Zapsaný ústav České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028 bude mít novou ředitelku

V pátek 10. listopadu vybrala komise novou ředitelku zapsaného ústavu České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028. Bude jí Veronika Láchová, emeritní ředitelka České federace potravinových bank. Ředitelka zapsaného ústavu bude zodpovědná za nastavení realizace titulu EHMK a jeho řízení. Láchová byla jmenována správní radou zapsaného ústavu na šestileté funkční období (do roku 2029) a do funkce nastoupí 1. 12. 2023.

Kromě vedení organizace bude ředitelka zodpovědná za tvorbu prostředí, ve kterém budou tým a partnerské organizace realizovat plány z přihlášky a tvořit inovativní program vysoké umělecké kvality. Ten má za cíl přilákat návštěvníky z celé ČR a Evropy a dlouhodobě přispívat ke zvýšení kvality života ve městě a Jihočeském kraji.

“Nová ředitelka přesvědčila výběrovou komisi svými schopnostmi řídit tým a být správným leaderem, jakož i z životopisu vyplývajícím smyslem pro vhodnou komunikaci s veřejností a nadšením pro rozvoj vztahů mezi týmem EHMK a vnějším okolím. Přeji jí, aby svou funkci a roli naplňovala s touto neutuchající energií a těším se na intenzivní spolupráci,”
říká primátorka města Dagmar Škodová Parmová.

Zastřešujícím tématem českobudějovické přihlášky je (PERMA)KULTURA, tedy trvale udržitelný rozvoj kultury. Úkolem zapsaného ústavu je naplnění této vize prostřednictvím kulturního a uměleckého programu, zapojením veřejnosti, rozvoji kulturního a kreativního sektoru a tvorbou mezioborových spoluprací. Klíčové je pro tento účel napojení zapsaného ústavu i jihočeského kulturního a kreativního sektoru na evropské sítě, organizace a partnerská města.  

Veronika Láchová do organizace přinese zkušenosti z neziskového sektoru, kde působila posledních 8 let na národní i evropské úrovni. Působila 6 let jako ředitelka České federace potravinových bank. Pod jejím vedením získaly potravinové banky v roce 2019 ocenění SDGs a v roce 2021 cenu Střední neziskovka roku. Působila také několik let jako produkční Mezinárodního filmového festivalu Voda, moře, oceány.

“Koncept (PERMA)KULTURY má potenciál propojení města a jeho obyvatel i návštěvníků. Dává nám příležitost zasadit kulturu do každodenního životního standardu celého města. Čím více lidí tomuto konceptu porozumí, tím více jich bude chtít v našem městě žít, navštívit ho, vracet se. Věřím, že se nám společně s týmem, politiky i obyvateli podaří vytvořit unikátní prostor, v němž díky uměleckému programu budeme propojovat, inspirovat se, a to nejen na národní, ale i na evropské úrovni,”
uvedla Veronika Láchová

V jedenáctičlenné výběrové komisi zasedli představitelé města a kraje - primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová, hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a další čtyři političtí zástupci, kteří jsou členy správní rady zapsaného ústavu, ale i pět profesionálů z kulturního a kreativního odvětví – například Jiří Suchánek, bývalý ředitel EHMK Plzeň 2015 či Adriana Světlíková, ředitelka Nové sítě. 

Komise se rozhodovala na základě návrhu koncepce rozvoje zapsaného ústavu a osobního pohovoru. Vítězná koncepce mimo evropský rámec akcentovala zejména otevřenou komunikaci směrem k městu i veřejnosti a vytvoření stabilního a dlouhodobého zázemí pro rozvoj kultury a kreativních odvětví ve městě i kraji. Veronika Láchová chce organizaci řídit na základě vítězné přihlášky a zajistit její úspěšnou realizaci vytvořením podmínek, ve kterých bude tým schopen velké ambice naplnit.

Druhým kandidátem na pozici výkonného ředitele byl současný ředitel Kreativní Prahy Petr Peřinka. Ten s týmem EHMK pracoval od postupu do druhého kola soutěže a stejně jako další členové, kteří se podíleli na vítězné přihlášce, plánuje v projektu dál pokračovat. Zároveň je v plánu v dohledné době obsadit další volné pozice. Výběrová řízení budou zveřejněna na tomto webu.