Vernisáž unikátní instalace Ptačí sněm

Na náměstí sídliště Šumava vznikne první část projektu Hotspot přežití s názvem Ptačí sněm. Jedná se o dočasnou architekturu / sochu / komunitní platformu / místo pro vše živé, takový hybridní útvar, který bude tematizovat veřejný prostor, (ne)pohodlí ptáků, hmyzu a vegetace ve městech. 

Jádrem projektu Ptačí sněm je série aktivit, které se po dobu jednoho a půl měsíce (2. poloviny června a července 2023) oživí zanedbané a zapomenuté veřejné prostranství na jednom z budějovických sídlišť prostřednictvím akcí pro obyvatele, ve spolupráci s obyvateli a aktivními institucemi.

Vybrané veřejné prostranství vzniklo v 70. letech minulého století jako obdoba náměstí nově zbudovaného sídliště Vítězný únor (dnes Šumava). Soustředěny na něm byly střediska služeb a spolu s pomníkem Klementa Gottwalda tak bylo manifestací nových životních standardů socialistické společnosti. Během 80. let se stalo rovněž důležitým bodem v životě lidí z přilehlého nového sídliště Máj. Po roce 1989 započal jeho úpadek. Gottwaldův pomník byl odstraněn jako vůbec první režimní monument ve městě. Roli komerčních a kulturních služeb z velké části převzalo nedaleké nákupní centrum s biografem. Současný stav odpovídá této ztracené identitě a roli. Je místem, které místním slouží zejména jako rozlehlý chodník, neláká k posezení či k trávení volného času.

Základnou Ptačího sněmu je společná stavba pod sochaře Matouše Lipuse a sochaře a architekta Jana Fabiána na pomezí mezi vydlážděnou plochou a zelení. Jeho součástí je mimo jiné malé auditorium, které bychom rádi naplnili aktivitami krátkodobými aktivitami: setkáními lidí, workskhopy pro místní děti, krátkými přednáškami apod.

PROČ?

Při rozhovorech s místními obyvateli jsme si povšimli, že jsou si neutěšenosti tohoto prostranství dobře vědomi. Podle jejich slov by s tím rádi něco dělali. Rádi bychom proto s nimi vytvořili jeho „alternativní“ náplň a zkusili navrhnout, co z tohoto místa může udělat náměstí. V horkých letních měsících bychom rádi uspořádali podvečerní akce, které místním přinesou kulturní a společenské aktivity do míst, kde obvykle absentují.

V neposlední řadě je naším cílem posunout povědomí o tom, kdo všechno jsou obyvatelé sídlišť a měst obecně. Nejsou to pouze lidé, ale rovněž zvířata (v našem případě zejména ptáci), hmyz a veškerá zeleň. Rádi bychom s místními probrali, jakými kroky by budoucnu, která města postihne dopady klimatických změn, mohlo být sídliště „snesitelnějším místem“ k životu pro všechny tyto entity.

Domníváme se, že i navzdory krátkodobosti našeho programu můžeme Ptačím sněmem prohloubit zájem místních komunit o podobu veřejného prostoru, společně promyslet možnosti jeho stav ovlivnit vlastními aktivitami a potenciál komunitního života i v tak náročném „terénu“, jakými jsou pověstně „anonymní“ sídlištní aglomerace.

CO?

Před koncem školního roku se soustředíme zejména na aktivity pro děti ze základních škol a předškolního věku. V den ukončení školního roku bychom připravili programy pro rodiče s dětmi. V průběhu července bychom uspořádali další akce, jejichž naplnil nyní konzultujeme s místními, aby co nejlépe vyhovoval jejich představám. Součástí programu se má stát rovněž procházka s básníkem-ornitologem, povídání o hmyzu v městských trávnících, audioprocházka s výtvarnou umělkyní a zejména setkání obyvatel nad tématem, jak by mělo vypadat toto „náměstí“ podle jejich představ. Součástí programu je i sběr a společné projednání návrhů „jména“, které by toto místo po letech zapomnění mohlo nést. Program by měl uzavřít workshop společného stavění ptačích budek z odpadového dřeva.

Akce chceme pořádat ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže, místní pobočkou knihovny a s kulturním centrem Výměník1 jako významnými organizacemi kulturního a komunitního života v této části města. Jejich sociální kontakty a lokální know-how bereme jako důležitý zdroj vzájemného porozumění mezi organizáry (byť jsme Českých Budějovic) a místními.