KUL.TURISTA je zpět! České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028 otevírají výzvu na podporu komunitních projektů pro rok 2024

Zapojte se do letošního Kul.turisty! Cílem otevřené výzvy je v roce 2024 podpořit obyvatele města, aby rozvíjeli svá sousedství a posilovali komunitní život. Využijte příležitosti uskutečnit nové projekty a zapojit se do programu EHMK!

Přihlásit se se svými projekty mohou komunity města Českých Budějovic.

Co získáte:

 • inspiraci a nové podněty v rámci 5 setkání (workshopů) od března do září
 • společné dopracování nebo rozvinutí projektů, které přihlásíte
 • až 50 000 Kč na realizaci vašeho projektu / akce v roce 2024

Co očekáváme:

Přihlášené projekty mohou posilovat pocit sounáležitosti, zájem o okolí, zapojovat obyvatele do veřejného a kulturního života nebo pečovat o místo, kde žijí.

Možná zaměření projektů:

 • oživení / zlepšení sousedských vztahů
 • hledání místní identity, zaměření na historii čtvrti
 • zmapování čtvrti a proměna místa (nebezpečná místa, zanedbaná, opuštěná ale i nějakým způsobem pro místní důležitá,...)
 • konkrétní spolupráce s místními umělci, kreativci, řemeslníky, podnikateli, kutily
 • podpora mezigeneračních vztahů – např. spolupráce s domem seniorů
 • propojení a spolupráce dvou a více zájmových skupin obyvatel – např. sportovní oddíly, školy, školky, kroužky / spolupráce s organizací z neziskového, sociálního sektoru
 • dvorky a vnitrobloky (úprava na místo k setkávání, s aktivitami, programem..), školní plácky
 • životní prostředí, prostředí pro život, ochrana přírody.

Jak to bude probíhat:

Účast na celkem pěti setkáních a workshopech, které budou probíhat cca jedenkrát měsíčně od března do září s výjimkou letních měsíců. Zástupci komunit se na nich postupně seznámí a zdokonalí v různých oblastech důležitých pro své fungování. Jednotlivými setkáními je provedou mentoři, lektoři a experti s dlouholetou zkušeností s daným tématem.

1. setkání: 22. a 23. březen | Design projektů

22.3. Práce komunity s umělcem / kreativcem: Co může přinést vaší komunitě práce s umělcem? Jaké nové obzory a hodnoty to může přinést projektu? Jak může taková zkušenost proměnit skupinu lidí? Co udělat pro úspěch a co vlastně může znamenat? Povede Ondřej Horák.

23.3. Nadesignujte si váš komunitní projekt! Co chcete změnit? Pro koho a s kým to děláte? Jak vypadá úspěch, proč nevadí přešlapy a jak to celé nevzdat? Od nápadu po společný plán. Povede Nadace České spořitelny.

2. setkání: 20. duben | Práce se zdroji

ABCD (Asset based community development) a mapování zdrojů komunity: Jaké jsou možné zdroje pro naší komunitu? Jak na základě silných stránek plánovat a rozvíjet projekty? Kdo všechno může přiložit ruku k dílu? Jak a kde si říkat o peníze? Jak napsat úspěšný grant? Povede Nadace Via.

3. setkání: 14. květen | Práce komunit a projektové řízení

Jak nastavit procesy a spolupráci v týmu - jak pracovat v rámci svého týmu, jak rozdělovat kompetence, jak tým správně vést, jaký je vhodný management, jaké a proč si stanovovat cíle, ale i jak si říkat o pomoc? Jak zapojovat lidi, jak udržet jejich motivaci? Jak podpořit růst a fungování komunity? Jak o vaší komunitě přemýšlet? Co vám i ostatním přináší a měla by přinášet? Povede Roman Hřebecký.

4. setkání: 5. červen | Zapojení obyvatel (participace) a vztah s úřadem

Jak a proč zapojit do našich akcí další obyvatele? Co je participace, proč je důležitá a jak ji dělat dobře? Jak navázat vztah a komunikovat s úřady a místními samosprávami? Povede Ondřej Horák a pražské studio Socionaut.

