ČESKÉ BUDĚJOVICE JSOU VE FINÁLE SOUTĚŽE NA EHMK 2028. PŘIHLASTE SVŮJ PROJEKT, STAŇTE SE SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY A POMOZTE MĚSTU TITUL ZÍSKAT!

Česká republika bude v roce 2028 hostit prestižní titul Evropské hlavní město kultury (EHMK). České Budějovice jsou ve finále. Bude právě váš projekt součástí vznikající přihlášky?

Myšlenka EHMK se rozvíjí do roku 1985, kdy tuto vizi kulturní spolupráce evropských států přednesla na půdě Evropského společenství řecká ministryně kultury Melina Mercouri. Vznik iniciativy byl zlomovým milníkem ve vnímání kultury jako pojítka mezi evropskými státy. Nyní pomáhá tento titul kulturnímu i ekonomickému rozvoji evropských měst a celých regionů.

Titulem EHMK se mohlo pyšnit už více než 60 evropských měst, od metropolí po desetitisícová městečka. Titul V České republice zatím získala pouze Praha (2000) a Plzeň (2015), hostilo ho také naše partnerské město Linz (2009). 

Výzva

Staňte se se svým kulturním nebo uměleckým projektem součástí kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Podobná příležitost se v České republice naskytne jednou za 13 let.

Spolek Budějovice 2028 vypisuje Open Call na návrhy uměleckých, kulturních a kulturně vzdělávacích projektů s realizací mezi lety 2024 a 2028, které pomohou městu získat tento prestižní titul. Projekty přispějí ke kulturnímu, sociálnímu či turistickému rozvoji Českých Budějovic a přilehlého jihočeského regionu s dopadem na kulturní rozvoj jak České republiky, tak Evropy.

Jaká je vize kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury?

Ústředním tématem celé kandidatury je pojem (PERMA)KULTURA. Permakultura je původně zemědělský pojem vyjadřující druh dlouhodobého plánování. Jeho cílem je tvořit udržitelný proces, který poskytne dostatek zdrojů a zároveň je neničí. Permakulturní principy lze aplikovat na veškeré lidské jednání, na každou oblast lidské činnosti. Lidé jsou v takovém systému ohleduplní k sobě navzájem i prostředí, ve kterém žijí a tvoří. Permakulturní principy jsou pro nás natolik inspirativní, a zároveň funkční a přirozené, že jsme se je rozhodli převést na oblast kultury - otisknout je do naší přihlášky do soutěže. Zejména v Českých Budějovicích, má tento přístup své opodstatnění. Vizí českobudějovické kandidatury je skrze kulturu propojovat lidi, instituce a krajinu.

Komu je výzva určena?

Výzva je určena zejména umělcům, kurátorům, dramaturgům, producentům, zřizovaným i nezávislým kulturním, vzdělávacím i vědeckým organizacím nebo iniciativám z Českých Budějovic a Jihočeského kraje. Přihlašovat své projekty ale může kdokoliv v Česku i Evropě, kdo se chce podílet na kulturním rozvoji Českých Budějovic a přilehlého jihočeského regionu a přispět k jeho dlouhodobému kulturnímu propojení s Evropou.

Jaké hledáme projekty?

Hledáme kulturní a umělecké projekty, které se stanou součástí přihlášky Českých Budějovic do finálního kola kandidatury na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Tyto projekty by měly mít svůj vrchol v roce 2028, ale příprava, dílčí části a realizace mohou probíhat již po případném zisku titulu. Jestli České Budějovice titul získají se dozvíme na konci června 2023.

Pro představu o možné podobě projektů a seznámení se s naší kandidaturou v prvním kole si prohlédněte náš Bid Book pro 1. kolo –> ZDE

Jak vypadá přihláška pro 2. kolo vítězného města Trenčína si můžete prohlédnout ZDE.

 • Hledáme primárně kulturní a umělecké projekty. Vítáme, pokud mají přesahy do vzdělávání, sociální sféry, inovací v zapojování publika, veřejného prostoru, vědy, environmentu či turismu.

 • Hledáme projekty, které se budou odehrávat zejména na území města České Budějovice, případně v Jihočeském kraji. Dílčí části projektu však mohou probíhat i kdekoliv v České republice, Evropě či ve světě.

 • Hledáme projekty, které vycházejí z lokálního kontextu, ale mají evropskou dimenzi. To znamená, že se věnují současným evropským tématům, zapojují evropské umělce a kulturní aktéry či prohlubují spolupráci mezi příhraničními regiony, které sousedí s Jihočeským krajem.

 • U projektu vítáme, pokud jeho umělecké složky mají přesah do digitálního prostředí a může se do nich zapoji publikum z celého světa.

Témata a cíle projektů

Projekty by měly být v souladu s devíti cíly kandidatury. 

Měly by přispět k vytvoření fungující permakulturní prostředí, které bude inspirovat podobná města napříč celou Evropou. 

CARE 

cíl: Everyone is included 

 • Projekty, které odstraňují bariéry pro zapojení všech
 • Projekty, které se zaměřují na zapojení marginalizovaných skupin jako publika i jako aktivních tvůrců
 • Projekty, které se věnují zpřístupňování umělecké produkce a kulturních institucí

cíl: Strategy in place 

 • Projekty které budují kapacity a schopnosti pro systémový rozvoj kultury ve městě
 • Projekty které posilují strategické řízení kulturních organizací

cíl: Open minded institutions 

 • Projekty, které se zaměřují na proměnu kulturních a veřejných institucí, aby se z nich staly kulturní instituce 21. století, které by měly být více spolupracující, více pečující a navzájem se podporující.

