování kompetencí aktérů kreativního učení.

 • Ing. Dana Pražáková, Ph.D.
 • MgA. Katarína Kalivodová, ArtD.
 • Mgr. Michaela Váchová

15:05 - 15:45 👉🏼 Kreativní učení – teoretická východiska a příklady dobré praxe (druhá část)

Kreativní učení v kontextu programu Českých Budějovic - Evropského hlavního města kultury 2028. Představení platformy pro rozvoj kreativního učení v JČK - koncepce platformy a dlouhodobých plánů, představení konkrétních projektů realizovaných v letech 2023/2024.

 • Mgr. Lucie Barnat
 • Mgr. Lucie Marková
 • Mgr. Tomáš Novotný

16:05 - 17:30 👉🏼  Panelová diskuze - sdílení příkladů dobré praxe, spolupráce škol a uměleckých institucí, role umění a uměleckých institucí v 21. století

Kreativní učení nemusí nutně probíhat jen v budovách škol, naopak vyzdvihuje také propojování formálního a neformálního vzdělávání a spolupráci škol s kulturními a uměleckými institucemi (galerie, muzea, divadla, taneční centra apod.). Co vyžaduje spolupráce kulturní scény a škol? Jak propojit zájmy obou stran? Jak rozvíjet vzájemnou a dlouhodobou spolupráci? Nejen o těchto otázkách bude závěrečný diskuzní panel se zástupci kultury a vzdělávání.

 • MgA. Tereza Dobiášová
 • Ing. Adam Langer
 • MgA. Ondřej Horák (Fuczik)
 • Mgr. Štěpán Kovář
 • Mgr. Jana Rychlíková
 • Mgr. Jiří Krejčí

Počet míst na konferenci Kompas vzdělávání je z kapacitních důvodů omezen, proto se neváhejte včas přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Zúčastněte se i našeho doprovodného programu

Workshopy jsou určeny pro lektory a lektorky z kulturní a umělecké sféry, učitele a učitelky MŠ, ZŠ, SŠ.

 • KDY: pondělí 13. 11. 2023, 15:30 - 17:00
 • KDE: AJG - Wortnerův dům, U Černé věže 22

Nelze zpochybnit roli kreativity a imaginace při hledání cest, jak pracovat se současnými tématy a výzvami. Prohlubme nebo objevme své schopnosti imaginace na workshopu s Kristýnou Hrubanovou z týmu Futuropolis a NaZemi.

 • KDY: úterý 14. 11. 2023, 14:30 - 16:30
 • KDE: Rabenštejnská věž, Panská 207/4

Jak skutečně naslouchat jeden druhému, abychom mohli změnit svůj přístup k tvorbě programu nebo k výuce ve třídách? Workshop designového přemýšlení s Romanem Hřebeckým zaměřený na posílení empatie, schopnosti a ochoty se ptát a slyšet.

Třetí ročník konference Kompas vzdělávání pořádají České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028 ve spolupráci s Jihočeským krajem a Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.