5. setkání: 7. září | Udržitelnost a přístupnost – jak na ně?

Jaké jsou tipy a triky při pořádání (komunitních) akcí? Na co nezapomenout? Na koho se obrátit, když potřebuji to nebo ono? Jak na udržitelnost? A jak a proč být přístupnější? Povede Nadace Via a Dana Kalistová.

Všechna setkání budou probíhat na adrese: Kabinet CB, Nová 3, České Budějovice

Důležitou součástí všech setkání bude průběžná práce na projektech. Po jeho schválení můžete získat finanční podporu na jeho realizaci až do výše 50.000 Kč. Závěrečný výstup vašeho projektu by se měl odehrát nejpozději do konce roku 2024.

Během celého roku se budeme na setkáních vzájemně inspirovat s sdílet své zkušenosti.

Hodnotící kritéria:

PODPORA LOKALITY / KOMUNITY - až 40 bodů

a) podpora místa - zaměření na jeho unikátnost, historii anebo vytváření nových a zajímavých míst pro setkávání, dostupnou a lidovou kulturu nebo společnou tvorbu

b) podpora obyvatel (místní osobnosti, jedinci, kreativci)

c) posilování iniciativy a angažovanosti místních obyvatel / posilování vztahů s místní samosprávou

d) růst a posilování komunity - posilování vztahů v komunitě anebo zapojení veřejnosti mimo komunitu

DALŠÍ DOPAD PROJEKTU v návaznosti na cíle (PERMA)KULTURY - až 40 bodů

a) zapojení konkrétní skupiny obyvatel / propojení organizací a jedinců v rámci akce / čtvrti / propojení a spolupráce různých subjektů s různým zaměřením

b) umělecký přesah (vznik a tvorba společného uměleckého díla / mimořádná umělecká hodnota výstupu nebo procesu tvorby)

c) udržitelnost projektu - návaznost na realizaci projektu po jeho skončení

d) ekologické a enviro zaměření

REALIZOVATELNOST - až 20 bodů

a) napojení na místní zdroje a finanční samostatnost projektu

b) využitelnost pro další aktivity EHMK

c) již zapojení do EHMK

ÓDA NA MOJE MĚSTO: NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ KONCERT V HISTORII BUDĚJOVIC

ÓDA NA MOJE MĚSTO: NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ KONCERT V HISTORII BUDĚJOVIC

Ve čtvrtek 20.6. zažily České Budějovice jedinečnou událost: park na Palackého náměstí rozeznělo téměř 200 hudebníků a hudebnic a stovky diváků všech generací. Po měsících příprav zahráli společně poprvé a naposledy v unikátním složení novou autorskou píseň o našem městě.

Co se stane, když spojí síly více než 170 hudebníků a hudebnic z Budějovic?

Co se stane, když spojí síly více než 170 hudebníků a hudebnic z Budějovic?

Co se stane, když se spojí síly více než 170 hudebníku a hudebnic z Českých Budějovic? Uslyšíte ÓDU NA MOJE MĚSTO! Nevěříte? Přesvědčte se sami. Zakroužkujte si čtvrtek 20. 6. ve svém kalendáři a doražte na největší společný koncert v historii našeho města.

KUL.TURISTA je zpět a zveřejňuje seznam podpořených komunitních projektů pro rok 2024

KUL.TURISTA je zpět a zveřejňuje seznam podpořených komunitních projektů pro rok 2024

Děkujeme za účast v otevřené výzvě (open callu) na komunitní projekty města, který je organizován a spravován organizací České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú. Projekt Kul.turisty si klade za cíl dlouhodobě posilovat občanskou společnost. Vytváří příležitost pro tvorbu a vyjádření komunit. Dává jim nástroje, jak samostatně pracovat. Propojuje, podporuje, učí. Je kulturní posilovnou.

Chcete se na cokoliv zeptat? Pište na mail: lucie.bouskova@budejovice2028.cz