CONNECT 

cíl: Sense of belonging 

 • Projekty, které se věnují našemu hmotnému i nehmotnému kulturnímu dědictví a propojují ho se současnými uměleckými formami
 • Projekty, které vytvářejí nové kulturní dědictví pro budoucí generace
 • Projekty, které se věnují zkoumání našich kořenů, naší identity, tomu, jak se cítíme v místech, kam patříme a co tu po sobě chceme zanechat

cíl: Empowered and healthy civic society 

 • Projekty, které pomáhají vytvářet zdravou, sebevědomou, aktivní, zapojenou a solidární společnost
 • Projekty, které přispívají k politickému uvědomění společnosti skrze kulturu
 • Projekty, které motivují společnost podílet se na věcech veřejných
 • Projekty věnující se fyzickému a duševnímu zdraví

cíl: Different perspective

 • Projekty, které nám pomohou zbavovat se strachu z vnějšího světa, změn a jinakosti
 • Projekty, které nám pomáhají k většímu kulturnímu propojení s Evropou

CREATE / TVOŘIT

cíl: Future (of) co-creation 

 • Projekty, které se věnují novým možnostem mezisektorové spolupráce
 • Projekty, které propojují kulturní a umělecké organizace s výzkumnými a vědeckými organizacemi a inovativně prezentují jejich výstupy.
 • Projekty, které se věnují kreativnímu vzdělávání a otevírají možnost tvořit

cíl: Brave ideas / Odvážné myslet

 • Odvážné projekty, které jsou svou kvalitou světově jedinečné, stále však vycházejí z lokálního kontextu
 • Projekty, které dokáží oslovit zahraniční publikum a motivují ho přijet a stát se součástí
 • Projekty, které si hrají s humorem a nadsázkou a upozorňují jejich prostřednictvím na aktuální společenská témata

cíl: Permaculture mindset / Permakulturní přemýšlení

 • Projekty, které skrze umění a kulturu propojují lidi s institucemi a krajinou
 • Projekty, které mají výraznou environmentální linku

Proces výběru a kritéria hodnocení

Projekty bude hodnotit dramaturgická rada kandidatury, která je složena z Anny Hořejší (kreativní ředitelka kandidatury), Lucie Bílkové (provozní ředitelka a outreach managerka kandidatury), Agaty Etmanowicz (expertka na budování kapacit a rozvoj publika), Lucie Markové (kurátorka se zaměřením na kreativní vzdělávání), Tomáše Ondřeje Pilaře (šéf opery Jihočeského divadla), Rudolfa Samohejla (vizuální umělec) a Matěje Vlašánka (programového managera kandidatury).

 

Z přihlášených vybereme maximálně 10 projektů, které budou následně ve spolupráci s dramaturgickou radou dopracovány pro potřeby Bid Booku.

Dramaturgická rada při výběru projektů bude posuzovat zejména:

 1. naplnění jednoho z cílů kandidatury
 2. umělecká kvalita
 3. lokální kontext projektu
 4. evropská dimenze projektu
 5. zkušenost navrhovatele a partnerů projektu s realizací obdobných projektů
 6. zapojení veřejnosti do tvorby projektu
 7. přístupnost projektu
 8. digitální vrstva projektu
 9. možnosti financování projektu z mezinárodních fondů
 10. realizovatelnost projektu a jeho udržitelnost po roce 2028

Harmonogram

Uzávěrka přihlášek projektů: 3. 3. 2023

Oznámení vybraných projektů: 10. 3. 2023

Popisy projektů dopracované pro potřeby Bid Booku: 31. 3. 2023

Odevzdání vytištěného Bid Booku: 1. 6. 2023

Prezentace kandidatury mezinárodní porotě (zapojení autorů vybraných projektů ještě bude upřesněno): poslední týden v červnu 2023

Vyhlášení vítěze kandidatury: konec června 2023

Rozpracování a realizace projektů: 2024 - 2028

Evaluace projektu: 2029

Financování

Pokud hodnotící komise vybere projekt k zařazení do Bid Booku Budějovice 2028, bude navrhovatel odměněn skicovným 15 000,- za jeho přípravu a dopracování pro potřeby kandidatury na EHMK.

Vybrané projekty velmi pravděpodobně nebude možné financovat a realizovat bez zisku titulu Evropské hlavní město kultury 2028. 

Pokud České Budějovice uspějí a titul získají, projekty vybrané z tohoto Open Callu budou financovány z prostředků vyhrazených na realizaci uměleckých a kulturních projektů v rámci EHMK. Zároveň ve spolupráci s organizačním týmem Budějovice 2028 bude hledáno možné dofinancování zejména z mezinárodních dotačních programů, které by mělo zároveň podpořit udržitelnost projektů i po titulovém roce 2028. Proto v rámci přihlašování projektů vítáme zamyšlení od navrhovatelů, do jakých mezinárodních dotačních výzev by mohl projekt svým obsahem zasahovat.

PŘIHLASTE SVŮJ PROJEKT

Preferujeme vyplnění formuláře v anglickém jazyce. Vyplnění formuláře v českém jazyce ale nebude mít vliv na jeho hodnocení.

Kontakty

Pro jakékoliv doplňující dotazy se neváhejte obrátit na programového managera kandidatury Matěje Vlašánka: matej.vlasanek@budejovice2028.cz

 

Užitečné odkazy